Skip to content
Polski

 

Klauzula informacyjna z art. 14. RODO - dla adresatów dokumentów na Platformie Autenti

 

Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane otrzymaliśmy od Użytkownika Platformy Autenti celem przesłania do Ciebie dokumentu.

Administratorem lub podmiotem udostępniającym nam Twoje dane osobowe jest odpowiedni Użytkownik Konta w Platformie Autenti, a nasza platforma stanowi wyłącznie rolę techniczną w zakresie obsługi procesu podpisywania. Z chwilą złożenia podpisu lub jego odrzucenia w Platformie Autenti Administratorem Twoich danych osobowych będzie Autenti spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 29/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000436998 (dalej „Autenti”) – operator serwisu internetowego udostępnianego pod nazwą “Autenti” – internetowej platformy dostępnej pod adresem www.autenti.com (dalej “Platforma Autenti”).

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Autenti?

Do czasu złożenia lub odrzucenia podpisu, jak również w przypadku niepodjęcia przez Ciebie żadnych działań Twoje dane Autenti będzie przetwarzać w celu:

  1. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Autenti (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO): polegającego na dążeniu do realizacji usług określonych Regulaminem Autenti na rzecz Użytkownika Konta Platformy Autenti, których inicjatorem przekazu jest ten Użytkownik (tj. obsługi procesu przesłania do Ciebie dokumentów)
  2. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  3. na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, np. marketing produktów lub usług własnych lub Zaufanych Partnerów z którymi współpracuje Autenti. Przez Zaufanych Partnerów rozumiemy podmioty, z którymi Autenti współpracuje w zakresie realizacji usług określonych Regulaminem Platformy Autenti. Z pełną listą Zaufanych Partnerów możesz zapoznać się na naszej stronie internetowej autenti.com

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy potwierdzenia przez Ciebie przesłanych nam danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Użytkownikiem Konta Platformy Autenti. Dane, które przekazuje nam Użytkownik Konta Platformy Autenti to imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Potwierdzenie danych jest dobrowolne, ale wymagane w procesie podpisywania lub odrzucenia dokumentu. Jeśli nie potwierdzisz tych danych osobowych, nie dojdzie do realizacji usługi zainicjowanej przez Użytkownika Platformy Autenti i dokument nie zostanie podpisany lub odrzucony.

Po podpisaniu lub odrzuceniu przesłanego do Ciebie dokumentu Autenti stanie się Administratorem Twoich danych w związku przeprowadzonym procesem.

Jakie masz uprawnienia wobec Autenti w zakresie przetwarzanych danych?

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Autenti lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy stronom przetwarzanych dokumentów lub transakcji, które zawierasz na Platformie Autenti oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, wspomagają obsługę użytkowników Platformy Autenti, świadczą usługi techniczne m.in. hostingowe (w tym przechowywanie danych w tzw. chmurze), dotyczące rozwijania i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane są do czasu jej wycofania.
 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Do czasu złożenia lub odrzucenia podpisu, Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez Autenti polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Jak się z nami skontaktować w celu uzyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez Autenti inspektora danych osobowych, korzystając ze wskazanych poniżej jego danych kontaktowych:
 
  • Inspektor Ochrony Danych: Agata Kolorz,
  • adres e-mail: iod@autenti.com,
  • adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Autenti sp. z o.o., ul. Leona Henryka Sternbacha 1 (Budynek L1), 30-394 Kraków

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w naszej Polityce Prywatności (więcej).