Skip to content
Autenti / Blog / Opracowanie nowatorskiej usługi w zakresie e-identyfikacji (POIR 2.3.2)

Opracowanie nowatorskiej usługi w zakresie e-identyfikacji (POIR 2.3.2)

Autenti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pod tytułem „Opracowanie nowatorskiej usługi w zakresie e-identyfikacji”.

Projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Projekt nr POIR.02.03.02-30-0011/16.

FU

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 491 385,00 zł

Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 399 500,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 319 600,00 zł

Przedmiotem projektu jest opracowanie nowatorskiej usługi świadczonej za pomocą oprogramowania (Software as a Service) służącej do e-identyfikacji użytkowników w modelu brokera identyfikacji elektronicznej (dalej Broker e-ID). Autorem prac będzie instytut naukowy wyspecjalizowany w e-identyfikacji. W zakres usługi wejdzie opracowanie specyfikacji usługi w toku prac B+R, wykonanie prototypu usługi (systemu IT, który ją świadczy), jego weryfikacja w warunkach zbliżonych do rzeczywistych oraz optymalizacja z uwzględnieniem testów z udziałem końcowych użytkowników. W efekcie powstanie dojrzały prototyp systemu IT, na podstawie którego bez przeprowadzania dalszych prac B+R, wykonane zostanie ostateczne oprogramowanie służące do świadczenia docelowej usługi. Ze względu na specyfikę projektu (oprogramowanie SaaS),opracowany prototyp ma zarówno formę usługi jak i procesu jej świadczenia w postaci systemu IT. Z tego względu projekt umożliwi zarówno innowację produktową (nowa usługa), jak i procesową (proces jej wytwarzania i świadczenia). Będzie to zupełnie unikalna i nowa na świecie usługa elektroniczna, której zadaniem jest zdalna elektroniczna identyfikacja osób i podmiotów w modelu internetowego brokera identyfikacji elektronicznej, który udostępniać będzie w zależności od potrzeb stron, różne metody zdalnej e-identyfikacji, podobnie jak ma to obecnie miejsce w przypadku pośrednika płatności elektronicznych (bramki płatnicze typu np. PayU). Usługa będzie realizowana w sieci podmiotów: Weryfikujący (firma, prosi o potwierdzenie tożsamości poprzez swoją stronę), dostawcy Metod e-ID (urzędy, banki, operatorzy telekomunikacyjni, pocztowi, centra certyfikacyjne), Identyfikowany (osoba lub firma, która jest poddawana weryfikacji przez Weryfikującego w celu np. podpisania umowy) oraz Broker e-ID. Rolą e-Brokera jest zapewnienie struktur i logiki przepływu danych pomiędzy systemami Weryfikującego, dostawców Metod e-ID (agregacja wielu Metod w jednym miejscu) i Identyfikowanego.

Celem projektu jest opracowanie usługi Brokera e-ID, w postaci przetestowanego prototypu, dzięki któremu możliwe będzie wdrożenie zaprojektowanej usługi w działalności gospodarczej bez konieczności dalszych prac B+R. Nowa usługa umożliwi firmom zdalne weryfikowanie tożsamości klientów przy użyciu wielu metod e-identyfikacji do wyboru, w procesach sprzedaży i świadczenia usług, przy których komunikacja odbywa się drogą internetową i wymagane jest potwierdzanie tożsamości. Rozwiązuje to problem wynikający z faktu, iż firmy zasadniczo nie posiadają własnych metod e-ID a ich klienci posługują się różnymi metodami e-ID (np. bankowe metody, ePUAP, podpisy cyfrowe), których nie są w stanie użyć dla własnych potrzeb. Wprowadzenie usługi przyniesie Wnioskodawcy korzyści w postaci przychodów od firm chcących w sposób efektywny i wygodny dla obu stron zdalnie weryfikować tożsamość swoich klientów przy podpisywaniu umów i pozostałej komunikacji z klientami.