Skip to content
Autenti / Blog / Zdalne potwierdzanie tożsamości – jakie możliwości wykorzystuje Autenti?

Zdalne potwierdzanie tożsamości – jakie możliwości wykorzystuje Autenti?

Do uzyskania podpisu kwalifikowanego niezbędne jest przejście przez proces potwierdzenia tożsamości. Podpis kwalifikowany jest równoważny własnoręcznemu, dlatego jego dostawca musi mieć pewność, że osoba, która o niego wnioskuje jest tą, za którą się podaje. Tożsamość osób, które podpisują dokument w wersji online, musi zostać potwierdzona. Jakie metody potwierdzenia tożsamości stosuje Autenti? Który z nich jest najskuteczniejszy?

Weryfikacja a identyfikacja

Zanim przejdziemy do sposobów zdalnego potwierdzenia tożsamości, z jakich korzysta Autenti, warto rozróżnić dwa, zbliżone do siebie pojęcia, które dotyczą tego tematu, a często są ze sobą mylone. Chodzi o identyfikację i weryfikację. Identyfikacja to podanie danych, w celu podpisania dokumentu lub weryfikacji tożsamości. Z kolei weryfikacja to potwierdzenie, że osoba, która podpisuje dokument, jest rzeczywiście tą, za którą się podaje. Jakich danych osobowych wykorzystuje się do identyfikacji osób? Może to być imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer PESEL, cechy biometryczne itp. To, co uznaje się za dane osobowe, określa RODO.

Jakie są możliwości Autenti w zakresie zdalnego potwierdzenia tożsamości?

Zdalne potwierdzenie tożsamości może się odbyć na kilka sposobów. Jeśli identyfikacja osoby została wykonana przez wysyłającego dokument, tożsamość można potwierdzić na dwa sposoby, za pośrednictwem:

  • adresu e-mail,

Do weryfikacji osób podpisujących umowy, Autenti najczęściej wykorzystuje adres e-mail. Działa on w analogiczny sposób, jak adres fizyczny, gdy umowa jest wysyłana w formie papierowej. Adresat na podany e-mail otrzymuje link do podpisania dokumentu. Klikając w link, przechodzi do specjalnego panelu, gdzie musi potwierdzić dane i w ten sposób podpisuje dokument.

  • kodu SMS,

Żeby podpisać dokument, odbiorca musi podać kod SMS, który otrzyma na podany przez nadawcę numer telefonu. W tym przypadku, odbiorca jest weryfikowany podwójne: za pośrednictwem adresu e-mail oraz kodu SMS. 

W pozostałych przypadkach jest stosowana wideoweryfikacja, która odbywa się za pośrednictwem połączenia wideo. Podczas połączenia, znajdujące się na dokumencie tożsamości dane i zdjęcie są porównywane z wizerunkiem osoby, która wykonuje połączenie. Sprawdzany jest także sam dokument tożsamości, pod względem autentyczności i ważności.

Za najbardziej niezawodny sposób potwierdzenia tożsamości jest uznawana wideoweryfikacja. Jest tak dlatego, że podczas połączenia wideo są sprawdzane różne dane dotyczące konkretnej osoby. 

Wideoweryfikacja w Autenti

Autenti stosuje wideoweryfikację do wydawania kwalifikowanych certyfikatów. Wideoweryfikacja odbywa się za pośrednictwem połączenia wideo i swoją formą w dużej mierze przypomina uwierzytelnienie offline. W trakcie połączenia, porównywane jest zdjęcie z dokumentu tożsamości z wizerunkiem osoby, która wykonuje połączenie. Sprawdzany jest również sam dokument tożsamości – pod względem autentyczności i daty ważności. Wideoweryfikację może przeprowadzać wykwalifikowany operator, ale też cały proces może odbywać się w sposób zautomatyzowany.

Korzyści z weryfikacji tożsamości online

Autenti umożliwia weryfikację tożsamości w sposób tradycyjny, czyli na spotkaniu bezpośrednim. To skuteczna metoda, jednak jej realizacja w czasach postępującej pandemii, może być utrudniona. W tej sytuacji, możliwość zdalnego potwierdzenia tożsamości wydaje się rozwiązaniem idealnym. Osoba, która ubiega się o podpis kwalifikowany, oszczędza czas, który musiałaby poświęcić na dojazdy w celu odbycia spotkania. Tym samym, minimalizuje również ponoszone z tego tytułu koszty. Dostępne metody weryfikacji tożsamości są w pełni bezpieczne i tak samo skuteczne, jak te, stosowane podczas spotkań bezpośrednich.