Skip to content
Autenti / Blog / Karta Podpisów czyli jak zobaczyć podpis elektroniczny

Karta Podpisów czyli jak zobaczyć podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny to ciąg bitów dołączony do dokumentu elektronicznego, który potwierdza złożenie oświadczenia przez podpisującego. Jednakże podpisy elektroniczne tworzą i weryfikują komputery, wobec czego ich treść jest raczej niezrozumiała dla zwykłego użytkownika. Aby zaradzić temu problemowi w Autenti wypracowaliśmy i wdrożyliśmy Kartę Podpisów - innowacyjne rozwiązanie, które pozwala zobaczyć wszystkie złożone podpisy elektroniczne. 

 

Jesteśmy przyzwyczajeni do podpisywania dokumentów odręcznie. Wiemy w jakich miejscach powinny się znajdować podpisy, ich weryfikacją zazwyczaj się już nie zajmujemy. Więcej, w przypadku najważniejszych spraw żądamy, aby podpis był złożony w naszej obecności. Autenti umożliwia zarówno kontrolę procesu podpisywania, jak i pokazanie na dokumencie podpisu elektronicznego, który jest w pełni weryfikowany na platformie Autenti, a także poza nią.

Tworząc Kartę Podpisów przyjęliśmy następujące założenia:

  • podpis elektroniczny jest tworzony w dokumencie PDF w sposób umożliwiający prezentację wizualną całości dokumentu oraz podpisów;
  • podpis musi spełniać wszystkie wymagania norm technicznych uznanych na poziomie europejskim zgodnie z rozporządzeniem eIDAS;
  • jeden dokument może zawierać wiele podpisów elektronicznych, w tym podpisów zwykłych, zaawansowanych i kwalifikowanych (na temat różnych typów podpisu elektronicznego możesz przeczytać we wpisie Co to jest podpis elektroniczny?;
  • każdy złożony podpis elektroniczny oraz złożona pieczęć elektroniczna ma swoją wizualizację w treści dokumentu;
  • wizualizacja pozwala na określenie podpisującego, rodzaju podpisu, przyjętych zabezpieczeń oraz daty i godziny złożenia podpisu.

Wszystkie te elementy zawarte w Karcie Podpisów znajdują się na końcu każdego dokumentu. Zostały pokazane jako osobne pola, które w przeglądarce Adobe Acrobat są widoczne jako pola aktywne. Kliknięcie na pole podpisu pokazuje informacje o statusie jego weryfikacji oraz umożliwia podgląd certyfikatu służącego do weryfikacji podpisów cyfrowych.

karta_podpisow

Istotna dla podpisywania dokumentów elektronicznie jest integralność, czyli zapewnienie, że ich treść nie została w żaden sposób zmieniona od momentu nadania. Autenti gwarantuje integralność dokumentów przez użycie pieczęci elektronicznych weryfikowanych kwalifikowanym certyfikatem. Pieczęć po raz pierwszy jest składana w momencie wysłania dokumentu do podpisu, a po raz drugi, gdy wszystkie podpisy są już złożone. Dzięki pieczęci końcowej wiadomo, że wszystkie podpisy, które były konieczne do akceptacji dokumentu zostały zebrane. Każda z pieczęci jest uwidoczniona na karcie podpisu oraz zawiera dokładny czas jej utworzenia. Tak utworzony dokument z Kartą Podpisu wystarczy teraz wydrukować... O nie! :) W Autenti tak nie robimy i oszczędzamy drzewa!

 

Dokumenty podpisane elektronicznie najlepiej przechowywać oczywiście elektronicznie, bo wtedy nie tylko wizualnie, ale także kryptograficznie mamy zachowane wszystkie informacje dotyczące ważności podpisanego dokumentu.

 

Nasza Karta Podpisów ułatwia i porządkuje cały proces, a weryfikującym dostarcza potrzebnych informacji. Co więcej, podpisany dokument masz zawsze pod ręką - w telefonie, tablecie czy komputerze. Wygodnie i czytelnie.