Skip to content
Autenti / Blog / DevOps Engineer [Kraków]

DevOps Engineer [Kraków]

Autenti łączy w sobie energię startupu i ambicje dojrzałej firmy. Mamy pasję, kompetencje i duże doświadczenie na rynku internetowym. Tworzymy nowatorskie projekty. Pracujemy z zamiłowania do technologii, którą wykorzystujemy, aby budować efektywne modele biznesowe dla naszych Partnerów. Jeśli interesują Cię cyfrowe technologie, posiadasz pasję, kompetencje i doświadczenie na rynku internetowym, cenisz rozwój i pracę z najlepszymi specjalistami i chcesz pracować w firmie z przyszłością – jesteś osobą, na którą czekamy!

 

Dołącz do zespołu Autenti!

 

Miejsce pracy:

Kraków, Krakowski Park Technologiczny, ul. Podole 60 (Ruczaj)

 

Na czym polegać będzie Twoja praca? 

 • weźmiesz udział w tworzeniu i utrzymywaniu systemów informatycznych platformy Autenti a także zapewnianiu ich bezpieczeństwa, monitorowania i ciągłości działania,
 • będziesz odpowiadać za publikowanie aplikacji na środowisko produkcyjne oraz wdrożenie w firmie mechanizmów ciągłego dostarczania (Continuous Delivery),
 • weźmiesz udział w projektowaniu, wdrażaniu i rozwijaniu rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo Autenti oraz usprawniających zarządzanie ciągłością działania (BCM),
 • podejmiesz wyzwanie zapewnienia szybkiego wykrywania i obsługi wszelkich incydentów oraz w obsłudze sytuacji krytycznych dla stabilności platformy,
 • będziesz brać udział w analizie ryzyka i przeciwdziałaniu mu oraz tworzeniu i przeglądach funkcjonujących procedur oraz praktyk dotyczących infrastruktury IT,
 • będziesz współpracować z administratorami systemów, developerami oraz osobami zarządzającymi produktem: analitykami, testerami i ekspertami z branży, a także zewnętrznymi dostawcami usług,
 • będziesz mieć realny wpływ na rozwój polityki bezpieczeństwa i BCM, w zgodzie ze światowymi standardami oraz dobrymi praktykami, które będziesz współtworzyć,
 • będziesz budować i wpływać na świadomość pracowników w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury IT.

Wymagania: 

 • dobra znajomość rozwiązań IaC (fascynujemy się Ansible i Kubernetes),
 • doświadczenie w zarządzaniu zwirtualizowaną chmurową infrastrukturą,
 • znajomość środowiska Microsoft Azure - przynajmniej w zakresie serwerów wirtualnych Linux, dysków zarządzalnych i usług sieciowych,
 • umiejętność instalacji i konfiguracji w środowisku Linux aplikacji takich jak: Apache, Nginx, MongoDB,
 • stosowanie praktyk bezpieczeństwa w codziennej pracy,
 • stosowanie “clean code” i “clear design”,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane:

 • doświadczenie programistyczne,
 • znajomość aplikacji Microsoft Azure DevOps (TFS) lub Visual Studio Team Services (VSTS),
 • znajomość środowisk Google Cloud, AWS,
 • znajomość rozwiązań kryptograficznych,
 • doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo systemów: hardening systemów i aplikacji, firewalle sieciowe i aplikacyjne, zapewnienie integralności / autentyczności / niezaprzeczalności logów systemowych i aplikacji, wdrażanie zabezpieczeń 2FA, niezawodne mechanizmy tworzenia kopii zapasowych danych i konfiguracji itp.,
 • doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań zapewniających ciągłość działania i procedur disaster recovery.

Dlaczego warto z nami pracować?

 • dołączysz do grona najlepszych specjalistów w branży, którzy realizują nowatorskie projekty i chętnie dzielą się swoją wiedzą,
 • w naszej pracy łączymy zamiłowanie do technologii z jej praktycznym zastosowaniem.

Oferujemy:

 • realny wpływ na rozwój wspólnego projektu,
 • elastyczne godziny pracy,
 • możliwość ciągłego rozwoju i współpracy z prawdziwymi specjalistami,
 • atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i kompetencji zawodowych,
 • zatrudnienie na umowę o pracę.

 

Jak aplikować:

Swoje CV wyślij na adres e-mail: praca@autenti.com z dopiskiem w tytule: "DevOps Engineer".

 

Zobacz więcej ofert pracy w Autenti

 

Klauzula Informacyjna dla kandydatów na podstawie art. 13 RODO

Podstawa prawna: Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane stanowisko, na postawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 88 RODO i art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie wyrażonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie wykraczającym poza art. 221 § 1 Kodeksu pracy.

Informujemy, że w związku z podaniem przez Pana/Panią danych osobowych celem wzięcia udziału w rekrutacji:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Autenti spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań,, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000436998, nr NIP: 7831693251, z którym można kontaktować się pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, lub elektronicznie na adres e-mail: iod@autenti.com.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez Pana/Panią stanowisko oraz przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji na aplikowane przez Pana/Panią stanowisko (tylko w przypadku wyrażenia zgody).
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy tj. przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały przesłane, a także przez czas niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 5. W zakresie jakim Pana/Pani dane przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Pana/Pani zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;
 7. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, choć w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy niezbędne do udziału w procesie rekrutacji;
 8. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 9. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest partnerom świadczącym usługi przeprowadzania rekrutacji, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych);
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.