Skip to content
Autenti / Blog / Autenti dołączyło do konsorcjum naukowo – dydaktycznego Cyber Science

Autenti dołączyło do konsorcjum naukowo – dydaktycznego Cyber Science

Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego firma Autenti rozpoczęła współpracę ze Śląskim Centrum Inżynierii Prawa, Technologii i Kompetencji Cyfrowych Cyber Science. Interdyscyplinarne konsorcjum naukowo-badawcze uruchomiło dwukierunkowe studia podyplomowe, obejmujące m.in. zagadnienia z cyberbezpieczeństwa oraz edukacji nt. możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w biznesie. Celem partnerstwa jest także kształcenie specjalistów z zakresu digitalizacji.  Zajęcia są prowadzone w formie hybrydowej. Do grona studentów nowo powstałego kierunku Cyber Science dołączyło blisko 80 słuchaczy z całej Polski.

Pierwsze w Polsce konsorcjum naukowo – dydaktyczne Cyber Science, powstało w grudniu 2021 roku przy okazji 16. Szczytu Cyfrowego ONZ - Internet Governance Forum 2021 (IGF) w Katowicach. W ramach studiów podyplomowych uczestnicy mają do wyboru dwa kierunki: "Zarządzanie cyberbezpieczeństwem" oraz "Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej. Aspekty prawne, techniczne i zarządcze". Studia opierają się na interdyscyplinarności. Dlatego kluczowe jest, aby słuchacze zajęć zrozumieli technologię, nauczyli się o niej mówić i wykorzystywać w codziennej pracy. Prowadzący i koordynujący studia są to zarówno przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Naukowej i Akademickiej Sieć Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego NASK oraz praktycy ze świata biznesu, w tym przedstawiciele Autenti. Warto podkreślić, że podczas zajęć spory nacisk będzie kładziony na praktykę, obok wiedzy teoretycznej. Gwarantuje to słuchaczom dostęp do najnowszej wiedzy, ale też i skutecznych metod pozyskiwania praktycznych umiejętności.

Jako przedstawiciele Autenti dołączyliśmy do grona partnerów studiów podyplomowych Cyber Science zarówno jako wykładowcy, jak i słuchacze. Decyzję o rozpoczęciu studiów na kierunku “Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem” podjęłam jeszcze przed nawiązaniem współpracy pomiędzy konsorcjum naukowo – dydaktycznym Cyber Science a Autenti. Mam nadzieję, że studia pomogą mi jeszcze bardziej rozwinąć kompetencje compliance w zakresie cybersecurity, które w działalności Autenti jest niezwykle istotne. Dodatkowo uważam, że studia Cyber Science na tle innych propozycji na rynku są bardzo konkurencyjne, chociażby ze względu na kadrę prowadzącą zajęcia składającą się zarówno z przedstawicieli świata akademickiego, jak i praktyków z zakresu bezpieczeństwa informacji i cybersecurity - mówi Agata Kolorz, Compliance Officer oraz Data Privacy Officer w Autenti.

W ramach studiów podyplomowych z zakresu Cyber Science eksperci Autenti prowadzą zajęcia z zakresu podpisów elektronicznych, aspektów związanych z weryfikacją tożsamości oraz  podstawowych instytucji prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej w kontekście działalności w internecie. Dodatkowo Autenti zaprosi słuchaczy do swojego oddziału w Krakowie na warsztaty praktyczne w ramach wydarzenia “Autenti Day”. 

Nowoczesne kształcenie, nie może się opierać wyłącznie o zajęcia teoretyczne. Nawet najbardziej fascynujący teoretycy nie zastąpią praktyki. Z drugiej strony praktyka bez gruntownej podbudowy teoretycznej wystarcza wyłącznie na krótko. W uczelniach zachodnich, mocno zmieniła się metodologia kształcenia. Zajęcia są często prowadzone wspólnie z biznesem, gdzie nie tylko na teoretycznych ale praktycznych case study, uczą się młodzi ludzie. Śląskie Centrum Inżynierii Prawa, Techniki i Nowych Technologii Cyber Science jest konsorcjum Uniwersytetu Śląskiego, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego i Instytutu NASK. Wspólnie prowadzimy nie tylko dydaktykę, ale także badania naukowe, na potrzeby m.in. biznesu. Wspólnie tworzymy nową jakość kształcenia - mówi dr hab. prof. UŚ Dariusz Szostek, Dyrektor Centrum.