Skip to content
Autenti / Blog / WEBCON nawiązuje współpracę z Autenti

WEBCON nawiązuje współpracę z Autenti

WEBCON, czyli największy polski producent oprogramowania low-code i jeden z największych dostawców systemów obiegu dokumentów w Polsce, zintegrował swoje rozwiązanie z Autenti, liderem podpisów elektronicznych i weryfikacji tożsamości.

Platforma WEBCON BPS jest wykorzystywana między innymi do tworzenia systemów elektronicznego obiegu dokumentów i umożliwia użytkownikom w pełni zdigitalizowane procesowanie dokumentów różnego typu. Niezależnie od tego, czy dana organizacja wykorzystuje platformę WEBCON BPS do tworzenia lub opiniowania umów czy obsługi korespondencji, funkcjonalność pozwalająca na złożenie elektronicznego podpisu jest naturalnym zwieńczeniem obiegu. Dzięki integracji z platformą Autenti, również firmy wykorzystujące to rozwiązanie mogą szybko złożyć na dokumencie e-podpis, podpis kwalifikowany lub też w prosty sposób, za pomocą zdalnej weryfikacji tożsamości, dodatkowo uwierzytelnić jego złożenie. Po podpisaniu dokument może być dalej procesowany w aplikacji lub przesłany do zewnętrznych narzędzi - np. do ERP lub systemów kadrowo-płacowych.

WEBCON BPS umożliwia budowanie szytych na miarę aplikacji, które wspierają procesy biznesowe i realizują elektroniczny obieg dokumentów. Dzięki unikalnej architekturze i szerokiej gamie funkcjonalności nasz system jest dziś wykorzystywany przez firmy wyznaczające standardy w swoich branżach na całym świecie. Zintegrowanie platformy z funkcjonalnością elektronicznych podpisów oferowanych przez Autenti, ułatwi klientom naszej platformy składanie e-podpisu z użyciem tego właśnie narzędzia  – mówi Łukasz Wróbel, wiceprezes WEBCON.

Z flagowego produktu WEBCON BPS korzysta obecnie ponad 850 firm reprezentujących różne branże na 5 kontynentach. Wśród nich są m.in. Siemens Finance, Mitsubishi Electric, Tauron, LPP, Echo Investment, Intersport, Nowy Styl, Warbud, Pratt & Whitney Canada czy MAN.