Skip to content
Polski
3 min

Karta Podpisów czyli jak zobaczyć podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny to ciąg bitów dołączony do dokumentu elektronicznego, który potwierdza złożenie oświadczenia przez podpisującego. Jednakże podpisy elektroniczne tworzą i weryfikują komputery, wobec czego ich treść jest raczej niezrozumiała dla zwykłego użytkownika. Aby zaradzić temu problemowi w Autenti wypracowaliśmy i wdrożyliśmy Kartę Podpisów - innowacyjne rozwiązanie, które pozwala zobaczyć wszystkie złożone podpisy elektroniczne. 

 

Jesteśmy przyzwyczajeni do podpisywania dokumentów odręcznie. Wiemy w jakich miejscach powinny się znajdować podpisy, ich weryfikacją zazwyczaj się już nie zajmujemy. Więcej, w przypadku najważniejszych spraw żądamy, aby podpis był złożony w naszej obecności. Autenti umożliwia zarówno kontrolę procesu podpisywania, jak i pokazanie na dokumencie podpisu elektronicznego, który jest w pełni weryfikowany na platformie Autenti, a także poza nią.

Tworząc Kartę Podpisów przyjęliśmy następujące założenia:

  • podpis elektroniczny jest tworzony w dokumencie PDF w sposób umożliwiający prezentację wizualną całości dokumentu oraz podpisów;
  • podpis musi spełniać wszystkie wymagania norm technicznych uznanych na poziomie europejskim zgodnie z rozporządzeniem eIDAS;
  • jeden dokument może zawierać wiele podpisów elektronicznych, w tym podpisów zwykłych, zaawansowanych i kwalifikowanych (na temat różnych typów podpisu elektronicznego możesz przeczytać we wpisie Co to jest podpis elektroniczny?;
  • każdy złożony podpis elektroniczny oraz złożona pieczęć elektroniczna ma swoją wizualizację w treści dokumentu;
  • wizualizacja pozwala na określenie podpisującego, rodzaju podpisu, przyjętych zabezpieczeń oraz daty i godziny złożenia podpisu.

Wszystkie te elementy zawarte w Karcie Podpisów znajdują się na końcu każdego dokumentu. Zostały pokazane jako osobne pola, które w przeglądarce Adobe Acrobat są widoczne jako pola aktywne. Kliknięcie na pole podpisu pokazuje informacje o statusie jego weryfikacji oraz umożliwia podgląd certyfikatu służącego do weryfikacji podpisów cyfrowych.

Karta Podpisów

Istotna dla podpisywania dokumentów elektronicznie jest integralność, czyli zapewnienie, że ich treść nie została w żaden sposób zmieniona od momentu nadania. Autenti gwarantuje integralność dokumentów przez użycie pieczęci elektronicznych weryfikowanych kwalifikowanym certyfikatem. Pieczęć po raz pierwszy jest składana w momencie wysłania dokumentu do podpisu, a po raz drugi, gdy wszystkie podpisy są już złożone. Dzięki pieczęci końcowej wiadomo, że wszystkie podpisy, które były konieczne do akceptacji dokumentu zostały zebrane. Każda z pieczęci jest uwidoczniona na karcie podpisu oraz zawiera dokładny czas jej utworzenia. Tak utworzony dokument z Kartą Podpisu wystarczy teraz wydrukować... O nie! :) W Autenti tak nie robimy i oszczędzamy drzewa!

 

Dokumenty podpisane elektronicznie najlepiej przechowywać oczywiście elektronicznie, bo wtedy nie tylko wizualnie, ale także kryptograficznie mamy zachowane wszystkie informacje dotyczące ważności podpisanego dokumentu.

 

Nasza Karta Podpisów ułatwia i porządkuje cały proces, a weryfikującym dostarcza potrzebnych informacji. Co więcej, podpisany dokument masz zawsze pod ręką - w telefonie, tablecie czy komputerze. Wygodnie i czytelnie.