Skip to content
Autenti / Blog / 19 sierpnia ruszyła oficjalnie nowa wersja Autenti

19 sierpnia ruszyła oficjalnie nowa wersja Autenti

Możliwość użycia elektronicznego podpisu kwalifikowanego, szablony dokumentów to najważniejsze nowości, które są już oficjalnie dostępne są na platformie Autenti. Usługi te jeszcze bardziej ułatwiają i usprawniają cały proces tworzenia oraz podpisywania dokumentów w Internecie.

Tworząc nową wersję platformy zespół Autenti współpracował z jej dotychczasowymi użytkownikami, którzy testowali nowe funkcje, przekazując nam równolegle swoje uwagi i spostrzeżenia. Sprawdziliśmy także, z których funkcjonalności użytkownicy poprzedniej wersji najchętniej i najczęściej korzystali. Część funkcji została przeniesiona do nowej platformy, inne zostały ulepszone i rozszerzone. Wdrożyliśmy też zupełnie nowe funkcjonalności, do tej pory niedostępne w Autenti czy w innych platformach.

Pierwsza z nich to możliwość złożenia podpisu kwalifikowanego (Asseco Simply Sign). Tym samym na platformie można już używać wszystkich dostępnych podpisów elektronicznych: zwykłego, zaawansowanego i kwalifikowanego. Zgodnie z prawem podpis kwalifikowany jest równoważny podpisowi własnoręcznemu. Ich wykorzystanie pozwala zachować formę pisemną. Zachowania formy pisemnej wymagają między innymi umowy o pracę, umowy z przeniesieniem autorskich praw majątkowych czy umowy leasingowe.

Druga zmiana na platformie Autenti to zbudowanie i wprowadzenie szablonów. Użytkownik może zarówno stworzyć szablon pod własne potrzeby jak i skorzystać z gotowych wzorów umów. Każdy szablon można szybko uzupełnić danymi (np: pobranymi z książki adresowej) i wysłać do podpisu. Dzięki temu czas potrzebny na stworzenie i wysłanie często używanego dokumentu (np: umowy zlecenie), skraca się do minimum. Prosto i wygodnie.

 

Poza powyższymi rozwiązaniami, użytkownicy w nowej wersji znajdą także:

  • nowy interfejs i odświeżoną aplikację, które pozwalają na szybsze wysyłanie i podpisywanie dokumentów,
  • brak limitu liczby użytkowników w ramach tego samego konta firmowego,
  • wiele metod dodatkowej weryfikacji podpisujących, m.in. jednorazowe kody SMS
  • możliwość ustalania kolejności składania podpisów przez adresatów
  • logo firmy widoczne dla odbiorców dokumentów

Zespół Autenti stale udoskonala dotychczasowe rozwiązania i tworzy nowe. Udogodnienia, które zostały właśnie wdrożone to kolejny krok w stronę stworzenia jednego kompletnego ekosystemu usług związanych z e-podpisem i procesami jakie mu towarzyszą, począwszy od weryfikacji adresatów, przez sekwencję i wybór właściwych podpisów elektronicznych, po archiwizację umów. Wszystkie te czynności już teraz, realizować można skutecznie w jednym miejscu, na naszej platformie. Jeśli zachodzi taka potrzeba, Autenti realizuje je we współpracy ze sprawdzonymi dostawcami usług zaufania z Polski lub zagranicy.

Autenti to wyjątkowe połączenie podpisu elektronicznego, innowacyjnej technologii oraz środowiska prawniczego. To platforma dla każdego przedsiębiorcy czy managera, który chce uprościć i skrócić proces podpisywania dokumentów oraz obniżyć koszty związane z ich przygotowaniem i przesyłaniem. Sprzedaż, finanse, HR to obszary, gdzie Autenti najczęściej jest wykorzystywane. Prosto, wygodnie, efektywnie oraz bezpiecznie.