Skip to content
Autenti / Blog / Integracja Autenti x Zapier

Integracja Autenti x Zapier

W dzisiejszym świecie cyfrowych transformacji, integracja różnych narzędzi staje się kluczem do efektywności i produktywności w biznesie. Autenti, jako platforma do elektronicznych podpisów i usług identyfikacji, postanowiła rozszerzyć swoje możliwości, integrując się z Zapier, narzędziem do automatyzacji procesów.

Spis treści

1. Co to jest Zapier?
2. Video tutorial Autenti x Zapier
3. Wymagania do uruchomienia wtyczki
4. Funkcjonalności wtyczki
5. Koszty

Co to jest Zapier?

Zapier jest platformą, która pozwala na integrację różnych aplikacji (5,000+) i automatyzację pracy między nimi. Dzięki temu różne systemy mogą ze sobą współpracować, tworząc spójne i efektywne środowisko pracy.

Od teraz do listy dostępnych integracji w Zapier dołącza Autenti: https://zapier.com/apps/autenti-e-signature/integrations. Dzięki temu nasi użytkownicy mogą łatwo połączyć Autenti z innymi narzędziami, które już używają i jeszcze skuteczniej zarządzać swoimi dokumentami i procesami podpisywania w środowisku cyfrowym.

Czym jest zap?

Zap to zautomatyzowane zadanie na platformie Zapier, składające się z dwóch elementów:

  • wyzwalacza (trigger) - zdarzenie, które rozpoczyna dane działanie
  • akcji (action) - pożądany rezultat działania

 

Video tutorial Autenti x Zapier

 

 

Wymagania do uruchomienia wtyczki:

 

Funkcjonalności wtyczki:

Wtyczka Autenti dla Zapier oferuje szereg zaawansowanych funkcji:

  • Tworzenie dokumentów: Możliwość określenia tytułu, komunikatu dla odbiorców i języka procesu.
  • Dodawanie odbiorców: Możliwość określenia roli odbiorców oraz dodatkowych wymagań (takich jak rodzaj podpisu do żądania)
  • Dodawanie plików: Dodawanie dokumentów do podpisania.
  • Automatyzacja procesów podpisu: Możliwość uruchamiania procesów na podstawie istniejących szkiców.
  • Monitorowanie postępów: Śledzenie postępów procesu podpisu.
  • Pobieranie podpisanych plików: Bezproblemowy dostęp do zakończonych dokumentów.
  • Otrzymywanie powiadomień: Informacje o postępach, zakończeniu czy ewentualnych problemach z procesem podpisu (odrzucenie/wycofanie dokumentu)
 

Koszty związane z integracją

Aby w pełni wykorzystać możliwości integracji, konieczne jest posiadanie konta w planie PRO lub wyższym w Autenti oraz dostępu do API Autenti. Rozliczenie za usługę odbywa się w standardowy sposób, za wysłane dokumenty.
Oprócz tego bardziej skomplikowane automatyzacje wymagają płatnego konta Zapier, zgodnie z cennikiem na stronie https://zapier.com/pricing 

 

Podsumowanie

Integracja Autenti z Zapier otwiera przed użytkownikami nowe możliwości w zakresie efektywnego zarządzania dokumentami i procesami podpisu. Dostępne rozwiązania, mogą znacząco przyspieszyć i ułatwić codzienną pracę w wielu organizacjach. Jeśli dążysz do automatyzacji i optymalizacji procesów w Twojej firmie, warto rozważyć implementację tej integracji.

Dowiedz się więcej na temat integracji Autenti z Zapier