Skip to content
Autenti / Blog / Tomasz Chabior oraz Wojciech Próchnicki dołączają do spółki Autenti

Tomasz Chabior oraz Wojciech Próchnicki dołączają do spółki Autenti

Od listopada b.r. do zespołu Autenti dołączają Tomasz Chabior, który obejmie stanowisko Chief Financial Officer oraz Wojciech Próchnicki jako Business Performance Officer. Będą odpowiadali za finanse oraz procesy biznesowe firmy. 

Tomasz Chabior będzie zarządzał całością obszaru szeroko rozumianych finansów, kreując kluczowe procesy związane z efektywnym zarządzaniem spółką, maksymalizując jej efektywność przychodową i kosztową oraz aktywnie uczestniczył będzie w rozwoju biznesu.

- W Autenti dostrzegam pasję, innowacyjny produkt, widzę pozytywnych ludzi i wspólny cel. To musi przełożyć się na sukces. A ja chciałbym dołożyć swoją małą cegiełkę do tego sukcesu. - mówi Tomasz Chabior.

Tomasz Chabior ma ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze finansów. Jego praktyka w zarządzaniu i controllingu finansowym obejmuje zarówno duże przedsiębiorstwa z sektora telekomunikacyjnego i mediowego, takie jak Netia, Era (teraz T-Mobile) czy Canal+ Cyfrowy, jak i mniejsze organizacje, które swój rozwój opierają o nowoczesne technologie. Chabior specjalizuje się w udzielaniu wsparcia na poziomie strategicznym i operacyjnym dla realizacji innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych, w ramach, których modele finansowe są adaptowane na bazie potrzeb biznesowych i rosnących wymagań organizacji. Swoją karierę zawodową rozpoczynał jako analityk w światowej firmie doradczej PwC (PricewaterhouseCoopers). Jest posiadaczem kwalifikacji prestiżowej ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

- Na swojej drodze zawodowej miałem szczęście spotkać wielu znakomitych managerów, którzy rozumieli finanse jako funkcję będącą w centrum organizacji, skutecznie wspierającą biznes i mającą wpływ na to, co się w tym biznesie dzieje. Chciałbym wykorzystać zdobytą przez te lata wiedzę i doświadczenie właśnie w Autenti. - dodaje Chabior.

- Doświadczenia Tomasza z sektora TMT, a więc firm, których usługi cyfrowe kierowane są do firm i konsumentów w modelach biznesowych opartych o opłaty abonamentowe, doskonale wpisują się w potrzeby Autenti. Od początku naszej działalności stawiamy na fachowców o wysokich kompetencjach i cennych doświadczeniach, ale przede wszystkim na osobowościach, które z energią i odwagą podejmują się nieszablonowych wyzwań i sięgają po więcej - mówi Grzegorz Wójcik, CEO Autenti.

Z kolei Wojciech Próchnicki jako Business Performance Officer będzie odpowiedzialny za mierzenie i usprawnianie procesów biznesowych w Autenti oraz odpowiadał za projektowanie i wdrażanie wysokiej jakości analiz danych finansowych oraz biznesowych.

- Dlaczego Autenti? Bo jak mówił Gucci, „Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę”, a Autenti to wyznacznik wysokiej jakości. - mówi Wojciech Próchnicki.

Wojciech Próchnicki posiada wieloletnie doświadczenie w controllingu i finansach przedsiębiorstw usługowych, handlowych i produkcyjnych. Konsultował wdrożenia i usprawnienia systemów controllingu, mierzył i zwiększał efektywność oraz rentowność wielu spółek. W trakcie swojej kariery zawodowej pracował jako Kontroler Finansowy, CFO czy Dyrektor Zarządzający.

Dodatkowo jest również trenerem controllingu w EY Academy of Business i w Fundacji Rozwoju Rachunkowości.