Skip to content
Autenti / Blog / PIT-y podpiszesz e-podpisem. Sprawdź, jakie to proste!

PIT-y podpiszesz e-podpisem. Sprawdź, jakie to proste!

Uwaga, przedsiębiorcy! Zbliża się termin wysłania PIT-ów do pracowników. Zupełnie nie potrzebujecie do tego celu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, możecie skorzystać z platformy Autenti! Macie czas do 1 marca. Za  pomocą platformy Autenti - 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Nie przegapcie terminu.

Co powinni zrobić pracodawcy?

Przygotować PIT dla swoich pracowników
Wydrukować go, podpieczętować i podpisać
Zakopertować, zaadresować i wysłać
Załączyć potwierdzenia odbioru

Autenti skraca ten proces do godzin, a nawet minut, pozwalając na bezpieczne udostępnienie deklaracji PIT oraz jej podpisanie i odebranie przez pracownika. Udostępniona deklaracja PIT zawiera pieczęcie elektroniczne oraz kwalifkowany elektroniczny znacznik czasu, co gwarantuje jej integralność i autentyczność.

Wysyłaj i podpisuj PIT z dowolnego miejsca i urządzenia

Pojedyncze konto biznesowe na Platformie Autenti pozwala na wysłanie dowolnej liczby deklaracji PIT do swoich pracowników, bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat od każdej wysyłki. Podpisanie przyjęcia deklaracji przez pracowników nie wymaga posiadania przez nich kwalifkowanych certyfikatów, może być wykonane z dowolnego komputera lub z telefonu komórkowego.

Pieczęć elektroniczna

Autenti dostarcza PIT opatrzony pieczęcią elektroniczną opartą o kwaliflikowany certyfikat, co potwierdza autentyczność dokumentu i gwarantuje jego integralność. Kwalifikowany znacznik czasu stanowi potwierdzenie daty pewnej przekazania deklaracji i chroni dodatkowo integralność treści. Autenti jest dostawcą usługi zaufania wpisanym do rejestru usług zaufania Ministra Cyfryzacji prowadzonego przez Narodowy Bank Polski.