Skip to content
Polski

Podpis elektroniczny w Banku BNP Paribas

Pani z telefonem
O naszym kliencie

BNP Paribas Bank Polska SA to bank uniwersalny z siedzibą w Warszawie, utworzony w 1975 r. jako Bank Gospodarki Żywnościowej. Jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i stanowi część międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas.

 

Potrzeby
  • wdrożenie rozwiązania usprawniającego procesy kredytowe,
  • skoncentrowanie się na ekologii,
  • wyeliminowanie papieru i zmniejszenie kosztów,
  • znalezienie intuicyjnej platformy do składania podpisów elektronicznych.
Rozwiązanie

Firma Autenti, która jeszcze jako startup w 2016 roku zwyciężyła pierwszą polską edycję BNP Paribas International Hackathon, zaproponowała oprogramowanie usprawniające zawieranie umów bankowych poprzez zastosowanie podpisu elektronicznego. Dzięki wdrożeniu rozwiązania Autenti w Banku BGŻ BNP Paribas podpisywanie umów kredytowych możliwe będzie online, na dowolnym urządzeniu elektronicznym z dostępem do sieci.

W szybko zmieniającej się rzeczywistości i w świecie zdominowanym przez nowe technologie klienci oczekują, że bankowe procesy będą przebiegać szybko i sprawnie. Podpisywanie umów papierowych, drukowanie ich, skanowanie, wysyłanie pocztą czy kurierem trwa zbyt długo i klienci nie chcą poświęcać tyle czasu na formalności. Musimy iść z duchem czasu, dbać o satysfakcję naszych klientów, ale również o nasz czas, satysfakcję z pracy i środowisko. Wprowadzenie do obsługi bankowej nowoczesnych rozwiązań technologicznych pozwala nam osiągnąć te wszystkie cele jednocześnie – mówi Krzysztof Wojciechowski, dyrektor Zarządzający Pionu Sprzedaży Consumer Finance w Banku BGŻ BNP Paribas.

Autenti gwarantuje Bankowi pełną obsługę w zakresie procesu e-transakcji. Platforma ewidencjonuje łańcuch zdarzeń pomiędzy stronami zawierającymi umowę, a dowody umieszcza na trwałym nośniku. Bezpieczeństwo i zaufanie, wyjątkowo istotne w procesach bankowych, zapewnione są dzięki szyfrowaniu danych i użyciu dodatkowych, cyfrowych metod weryfikacji klienta. Firma Autenti powstała z potrzeby „depapieryzowania” i digitalizowania biznesów, w których w zdecydowanej większości przypadków nie ma potrzeby używania tradycyjnych, odręcznych podpisów i drukowania dokumentów. Platforma pełni rolę zaufanej strony trzeciej, gwarantując autentyczność raz podpisanych dokumentów i zabezpieczając listę potwierdzonych dowodów czynności podejmowanych w procesie ich podpisywania.

Digitalizacja jest częścią naszej strategii rozwoju. Dzięki niej możemy zaoferować naszym partnerom i ich pracownikom innowacyjne a zarazem bezpieczne rozwiązania. Na takich założeniach opiera się także niedawno nawiązana współpraca z Play. Dążymy do tego, by zmieniać sposób naszej pracy tak, aby miała ona pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Eliminując papier z obiegu dokumentów, w ciągu 3 lat oszczędzimy 6000 drzew, czyli średniej wielkości las – dodaje Krzysztof Wojciechowski.

Podpisywanie umów papierowych, drukowanie ich, skanowanie, wysyłanie pocztą czy kurierem trwa zbyt długo i klienci nie chcą poświęcać tyle czasu na formalności. Musimy iść z duchem czasu, dbać o satysfakcję naszych klientów, ale również o nasz czas, satysfakcję z pracy i środowisko."
Krzysztof Wojciechowski, dyrektor Zarządzający Pionu Sprzedaży Consumer Finance w Banku BGŻ BNP Paribas

Jesteś gotowy na cyfrową transformację swojej firmy?

Nasi doradcy czekają na kontakt!

  • dedykowane procesy w zakresie e-podpisu
  • dostęp 24/7 z dowolnego urządzenia
  • bezpiecznie dla Twojej firmy i środowiska