Skip to content
Autenti / Blog / Autenti w rejestrze dostawców usług zaufania

Autenti w rejestrze dostawców usług zaufania

Autenti zostało wpisane przez NBP do rejestru dostawców usług zaufania. Dwie z naszych usług zostały rozpoznane jako (niekwalifikowane) usługi zaufania - usługa składania podpisów elektronicznych Autenti oraz usługa obsługi procesu ich składania przez Platformę Autenti. Spółka świadczy usługi na podstawie Regulaminu Platformy Autenti oraz Polityki Świadczenia Usług Zaufania.

Autenti to nie tylko świadczeniodawca usług drogą elektroniczną, fintech i legaltech, ale również dostawca usług zaufania – mówi Bartosz Wojciechowski, CLO Autenti. - 23 listopada 2020 usługa składania podpisu elektronicznego oraz usługa obsługi podpisywania elektronicznego dokumentów poprzez platformę Autenti zostały zarejestrowane jako niekwalifikowane usługi zaufania. Wpisanie Autenti na listę dostawców usług zaufania prowadzonego przez Narodowy Bank Polski to nie tylko uwiarygodnienie platformy w oczach klientów, ale również podkreślenie znaczenia, jakie podpis elektroniczny składany przy udziale naszej platformy, powinien odgrywać w obrocie gospodarczym.