Skip to content
Autenti / Blog / Paperless w pierwszych salonach samochodowych – Bank BNP Paribas umożliwia zawieranie umowy leasingu podpisem elektronicznym

Paperless w pierwszych salonach samochodowych – Bank BNP Paribas umożliwia zawieranie umowy leasingu podpisem elektronicznym

Bank BNP Paribas unowocześnia proces zawarcia umowy leasingu w salonie samochodowym poprzez zastosowanie podpisu elektronicznego. Czasochłonne drukowanie, kopiowanie i podpisywanie obszernej dokumentacji nie będzie już konieczne. Nowatorskie, bezpieczne, wygodne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie Paperless 11-ego maja pojawiło się w wybranych salonach dealerskich.

Dostawcą usługi jest Autenti, polski fintech, który daje możliwość zawierania i autoryzowania dokumentów online, również przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Podpis kwalifikowany i leasing

Wdrażamy narzędzie, które upraszcza procedurę zawarcia umowy leasingu. Kwalifikowany  podpis elektroniczny ma tę samą moc prawną co tradycyjny, gwarantuje bezpieczeństwo, a cały proces staje się znacznie szybszy. Nie trzeba zużywać papieru i przechowywać obszernej dokumentacji, co jest wygodniejsze dla dealera, klienta i leasingodawcy. Dodatkową zaletą w kontekście obowiązujących obostrzeń związanych z epidemią, jest wyeliminowanie fizycznej wymiany dokumentów pomiędzy klientem a sprzedawcą oraz skrócenie czasu wizyty w salonie. To co wyróżnia nasze rozwiązanie to zastosowanie jednorazowych certyfikatów podpisu kwalifikowanego. Dzięki temu umowę w postaci elektronicznej mogą zawrzeć również firmy, które nie posiadają długoterminowych certyfikatów, nie wiąże się to też z żadnymi dodatkowymi kosztami po stronie klienta – mówi Zuzanna Świętorzecka, odpowiedzialna po stronie Banku za digitalizację procesu zawierania umów leasingowych.

Podpis elektroniczny? To proste!

Zawarcie umowy z wykorzystaniem podpisu elektronicznego jest bardzo proste. Podpisanie wniosku oraz umowy odbywa się w salonie, poprzez wpisanie jednorazowego kodu sms na platformie Autenti zintegrowanej z aplikacją bankową. Klient otrzymuje dokumenty do podpisu wcześniej e-mailem. Nie ma konieczności logowania czy instalowania jakichkolwiek dodatkowych aplikacji. Jednorazowy certyfikat kwalifikowany wydawany jest przez współpracującą z Autenti firmę InfoCert, będącą zgodnie z europejskim rozporządzeniem eIDAS, dostawcą kwalifikowanych usług zaufania. Proces wydania certyfikatu kwalifikowanego dla klienta jest w pełni zdalny, co czyni rozwiązanie jednym z najbardziej innowacyjnych.

Nadchodzi cyfrowa rewolucja

Bank BNP Paribas po raz kolejny udowadnia, że „cyfrowa rewolucja” to nie tylko hasło, ale i bardzo konkretna, wymierna strategia realizacji innowacyjnych rozwiązań w Grupie, z pożytkiem dla klientów Banku. Umowa leasingowa to przykład dokumentu, który do tej pory dla swojej skuteczności, był podpisywany wyłącznie odręcznie na papierze. Zmieniliśmy to, co czyni proces wyboru auta oraz podpisywania dokumentów leasingowych o wiele bardziej efektywnym, szybszym i wygodniejszym dla nabywców – mówi Grzegorz Wójcik, CEO i założyciel Autenti. – To rozwiązanie, dzięki któremu sprzedawca w salonie, skoncentruje się wreszcie na tym co najistotniejsze w sprzedaży – samochodzie, zamiast tracić czas na drukowanie dokumentów i zbieraniu odręcznych podpisów stron – dodaje Wójcik.

W maju rozwiązanie Paperless będzie zastosowane w czterech salonach dealerskich: w Warszawie, Bielsku-Białej, Katowicach i Gliwicach. W pierwszej fazie elektroniczny podpis będzie wykorzystywany przy zawieraniu umów leasingu przez klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Leasing online

Bank BNP Paribas, będący pośrednikiem w oferowaniu produktów leasingowych spółki zależnej BNP Paribas Leasing Services, umożliwia zawarcie umowy leasingu samochodu przy wykorzystaniu jednorazowego podpisu kwalifikowanego w oparciu o rozwiązanie chmurowe. O wygodę klientów zadbano także, wykorzystując w procesie potwierdzenia tożsamości klienta oświadczenia Banku BNP Paribas w zakresie AML (Anti Money Laundering) – co znacznie skraca długość trwania procesu i zabezpiecza strony transakcji.

Firma Autenti, dostawca usługi, w 2016 roku – jeszcze jako startup – zwyciężyła pierwszą polską edycję BNP Paribas International Hackathon. Dwa lata później rozpoczęła się współpraca biznesowa Banku z fintechem polegająca na uruchomieniu pierwszego, w pełni cyfrowego procesu kredytowego. Kolejnym krokiem była inwestycja trzech banków w Autenti. To pierwsza tego typu wspólna i przeprowadzona na równych zasadach transakcja banków w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.