Skip to content
Autenti / Blog / Umowa o zachowaniu poufności (NDA) – czym jest?

Umowa o zachowaniu poufności (NDA) – czym jest?

Umowa o zachowaniu poufności (NDA) to coraz bardziej powszechne rozwiązanie, które jest stosowane w wielu środowiskach pracy i organizacjach. Na czym ona dokładnie polega? Co powinno się w niej znaleźć? I przede wszystkim, w jaki sposób może pomóc rozwojowi danej firmy? Przekonaj się.

Spis treści

1. Czym jest umowa o zachowaniu poufności?
2. Kiedy podpisujemy umowę o zachowaniu poufności?
3. Co zawiera umowa NDA?
4. Strony umowy
5. Czas trwania umowy o poufności
6. Umowa o zachowaniu poufności a kara umowna
7. Umowa o zachowaniu poufności podpisywana online

 

Czym jest umowa o zachowaniu poufności?

Jak sama nazwa wskazuje, umowa o zachowaniu poufności ma na celu ochronę informacji wrażliwych. Sygnatariusze takiego porozumienia zobowiązują się nie ujawniać różnych ważnych danych, które zostały określone w umowie. Zaliczają się do nich informacje takie jak tajemnice handlowe i przemysłowe.

To umowa prawnie wiążąca, w której strony gwarantują nieujawnianie poufnych informacji. Umowa ta może dotyczyć poufności jakichś negocjacji, czy też po prostu zapisów kontraktowych. Złamanie umowy NDA (z angielskiego „Non-disclosure agreement) może wiązać się z poważnymi konsekwencjami).

 

Kiedy podpisujemy umowę o zachowaniu poufności?

Umowa o zachowaniu poufności to rozwiązanie, które jest stosowane przez coraz większą liczbę firm. Stosują one taką właśnie umowę, aby chronić swoje interesy. Umowa o zachowaniu poufności może zostać podpisana w sytuacji, gdy dwie strony prowadzą negocjacje, lecz nie chcą ujawniać ich treści. Naturalnie, umowa NDA może zostać podpisana także wtedy, gdy dwie strony zawarły ze sobą jakiś kontrakt, jednak jego zapisy i szczegółowe regulacje muszą pozostać niejawne.

Umowy takie podpisywane są w wielu miejscach na świecie. Wciąż odbywa się to w dużej mierze w formie stacjonarnej. Jednak warto zauważyć, że coraz więcej osób decydujących się na podpisanie NDA korzysta z formy online. Tę o wiele wygodniejszą i szybszą (a zarazem w pełni bezpieczną) formę podpisania umowy o poufności oferuje choćby firma Autenti.

 

Co zawiera umowa NDA?

W umowie o zachowaniu poufności (NDA) naturalnie wskazane zostają wszystkie poufne informacje. Chodzi tu o wszelkie dane, które mają być ukryte i niejawne dla osób postronnych. Za wyjątkiem sygnatariuszy umowy. Umowa taka zawiera oczywiście także przedstawienie stron umowy. W umowie o zachowaniu poufności powinny znaleźć się także informacje o przewidywanych karach umownych, w przypadku gdyby postanowienia umowy zostały złamane.

Strony umowy

Sygnatariusze omawianego tu rodzaju umowy to dwie strony biorące udział w danych negocjacjach czy podpisujące określony kontrakt. Podpisanie NDA jest niezwykle istotne, bo umożliwia dochodzenie prawa własności intelektualnej, w szczególności w odniesieniu do informacji chronionych tajemnicą przemysłową i handlową.

Po dokładnym określeniu przez obie strony, jakie informacje mają być traktowane jako poufne, umowa powinna szczegółowo określać ramy wykorzystania tych informacji. Wykorzystywanie informacji w sposób inny niż uzgodniony jest niezgodne z prawem i może podlegać karze.

 

Czas trwania umowy o poufności

Czas trwania umowy o zachowaniu poufności może być różny i zależeć od ustaleń przyjętych przez strony. Może ona obowiązywać na przykład do czasu zakończenia danego kontraktu. Może mieć jednak także charakter bezterminowy. Wszystko zależy od preferencji sygnatariuszy.

Wszystkie informacje na temat tego i innych aspektów zostają zawarte w umowie. Nie ma przy tym znaczenia fakt, czy mówimy o umowie NDA w formie tradycyjnej czy też w formie online, takiej jaką można podpisać dzięki Autenti. W obu przypadkach wszystkie ustalenia są określone równie precyzyjnie i pozostają wiążące.

 

Umowa o zachowaniu poufności a kara umowna

Jak już wspomniano, kara umowna to rozwiązanie, które bardzo często zostaje wykorzystanie przy konstruowaniu umów o zachowaniu poufności. Prawo w zasadzie nie przewiduje ograniczeń w kontekście określania wysokości kary, czy nawet jej formy. Można to ustalić w sposób dowolny. Naturalnie wszyscy sygnatariusze umowy o zachowaniu poufności muszą zgodzić się na określony typ i wysokość kary. Jeżeli postanowienia umowy zostaną złamane przez którąś ze stron, a informacje niejawne zostaną ujawnione, druga strona ma pełne prawo, by żądać wymierzenia kary.

Czy wiesz, że umowe o zachowaniu poufności (NDA) możesz podpisać online przy pomocy e-podpisu Autenti 

Umowa o zachowaniu poufności podpisywana online

Umowa o zachowaniu poufności może być podpisana w sposób tradycyjny, „na papierze”. Jednak nie ulega wątpliwości, że taka tradycyjna forma niesie za sobą wiele niedogodności. Może się wiązać także z problemami logistycznymi. Te zaś mogą być szczególnie kłopotliwe, gdy stronom umowy zależy na czasie.

W związku z tym coraz bardziej popularne staje się podpisywanie NDA w formie online. Można przeprowadzić ten proces z pomocą Autenti. Wykorzystanie e-podpisu dzięki Autenti sprawia, że cały proces zostaje znacznie skrócony. A tym samym jest szybszy i wygodniejszy. Zarazem dzięki odpowiednim procedurom i zabezpieczeniom nie trzeba martwić się o bezpieczeństwo. Umowa o zachowaniu poufności podpisana poprzez Autenti to sprawność, spokój i rzetelność.