Skip to content
Autenti / Blog / IDENTT partnerem Autenti w procesach identyfikacji tożsamości przez internet

IDENTT partnerem Autenti w procesach identyfikacji tożsamości przez internet

W relacjach z klientami, pracownikami czy kontrahentami bardzo ważna jest identyfikacja tożsamości, nierzadko wymagana przepisami prawa. Na platformie Autenti usługa ta jest dostępna online, m.in. dzięki współpracy z firmą IDENTT, która oferuje autorskie rozwiązania wspierające proces automatycznej weryfikacji dokumentów tożsamości oraz system rozpoznawania i porównywania twarzy.

 

Identyfikacja tożsamości pozwala w znacznym stopniu zredukować ryzyko oszustw i innych prób łamania prawa, włącznie z kradzieżą tożsamości. Na platformie Autenti działa usługa pod nazwą BROKER.ID, która umożliwia wykorzystanie różnych metod identyfikacji osób podpisujących dokumenty. Mogą one opierać się o dane z dowodu osobistego lub innego dokumentu, logowanie do bankowości elektronicznej czy wideoweryfikację. BROKER.ID umożliwia wykonanie identyfikacji w czasie poniżej 90 sekund w pełni zdalnym i zautomatyzowanym procesie, dostępnym z dowolnego miejsca na świecie bez względu na porę. BROKER.ID daje możliwość wyboru wiarygodnych i sprawdzonych metod identyfikacji zarówno polskich, jak i międzynarodowych dostawców w jednym miejscu.

Jednym z nich jest IDENTT. Identt Verification System umożliwia automatyczną weryfikację dokumentu tożsamości, sprawdza jego poprawność, integralność oraz oryginalność. System po uzyskaniu danych i zdjęć dokumentów analizuje dokument. Dodatkowo IDENTT oferuje możliwość porównania wizerunku osoby oraz zdjęcia na dokumencie dzięki autorskiemu rozwiązaniu Facelab. Bazuje ono na technologii głębokich sieci neuronowych. Podczas wykonywania procesu weryfikacji, system korzysta z bazy referencyjnej zawierającej szczegółowe informacje o dokumentach z ponad 200 krajów świata. Pozwala to na porównanie wzorca dokumentu, stwierdzenie czy dokument jest nadal obowiązujący. Po analizie dokumentu klienta, prezentowana jest informacja o stopniu wiarygodności

 

danego dokumentu i wynikach poszczególnych weryfikacji. System zapewnia pełne bezpieczeństwo danych klientów, na każdym etapie działania.

Dzięki zastosowaniu algorytmów AI oraz technologii deep learning rozwiązanie przyspiesza procesy obsługi klienta minimalizując ryzyka związane z posługiwaniem się fałszywą tożsamością oraz fałszywymi dokumentami. Zastosowanie rozwiązania pozwala na automatyczną obsługę klientów przez 24h, 365 dni roku. - mówi Jan Szajda CEO IDENTT.

 

Odbiorcami rozwiązania firmy IDENTT są m.in. banki, firmy z sektora finansowego, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, firmy ubezpieczeniowe jak również firmy z branży hazardowej. Rozwiązanie przydatne jest wszędzie tam, gdzie wymagana jest weryfikacja dokumentów tożsamości oraz osób posługujących się nimi.

Your blog post content here…