Skip to content
Autenti / Blog / Autenti realizuje projekt w ramach programu Polskie Mosty Technologiczne

Autenti realizuje projekt w ramach programu Polskie Mosty Technologiczne

Autenti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, którego celem jest ekspansja zagraniczna i wprowadzenie usługi Autenti na rynki azjatyckie. Autenti chce zaoferować na rynku w Singapurze i w innych atrakcyjnych krajach Azji produkt, który będzie dostosowany do warunków formalno-prawnych oraz kulturowych panujących w tamtym regionie.
Projekt realizowany przez Autenti w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.

Nazwa Beneficjenta: Autenti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Cel Projektu: Ekspansja zagraniczna i wprowadzenie usługi Autenti na rynki zagraniczne.
Planowane efekty Projektu: Wdrożenie innowacyjnego produktu na rynek Singapuru.
Wysokość dofinansowania ze środków UE: do 200 000,00 zł