Skip to content
Autenti / Blog / Podpisywanie dokumentów urzędowych przez Autenti - podpis kwalifikowany w formacie XAdES

Podpisywanie dokumentów urzędowych przez Autenti - podpis kwalifikowany w formacie XAdES

Masz dosyć wizyt w urzędach? My też. Dlatego posiadaczom kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego Autenti by InfoCert oraz SimplySign oferujemy możliwość składania podpisów w formacie uznawanym przez administrację publiczną.

Elektroniczne dokumenty dla administracji publicznej

Zgodnie z polskim i europejskim prawem podpis kwalifikowany jest równoważny własnoręcznemu. Dzięki temu możemy go skutecznie używać w relacjach biznesowych, prywatnych czy urzędowych.

Niektóre dokumenty urzędowe wymagają jednak nie tylko podpisu kwalifikowanego, ale również spełnienia wymogów dotyczących struktury czy formatu składanych plików elektronicznych. Można to porównać do sytuacji, w której wnioski są przyjmowane TYLKO na określonym formularzu.

Pliki urzędowe wymagające określonej struktury mogą być składane jako pliki .xml, które również zawierają informacje o podpisach elektronicznych. Przykładem takiego pliku jest Jednolity Plik Kontrolny (JPK), Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), czy sprawozdania finansowe. Administracja publiczna dzięki takiemu podejściu może łatwo przetwarzać zawartość tych plików. Organ administracji, dzięki podpisowi kwalifikowanemu ma pewność co do osoby składającej plik, ponieważ podpis kwalifikowany jest przypisany do konkretnej osoby fizycznej.

PAdES lub XAdES

Format podpisu elektronicznego jest uzależniony od rodzaju pliku, na którym jest składany. Standardowo platforma Autenti umożliwia podpisywanie plików w formacie PAdES (skrót od PDF Advanced Electronic Signature). Posiadacze kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego SimplySign lub Autenti by InfoCert mogą również składać podpisy w formacie XAdES (skrót od XML Advanced Electronic Signature). W efekcie użytkownik otrzymuje dodatkowy plik XML , który zawiera podpis kwalifikowany.

Podpisywanie XAdES na platformie Autenti

Aby złożyć podpis w formacie XAdES na platformie Autenti, musisz posiadać kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego Autenti by InfoCert lub SimplySign. Nie masz jeszcze podpisu kwalifikowanego? 

Nie masz jeszcze podpisu kwalifikowanego?

Podpis złożysz, korzystając z Classic Sign, który jest dostępny pod adresem https://classicsign.autenti.com/

Wystarczy wgrać plik, który chcesz podpisać i złożyć podpis.

 • Jeśli wgrasz plik PDF, możesz go podpisać:
  • w formacie PAdES (wtedy efektem będzie plik PDF z Twoim podpisem elektronicznym) lub
  • w formacie XAdES (wtedy efektem będzie plik XML z rozszerzeniem XAdES zawierającym wyłącznie Twój podpis i odwołanie do pliku źródłowego)
 • Jeśli wgrasz plik w formacie XML, to podpiszesz go w formacie XAdES i efektem będzie:
  • plik XML z Twoim podpisem kwalifikowanym dodanym do dokumentu
  • plik XML z rozszerzeniem XAdES zawierającym wyłącznie Twój podpis (tzw. XAdES zewnętrzny) i odwołanie do źródłowego pliku XML.
 • Jeśli wgrasz inny wspierany plik, to możesz go podpisać w formacie XAdES i rezultatem będzie oddzielny plik XML z Twoim podpisem i odwołujący się do pliku źródłowego.

Zobacz jak łatwo jest złożyć podpis w formacie XAdES

Pamiętaj, że aby skutecznie złożyć wniosek do urzędu, możesz potrzebować zarówno pliku XML z podpisem elektronicznym, jak również plik źródłowy, do którego odwołuje się plik XML.

Plik źródłowy

W jakim formacie możesz złożyć podpis?

Efekt

PAdES XAdES
PDF x   plik źródłowy z naniesionym  podpisem kwalifikowanym
PDF   x plik XML zawierający podpis i odwołujący się do pliku źródłowego
XML   x plik XML z dodanym podpisem kwalifikowanym do pliku źródłowego, lub zawierający odwołanie do pliku źródłowego
dowolny inny wspierany plik   x plik XML z naniesionym podpisem kwalifikowanym zawierający odwołanie do pliku źródłowego

Wiele podpisów na jednym pliku

Wiele firm posiada wieloosobową reprezentację. Część dokumentów z kolei wymaga podpisu osoby odpowiedzialnej za dany obszar firmy. Dlatego Classic Sign umożliwia podpisywanie dokumentu, który już został wcześniej podpisany przez innych. Możesz też wysłać dokument podpisany przy pomocy Classic Sign innym, np. Twoim kontrahentom. Dzięki temu będą mogli złożyć podpisy, korzystając ze swoich certyfikatów kwalifikowanych.

Dlaczego warto korzystać z certyfikatów Autenti by InfoCert?

Istnieje kilka istotnych powodów:

 1. Zdalna identyfikacja - kwalifikowany podpis elektroniczny zamówisz w Autenti w kilka sekund. Certyfikat wydamy Ci zdalnie, abyś mógł podpisać swoją umowę jeszcze tego samego dnia. Tożsamość zweryfikujemy w 15 minut, a jeśli nam się to nie uda, zwrócimy Ci pieniądze (szczegóły dostępne tutaj: https://autenti.com/pl/infocert).
 2. Mobilność - Autenti by InfoCert nie wymaga użycia karty kryptograficznej ani czytnika. Jest połączony z Twoim telefonem.
 3. Wszechstronność - Autenti by InfoCert możesz użyć do skutecznego podpisania prawie dowolnego dokumentu. Biznesowego, prywatnego i dla administracji publicznej.
 4. Atrakcyjna cena - u nas nie ponosisz kosztów czytnika i karty kryptograficznej, nasze rozwiązanie jest zdecydowanie tańsze niż certyfikaty innych dostawców chmurowych rozwiązań.
 5. Nie wymaga dodatkowych programów - certyfikatu możesz użyć w ramach platformy Autenti dostępnej na stronie  www.
 6. Certyfikaty Autenti by InfoCert pozwalają na składanie podpisów kwalifikowanych w ramach obiegu dokumentów na platformie Autenti, jak i poza nimi.