Skip to content
Autenti / Blog / Autenti solidarne z Ukrainą!

Autenti solidarne z Ukrainą!

Z wielkim niepokojem śledzimy sytuację za wschodnią granicą. Wojna tocząca się obecnie w Ukrainie jednoczy nas i sprawia, że od kilku dni prowadzimy aktywną pomoc ofiarom rosyjskiej agresji.

Pracownicy Autenti solidaryzują się z Ukrainą i angażują się w wiele oddolnych akcji, mających na celu wsparcie zaatakowanego kraju i jego mieszkańców. Uczestniczymy w licznych zbiórkach - zarówno w Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, jak i w Warszawie, gdzie znajdują się nasze oddziały, a niektórzy z nas jeżdżą na granicę, by pomagać wojennym imigrantom, zapewniając im transport i niezbędne środki do życia.
 
Autenti wspiera to zaangażowanie, oferując pracownikom dni wolne do wykorzystania na zaangażowanie wolontaryjne.
Podjęliśmy również decyzję o maksymalnym przyspieszeniu prac związanych z uruchomieniem naszej platformy w języku ukraińskim.