Skip to content
Autenti / Blog / mSzafir – podpis elektroniczny KIR na platformie Autenti!

mSzafir – podpis elektroniczny KIR na platformie Autenti!

Od niedawna na platformie Autenti dostępny jest kolejny podpis elektroniczny – mSzafir. Jego dostawcą jest Krajowa Izba Rozliczeniowa. mSzafir to rozwiązanie, które przyśpieszy obieg dokumentów firmowych i ułatwi kontakt z administracją publiczną. Poznaj możliwości podpisu elektronicznego KIR!

mSzafir na platformie Autenti

Do tej pory nasi klienci mogli korzystać z kwalifikowanych podpisów elektronicznych dostarczanych przez dwóch dostawców usług zaufania – InfoCert Sp.A i Asseco Data S.A. W czerwcu 2021 roku do grona naszych współpracowników dołączyła Krajowa Izba Rozliczeniowa. Dzięki temu użytkownicy platformy Autenti zyskali możliwość korzystania z kwalifikowanego podpisu elektronicznego mSzafir. Spełnia on wszystkie wymogi wynikające z unijnego rozporządzenia eIDAS. Ma on więc moc prawną równą podpisowi własnoręcznemu i jest respektowany we wszystkich krajach należących do Unii Europejskiej. Podpis mSzafir może zostać użyty do podpisywania dokumentów, które wymagają zachowania formy pisemnej – czy to ze względu na wymagania prawodawcy, czy ze względu na ustalenia stron. Dostawcą kwalifikowanego certyfikatu, który potwierdza tożsamość osoby posługującej się podpisem mSzafir, jest Krajowa Izba Rozliczeniowa. KIR znajduje się liście podmiotów świadczących usługi zaufania, która prowadzona jest przez Narodowy Bank Polski.

Podpis elektroniczny KIR ułatwia prowadzenie biznesu. Możesz użyć go do podpisywania umów cywilno-prawnych, kontraktów, ofert. Usprawnia to obieg dokumentów – mogą być one przechowywane w formie cyfrowej, co w ogromny stopniu ułatwia ich przesyłanie i archiwizowanie. Podpisem mSzafir możesz posługiwać się także w kontaktach z administracją publiczną. Za jego pomocą podpiszesz dokumenty składane m.in. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego. Nie musisz już drukować dokumentów i wysyłać ich tradycyjną pocztą lub osobiście dostarczać do urzędów. 

Podpis KIR – bezpiecznie i wygodnie

Aby złożyć podpis KIR, nie musisz korzystać z czytnika i karty kryptograficznej. Twój klucz prywatny przechowywany jest KIR z wykorzystywaniem bezpiecznej infrastruktury, która spełnia wymagania eIDAS

Wszystkie dokumenty podpiszesz za pośrednictwem platformy Autenti. Będziesz potrzebował tylko urządzenia z dostępem do Internetu. Złożony podpis musisz jeszcze zautoryzować za pomocą mobilnej aplikacji mSzafir i… gotowe! Szybko i wygodnie. Podpisu mSzafir może używać także poza platformą Autenti. Służbowe i urzędowe sprawy możesz załatwiać, kiedy chcesz i gdzie chcesz – w biurze, w domu, podczas wyjazdu. Potrzebny jest tylko dostęp do sieci. 

Komfort użytkownika idzie w parze z bezpieczeństwem. Co ważne, dokumenty podpisane za pośrednictwem platformy Autenti opatrzone są pieczęcią elektroniczną, która gwarantuje integralność pliku, oraz kwalifikowanym znacznikiem czasu, który potwierdza moment złożenia podpisu. Dzięki temu dokumenty mają najwyższą wartość dowodową i mogą być wykorzystane podczas postępowania przed sądem. 

Jak zamówić podpis kwalifikowany mSzafir? 

Wszystkich formalności związanych ze złożeniem wniosku o wydanie kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego możesz dokonać on-line. W ofercie Autenti znajdziesz certyfikat o długim terminie ważności. Do wyboru masz kilka wariantów: 

  • Podpis ważny 1 rok – ilość podpisów: 1 tys.,10 tys. lub 50 tys. 
  • Podpis ważny 2 lata – ilość podpisów  2 tys., 20 tys. lub 100 tys.

W najbliższym czasie planujemy także udostępnić naszym klientom możliwość korzystania z certyfikatu jednorazowego.

Weryfikacja tożsamości odbywa się w pełni zdalni, bez udziału konsultanta. Swoją tożsamość możesz potwierdzić za pomocą bankowości on-line PKO BP lub Inteligo. KIR to jedyny dostawca, który udostępnia taką metodę weryfikacji. Po pozytywnym przejściu procesu weryfikacji możesz zacząć używać podpisu mSzafir. Za pomocą aplikacji mobilnej ustalisz kod PIN, który będzie potrzebny do złożenia podpisu. Od tego możesz podpisywać dokumenty za pomocą podpisu mSzafir.