Skip to content
Autenti / Blog / Sales Manager [Warszawa]

Sales Manager [Warszawa]

Autenti łączy w sobie energię startupu i ambicje dojrzałej firmy. Mamy pasję, kompetencje i duże doświadczenie na rynku internetowym. Tworzymy nowatorskie projekty. Pracujemy z zamiłowania do technologii, którą wykorzystujemy, aby budować efektywne modele biznesowe dla naszych Partnerów. Jeśli interesują Cię cyfrowe technologie, posiadasz pasję, kompetencje i doświadczenie na rynku internetowym, cenisz rozwój i pracę z najlepszymi specjalistami i chcesz pracować w firmie z przyszłością - jesteś osobą, na którą czekamy!

 

Dołącz do zespołu Autenti!

 

Miejsce pracy:

 

Warszawa, ul. Sobieszyńska (Dolny Mokotów)

 

Obowiązki:

 • Reprezentowanie firmy w projektach sprzedażowych,
 • Aktywne pozyskiwanie nowych klientów,
 • Poszerzanie obecnego portfolio w ramach rozwiązań dla MŚP i klientów korporacyjnych,
 • Przygotowywanie ofert i przekonywujących prezentacji handlowych z wykorzystaniem najlepszych doświadczeń spółki, studiów przypadków i trendów rynkowych,
 • Prognozowanie sprzedaży w bliskiej współpracy z Zespołem Wsparcia Sprzedaży i Działem IT ,
 • Prowadzenie działań związanych ze sprzedażą krzyżową i upsellingiem.

Pożądane umiejętności i doświadczenie:

 • 5+ lat w sprzedaży B2B,
 • Wysokie umiejętności w zakresie prowadzenia prezentacji, przygotowywania ofert i negocjacji,
 • Analityczne podejście do rozwiązywania problemów z koncentracją na celach i potrzebach klienta,
 • Zdolność do otwartej, skutecznej i przekonywującej komunikacji,
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • Entuzjazm dla nowych technologii, zrozumienie ich praktycznych zastosowań.

Doświadczenie z produktami SaaS lub/i sektorem IT/Fintech będzie dodatkowym atutem.

 

Korzyści:

 • Możliwość tworzenia oryginalnych rozwiązań biznesowych,
 • Profesjonalne programy szkoleniowe i rozwojowe,
 • Silna kultura firmy ukierunkowana na innowacyjność, konkurencyjność i bycie rynkowym liderem,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do osiąganych wyników,
 • Pakiet socjalny obejmujący prywatną opiekę zdrowotną i kartę sportową,
 • Stały dostęp do nowoczesnych technologii i narzędzi pracy,
 • Świetny zespół ludzi z celami i oczekiwaniami co najmniej tak samo ambitnymi jak Twój.

 

Jak aplikować:

 

Swoje CV wyślij na adres e-mail: praca@autenti.com z dopiskiem w tytule wiadomości: "Sales Manager".

 

Zobacz więcej ofert pracy w Autenti

 

Klauzula Informacyjna dla kandydatów na podstawie art. 13 RODO

Podstawa prawna: Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane stanowisko, na postawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 88 RODO i art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie wyrażonej zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie wykraczającym poza art. 221 § 1 Kodeksu pracy.

Informujemy, że w związku z podaniem przez Pana/Panią danych osobowych celem wzięcia udziału w rekrutacji:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Autenti spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą przy ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań,, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000436998, nr NIP: 7831693251, z którym można kontaktować się pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań, lub elektronicznie na adres e-mail: iod@autenti.com.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia rekrutacji na aplikowane przez Pana/Panią stanowisko oraz przeprowadzenia i rozstrzygnięcia przyszłych rekrutacji na aplikowane przez Pana/Panią stanowisko (tylko w przypadku wyrażenia zgody).
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy tj. przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały przesłane, a także przez czas niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 5. W zakresie jakim Pana/Pani dane przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Pana/Pani zgody, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa;
 7. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, choć w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy niezbędne do udziału w procesie rekrutacji;
 8. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 9. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie, to jest partnerom świadczącym usługi przeprowadzania rekrutacji, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych);
 10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.