Skip to content
Polski
Users-2

Kolejność w procesie podpisywania

Usprawniasz proces podpisywania, decydując o kolejności składania podpisów lub parafek przez Twoich odbiorców. Dokument będzie nadawany etapami, według ustalonej przez Ciebie sekwencji.

kolejnosc

Do czego służy ta funkcjonalność?

To Ty decydujesz, kto i w jakiej kolejności powinien podpisać lub parafować nadany przez Ciebie dokument, dzięki czemu każdy z uprawnionych będzie miał realny wpływ na proces jego podpisywania. Wybierz sekwencyjność podpisu, kiedy powinien być składany w odpowiedniej kolejności lub dowolną kolejność podpisywania, jeśli chcesz, aby dokument został dostarczony w tym samym czasie do wszystkich odbiorców. 

Dzięki kolejności podpisywania na platformie Autenti, zaoszczędzisz czas i podpiszesz te dokumenty, które zyskały wcześniej akceptację wybranych interesariuszy.

Twoje korzyści

  • Odwzoruj online znane Ci z doświadczenia procesy podpisywania dokumentów.
  • Nadaj wybranym osobom ważne role w procesie sekwencyjnego parafowania lub podpisywania dokumentów.
  • Podpisz dokument w swojej firmie zachowując wymagany obieg dokumentu, a następnie platforma dostarczy go Twojemu klientowi lub kontrahentowi.
  • Monitoruj postęp podpisywania dokumentów.

Jak to działa?

Nadając dokument do podpisu możesz wybrać, czy składanie podpisów ma się odbyć w dowolnej lub określonej kolejności. W tym ostatnim przypadku kolejne osoby otrzymają dokument dopiero wtedy, gdy poprzedzające je osoby parafują go lub podpiszą.

Te funkcjonalności
mogą Cię zainteresować

Document forward-1
PODPISYWANIE DOKUMENTÓW SPOZA PLATFORMY

Otrzymałeś do podpisu dokument sygnowany poza Autenti? Nic straconego, użyj narzędzia “Classic Sign” na platformie, dzięki któremu składasz pod nim kwalifikowany podpis elektroniczny.

Upload-1
TRWAŁY NOŚNIK

Dokumenty podpisane na platformie spełniają wymogi trwałego nośnika - gwarantujemy ich integralność i pełną dostępność. Treść dokumentu, który nadajesz, nigdy nie ulega zmianie.

Default-2
SINGLE SIGN-ON (SSO)

Udostępniasz swoim pracownikom pojedyncze logowanie do Autenti za pomocą uwierzytelnienia w systemie swojej firmy w oparciu o dostawców tożsamości takich jak Active Directory Federation Services (AD FS) poprzez SAML v2 lub protokół OpenID Connect.

Rozpocznij podpisywanie dokumentów bez
wychodzenia z domu za darmo

  • jedna platforma, wiele aplikacji
  • wszystkie rodzaje podpisów elektronicznych
  • oszczędność, szybkość i wygoda
  • gwarancja satysfakcji klienta