Skip to content
Autenti / Blog / Zawód freelancer. Jak e-podpis pomoże usprawnić Ci pracę?

Zawód freelancer. Jak e-podpis pomoże usprawnić Ci pracę?

Podpis elektroniczny pozwoli Ci szybko i wygodnie podpisać szereg dokumentów, z którymi spotykasz się jako freelancer. Należą do nich między innymi umowy o współpracy ze zleceniodawcami czy umowy o dzieło lub zlecenie, w tym te, które obejmują przeniesienie autorskich praw majątkowych albo udzielenie licencji wyłącznej. Dzięki podpisowi elektronicznemu oszczędzasz czas i pieniądze oraz dostajesz pełne bezpieczeństwo zawierania umów i zleceń, a koszt takiego rozwiązania jest zdecydowanie mniejszy, niż korzyści, które zyskujesz.

Podpis elektroniczny to wygoda i oszczędność czasu dla freelancera

Praca freelancera to szereg korzyści, takich jak między innymi możliwość wybierania zleceń oraz praca zdalna z elastycznym zarządzaniem czasem. Jednym ze źródeł frustracji może być jednak częsta konieczność podpisywania umów i zleceń. 

Przejazd do zleceniodawcy tylko po to, żeby podpisać lub przekazać do podpisu dokument to strata czasu i pieniędzy. Podobnie jest z wysyłaniem i odsyłaniem umów pocztą, które trwa jeszcze dłużej i również kosztuje. Ponadto każdy nowy dokument sprawia, że pęcznieje stos papierów, które musisz przechowywać i dbać o ich bezpieczeństwo.

Podpis elektroniczny na platformie Autenti to szybka, wygodna i bezpieczna alternatywa dla obiegu papierów, która działa z poziomu przeglądarki internetowej. Pozwoli Ci z dowolnego urządzenia z dostępem do sieci za pomocą kilku kliknięć, podpisać i wysłać do podpisu wszystkie dokumenty, które wystawiasz zleceniodawcom. Z łatwością możesz też zrobić to samo z umowami pochodzącymi od zleceniodawców. 

W obu przypadkach firmę, z którą współpracujesz, nie będzie to nic kosztować, a jej pracownicy nie muszą instalować żadnego oprogramowania, ani nawet posiadać konta na platformie, żeby w prosty sposób podpisać dokumenty elektronicznie. 

Bezpieczeństwo zawierania zleceń i umów o współpracy

E-podpisy są dopuszczalną przez polskie i europejskie prawo formą zawierania umów, a podpisane w ten sposób na platformie Autenti dokumenty są wystarczającym dowodem w postępowaniach sądowych. Specjalna pieczęć elektroniczna oparta o kwalifikowany certyfikat, którą są opatrywane dokumenty, gwarantuje ich autentyczność i integralność oraz uniemożliwia wprowadzenie jakichkolwiek zmian po ich podpisaniu. 

Autenti jest dostawcą usług zaufania, co oznacza również, że firma gwarantuje:

  • dostarczenie umowy do podpisu i weryfikację osób, które podpisują dokumenty elektronicznie;
  • przechowywanie umów na bezpiecznych serwerach, z wykorzystaniem szyfrowania zapewniającego, że jedynie strony podpisujące dokument mają do niego dostęp, także w przyszłości.

Dzięki takim rozwiązaniom nie musisz osobiście przechowywać dokumentów i dbać o ich bezpieczeństwo. W razie potrzeby, zarówno Ty, jak i Twój zleceniodawca możecie jednak pobrać dokumenty na własny nośnik.

Umowa o współpracę, umowa o dzieło i inne umowy w obrocie gospodarczym a e-podpis

Podpis elektroniczny wykorzystasz zarówno jeśli posiadasz własną działalność gospodarczą, jak i wtedy, gdy jej nie prowadzisz. Jeżeli jesteś zarejestrowanym przedsiębiorcą, możesz użyć e-podpisu na przykład przy umowach o współpracy B2B ze zleceniodawcami i wystawianiu faktur. Z jego pomocą podpiszesz też między innymi umowę o dzieło czy umowę zlecenie. 

Warto jednak wiedzieć, że w niektórych przypadkach polskie prawo dopuszcza jedynie określony typ podpisu elektronicznego. Dotyczy to umów, które muszą być zawierane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku freelancerów są to głównie te umowy o współpracę, o dzieło lub zlecenie, które obejmują przeniesienie autorskich praw majątkowych albo udzielenie licencji wyłącznej. 

Dokumenty tego typu także możesz podpisać elektronicznie. Zarówno Ty, jak i druga strona umowy musie jednak wtedy posiadać kwalifikowany e-podpis, który jest równoważny podpisowi własnoręcznemu. Jest on opary na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego, który wydają jedynie kwalifikowani dostawcy usług zaufnia po skrupulatnej weryfikacji tożsamości osoby wnioskującej i wniesieniu odpowiedniej opłaty. 

W przypadku zdecydowanej większości pozostałych dokumentów, które podpisują freelancerzy, kwalifikowany podpis elektroniczny nie jest jednak wymagany. Mogą one przyjmować tak zwaną formę dokumentową – czyli najczęściej dokumentu tekstowego, pod którym składane są zwykłe podpisy elektroniczne. W tym wypadku uwierzytelnienie osoby, do której wysyłasz dokument do podpisu, jest każdorazowo przeprowadzane przez platformę Autenti w wybrany przez Ciebie sposób

Podpis elektroniczny dla freelancera: ile to kosztuje?

E-podpis to bezpieczne i niezwykle wygodne narzędzie pozwalające Ci zaoszczędzić wiele czasu, który poświęcasz na zawieranie umów i zleceń. Niektórzy freelancerzy obawiają się jednak, że takie rozwiązanie będzie generować zbyt wysokie koszty. 

Informacje o koszcie i możliwościach kont znajdziesz w aktualnym cenniku Autenti.
Jeśli chcesz sprawdzić czy platforma i jej funkcjonalności odpowiadają Twoim potrzebom, możesz za darmo przetestować je w ramach 14 dniowego konta Trial.


Kwalifikowany podpis elektroniczny wiąże się z dodatkową opłatą, jeśli jednak stosunkowo często podpisujesz dokumenty, które go wymagają (np. te z przeniesieniem autorskich praw majątkowych), zdecydowanie warto ją uiścić. Korzyści e-podpisu przewyższają bowiem koszty, jakie ponosi freelancer. 

Cena wykupienia kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego do relacji biznesowych, dostarczanego dla Autenti przez InfoCert, wynosi:

  • 349 zł netto rocznie przy certyfikacie ważnym przez 1 rok;
  • 249 zł netto rocznie przy certyfikacie ważnym przez 2 lata;
  • 216 zł netto rocznie przy certyfikacie ważnym przez 3 lata;

Uzyskanie dostępu do podpisu kwalifikowanego trwa w tym przypadku kilkanaście minut. Twoja tożsamość zostanie jednorazowo sprawdzona metodą wideoweryfikacji, do której potrzebujesz kamery internetowej (np. w laptopie) oraz dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Jeżeli potrzebujesz również kwalifikowanego e-podpisu do kontaktu z urzędami, sprawdź z kolei podpis Simply Sign dostarczany dla Autenti przez Assecco.