Skip to content
Autenti / Blog / Bank Millennium podpisuje zdalnie umowy z pracownikami z wykorzystaniem platformy Autenti

Bank Millennium podpisuje zdalnie umowy z pracownikami z wykorzystaniem platformy Autenti

Dla Banku Millennium impulsem do rozpoczęcia współpracy z Autenti była konieczność dostosowania procesów kadrowych do pracy zdalnej i hybrydowej. Fakt ten przyspieszył decyzję banku o wprowadzeniu cyfrowej obsługi dokumentów HR, w tym podpisów elektronicznych. Nowy proces wyeliminował drukowanie, podpisywanie, skanowanie umów oraz długie oczekiwanie na oryginały. 

Proces podpisywania dokumentów kadrowych w banku wiązał się często z koniecznością podróżowania i odbywania spotkań, szczególnie przy przedłużaniu umów lub ich aneksowaniu. Dodatkową trudnością w logistyce był fakt, że umowy powinny być przekazywane do podpisu przez dyrektorów, którzy mają z reguły napięte kalendarze i mocno ograniczone zasoby czasowe. Dzięki nowemu rozwiązaniu mogą oni spotykać się z pracownikami na Teamsach, w dowolnym miejscu i czasie. Dokument dodawany jest do platformy - umowa zawierana jest na bieżąco, elektronicznie i tego samego dnia, a podpisany elektronicznie oryginał jest dostępny od razu.

O nowym udogodnieniu mówi Monika Ruraż–Lipińska, kierująca Zespołem Kadr w Banku Millennium: 

Dzięki platformie Autenti pracownicy mają możliwość podpisywania dokumentów zdalnie. Dotyczy to w pierwszej kolejności dokumentów kadrowych – umów przedwstępnych, umów o pracę, aneksów, umów szkoleniowych, umów o karty paliwowe i decyzji dotyczących funduszu socjalnego. Podpisywanie dokumentów trwa zaledwie kilka minut, co znacząco skraca procesy HR. Przy okazji optymalizuje nasze zaangażowanie i minimalizuje ryzyko, że odbiorca nie otrzyma dokumentu w terminie lub na wskazany adres. Dodatkowo oszczędzamy na wyeliminowaniu z kosztów przesyłek kurierskich, które służyły do dostarczenia dokumentów. Nie bez znaczenia jest również aspekt środowiskowy, czyli brak konieczności wydruku dokumentów papierowych, przechowywania ich i archiwizowania.  

Niezwykle ważne jest również bezpieczeństwo i autentyczność dokumentów podpisywanych zdalnie:

Zabezpieczenie autentyczności i integralności treści dokumentu to podstawowa zaleta nowej platformy. Procesowanie i podpisywanie odbywa się w ściśle określony sposób. Dostęp do dokumentów mają wyłącznie upoważnione do tego osoby. W procesie podpisywania i przekazywania dokumentu nikt nie może zmienić jego treści, dlatego podpisany dokument jest zawsze zgodny z oryginałem. Poświadczenie walidacji to z kolei wystawiony przez Autenti szczegółowy raport w formacie PDF z informacją o wyniku weryfikacji podpisów i pieczęci elektronicznych, który można pobrać po zakończeniu procesu - dodaje Monika Ruraż–Lipińska.

Na jakie konkretnie rozwiązania zdecydował się bank? Anna Krasuska, Head of Sales w Autenti, wyjaśnia:

W procesie podpisywania umów bank korzysta z platformy Autenti umożliwiającej podpisywanie umów o pracę i innych dokumentów przez reprezentantów banku z wykorzystaniem podpisu kwalifikowanego i e-podpisu  przez pracowników. Dzięki takiemu rozwiązaniu znacząco skraca się czas podpisania umowy, a oszczędność czasu przekłada się bezpośrednio na zwiększenie efektywności procesów kadrowych.