Skip to content
Polski

Leasing bez papieru

Prosty i wygodny proces leasingowy, bez zbędnej biurokracji.

Umowy leasingowe autoryzowane kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Z Autenti możesz całkowicie zdigitalizować proces podpisywania umów leasingowych. Wyeliminuj fizyczną wymianę dokumentów między dealerem, klientem i stroną finansującą. Podpisuj umowy szybciej niż kiedykolwiek, z tą samą pewnością.

Group 789 (16)
Zgodnie z przepisami

Autenti umożliwia podpisanie umowy leasingowej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, obsługiwanym na platformie. Możemy również wydać jednorazowy kwalifikowany podpis elektroniczny, jeżeli Klient go nie posiada.

Group 789 (27)
Wysoka dostępność

Klient podpisuje umowę leasingową na dowolnym urządzeniu z dostępem do internetu, gdziekolwiek się znajduje, o każdej porze.

Group 789 (17)
Kompleksowość usługi

Klientowi zostanie wydany kwalifikowany certyfikat. Dla instytucji regulowanych umożliwiamy wydanie certyfikatu w kilka sekund na podstawie certyfikowanej metody AML. Dla pozostałych Klientów wydajemy certyfikat kwalifikowany  za pomocą wideo identyfikacji.

Group 789 (18)
Bezpieczna transakcja

Dokumenty przechowujemy w postaci zaszyfrowanej, bez możliwości ingerencji w ich treść. Cały proces podpisywania umowy jest zgodny z RODO i zabezpiecza wszystkie strony transakcji, a dowód podpisania jest zintegrowany z dokumentem.

Group 789 (19)
Elastyczność procesu

Usługę możesz zintegrować ze swoim systemem CRM lub serwisem internetowym.Proces dostosowujemy do potrzeb i celów biznesowych klienta, a także personalizujemy jego elementy zgodnie z oczekiwaniami.

Group 789 (5)
Skuteczna identyfikacja tożsamości

Identyfikacja klienta może odbyć się za pomocą zdalnej procedury identyfikacji tożsamości (wideoweryfikacja), bądź też w oparciu o procedury AMLowe.

Jak to działa?

1. Nadanie dokumentu do podpisu

Podmiot finansujący generuje dokument PDF i nadaje go do podpisu za pośrednictwem API, np. bezpośrednio z systemu CRM.

2. Zapoznanie się z treścią dokumentu

Klient otwiera dokument i zapoznaje się z jego treścią.

3. Wydanie kwalifikowanego certyfikatu w oparciu o wybraną metodę

Następnie, przechodzi do procesu wideoweryfikacji, w celu wydania kwalifikowanego podpisu elektronicznego, niezbędnego do podpisania umowy. W przypadku wydania certyfikatu na bazie metody AML proces trwa kilka sekund.

4. Złożenie podpisu

Po wydaniu certyfikatu Klient, składa kwalifikowany podpis elektroniczny pod umową, podobnie jak strona finansująca. Obsługujemy wielopodpis zarówno ze strony nadającej - jak i po stronie Klienta - w przypadku spółek z wieloosobową reprezentacją.

5. Otrzymanie podpisanego dokumentu

Podpisany dokument trafia automatycznie do wszystkich stron umowy.

illustration-1

Obsługiwane dokumenty w ramach procesu

Między dostawcą, a korzystającym
 • Identyfikacja korzystającego przez dostawcę
 • Zgody RODO - potwierdzenie zgodności danych
 • Umowa zamówienie
Między dostawcą, a finansującym
 • Umowa zakupu
 • Oświadczenie o nadaniu VIN
 • Protokół przekazania
Między finansującym, a korzystającym
 • Identyfikacja korzystającego przez finansującego
 • Zgoda małżonka na zawarcie umowy leasingu
 • Pełnomocnictwo do zawarcia umowy leasingu
 • Umowa leasingu
 • Protokół odbioru
 • Wniosek leasingowy

Customer Story

Leader branży długoterminowego wynajmu samochodów Leaseplan wprowadza zdalne zawieranie umów.

Współpracujemy również z m.in.:

BNP Paribas Leasing Solutions, Arval Service Lease Polska, GrenkeLeasing i LeasePlan Fleet Management

“Usługa, z której korzystamy, pozwala nam podpisywać umowy zdalnie, co uprościło i przyspieszyło cały proces obiegu dokumentów w naszej firmie. Do tego jest proekologiczna dzięki rezygnacji z papieru oraz znacznej ilości tradycyjnej korespondencji. Nasi z klienci z łatwością zaakceptowali rozwiązanie, wręcz przyjęli je z dużym zadowoleniem.”
Piotr Staniewski, Commercial Director SME w LeasePlan

Najczęściej zadawane pytania

Czy mój klient ponosi jakieś opłaty za usługę lub musi zainstalować oprogramowanie?

Nie, po stronie Twoich klientów nie ma żadnych kosztów. Klient nie musi zakładać konta na platformie ani kupować żadnych dodatkowych usług.

Czy podpisy elektroniczne mogę zweryfikować poza platformą?

Tak, podpisy można sprawdzić i zweryfikować w narzędziach zewnętrznych i programie Adobe Acrobat Reader.

Na jakich urządzeniach klient może podpisać umowę?

Autenti działa na każdym urządzeniu połączonym z Internetem. Może to być smartfon, tablet, laptop lub komputer stacjonarny.

Co jest konieczne do przeprowadzenia całego procesu?

 1. Pozyskanie danych klienta w kanale online lub placówce.
 2. Automatyczna weryfikacja tożsamości lub identyfikacja przez leasingodawcę.
 3. Podpisanie wniosku.
 4. Podpisanie umowy.
 5. Podpisanie innych dokumentów, wymaganych w ramach procesu.

Jak wyglądają dowody z procesu leasingowego?

Po każdym zakończonym procesie, za pośrednictwem API dostarczamy obu stronom wszystkie dokumenty biorące udział w procesie. 

Czy klient płaci za wydanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Nie, klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Wydanie kwalifikowanego certyfikatu jest wliczone w cenę leasingu. 

Czy jeżeli klient posiada długoterminowy kwalifikowany podpis elektroniczny to może go użyć do podpisania umowy leasingowej?

Tak, jeżeli jest to kwalifikowany podpis elektroniczny obsługiwany przez platformę Autenti, czyli InforCert, SimplySign lub mSzafir. 

Jakie są metody pozwalające na wydanie kwalifikowanego certyfikatu?

Kwalifikowany certyfikat możemy wydać za pomocą wideoweryfikacji, za pośrednictwem procedury AML oraz za pomocą weryfikacji tożsamości w wyniku logowania do bankowości elektronicznej

Poznaj, jak zoptymalizować z Autenti proces leasingowy w Twojej firmie