Skip to content
Autenti / Blog / WSE im. Tischnera w Krakowie stawia na rozwiązanie Autenti!

WSE im. Tischnera w Krakowie stawia na rozwiązanie Autenti!

Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie powstała w 2003 roku. To innowacyjna uczelnia, zorientowana na praktyczne kształcenie i współpracę z otoczeniem biznesowym. Od początku swojego istnienia dąży do przekazywania studentom i słuchaczom studiów podyplomowych wiedzy i umiejętności pozwalających im funkcjonować z powodzeniem w ramach dynamicznie przekształcającej się gospodarki kraju i Europy. Nieustanne doskonalenie jakości kształcenia, podwyższanie kwalifikacji kadry naukowej oraz dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy czynią z niej prężnie rozwijającą się instytucję na edukacyjnej mapie zarówno Krakowa, jak i Polski. Nic zatem dziwnego, że placówka zdecydowała się na rozwiązanie Autenti, które pozwala na zdigitalizowanie obiegu dokumentów i usprawnia prowadzenie biznesu. Rozmawialiśmy z Anną Kłodzińską-Oleksy, Kierownikiem Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń, która zdradziła nam, jak Autenti usprawniło pracę w WSE.

Dlaczego zdecydowali się Państwo na wdrożenie Autenti?

Decyzję o współpracy z firmą Autenti oraz o wdrożeniu rozwiązań umożliwiających elektroniczne podpisywanie dokumentów władze uczelni podjęły w trakcie trwania pandemii Covid-19, na początku roku akademickiego 2020/21, gdy potwierdziło się już, że zajęcia nie będą mogły odbywać się w trybie stacjonarnym. W zastanej sytuacji kontakt bezpośredni administracji z dydaktykami również został ograniczony i szukaliśmy rozwiązania, które pozwoli nam na łatwe przekazywanie niezbędnych przy współpracy dokumentów.

Jak wyglądało wprowadzenie rozwiązania Autenti do organizacji?

Pierwszym działem, w którym wprowadzono platformę Autenti było Biuro Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń, które mogło dostarczać dydaktykom niezbędne umowy dotyczące prowadzenia zajęć oraz decyzje i pisma dla słuchaczy WSE. Obecnie korzysta z tego rozwiązania również dział kadr, który rozpoczął swoje działania z platformą od wysyłki PIT-ów do współpracowników uczelni.

Jakie korzyści płyną z decyzji o korzystaniu z Autenti? Czy widać już oszczędność czasu i pieniędzy?

Jest to przede wszystkim rozwiązanie komfortowe i ekologiczne, nie wymagające papierowego obiegu dokumentów; pozwala zrezygnować z usług pocztowych czy kurierskich, jakie musielibyśmy wprowadzić w dobie pandemii. Jest to więc również oszczędność środków. Choć obsługa platformy w fazie początkowej wymaga zaangażowania czasowego administracji, tj. konieczne jest wprowadzenie niezbędnych danych adresata umowy, to już w przypadku kolejnych kontaktów z tą samą osobą, tak edycja danych, jak i przede wszystkim czas obiegu dokumentów, znacznie się skracają.

Jak na e-podpis reagują Wasi klienci, kontrahenci i słuchacze?

Wielu dydaktyków jest wyraźnie zadowolonych z nowej formy, część zgłasza nam, że zainspirowani nią sami wprowadzą podobne rozwiązania u siebie. Inni już je znają. Słuchacze również doceniają to rozwiązanie, ponieważ sporą część formalności mogą załatwić z uczelnią bez wychodzenia z domu i zbędnej papierologii.