Skip to content
Autenti / Blog / Adres do doręczeń elektronicznych - czym jest?

Adres do doręczeń elektronicznych - czym jest?

 

Spis treści

1. Czym jest adres do doręczeń elektronicznych?
2. Podmioty zobowiązane do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych
3. Jak uzyskać adres do doręczeń elektronicznych?
4. Adres do doręczeń, a skrzynka doręczeń

Czym jest adres do doręczeń elektronicznych?

Kwalifikowany adres do doręczeń elektronicznych stanowi kluczowy element krajowego systemu e-Doręczeń, służący do jednoznacznej identyfikacji tożsamości zarówno nadawcy, jak i odbiorcy w obrębie publicznych, kwalifikowanych oraz hybrydowych usług doręczenia elektronicznego. W Polsce nadawany przez Ministra Cyfryzacji, jest unikalnym numerem składającym się z 36 cyfr, ściśle powiązanym z konkretnym właścicielem. Może nim być osoba fizyczna, podmiot publiczny lub niepubliczny.

Gotowy na wdrożenie nowych rozwiązań technicznych w zakresie doręczania elektronicznego? Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc!

 

Podmioty zobowiązane do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych

Obowiązek posiadania adresu do doręczeń elektronicznych dotyczy przede wszystkim podmiotów publicznych. Z innych podmiotów możemy wyróżnić:

  • Adwokatów i radców prawnych;
  • Doradców podatkowych oraz restrukturyzacyjnych;
  • Rzeczników patentowych oraz notariuszy;
  • Podmioty niepubliczne zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • Przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Dokładny wykaz podmiotów i obowiązujące terminy wdrożenia znajdziesz w artykule: Harmonogram e-Doręczeń

Jak uzyskać adres do doręczeń elektronicznych?

Adresy do doręczeń elektronicznych przydzielane są przez Ministra Cyfryzacji, możliwe są trzy ścieżki:

  1. W sposób automatyczny, dla podmiotów publicznych oraz niepublicznych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym i CEIDG;
  2. Poprzez kwalifikowane usługi, które będą obsługiwać podmioty niepubliczne, w tym także osoby fizyczne;
  3. Na wniosek osoby zainteresowanej (pod adresem: biznes.gov.pl).

W przypadku ostatniej metody, wniosek muszą podpisać elektronicznie osoby uprawnione do reprezentacji przedsiębiorcy lub pełnomocnik, który ma umocowanie do złożenia wniosku. Aby podpisać wniosek możesz wykorzystać:

Adres do doręczeń, a skrzynka doręczeń

Adres do doręczeń elektronicznych to unikalny numer służący identyfikacji nadawcy i odbiorcy korespondencji elektronicznej, zaś skrzynka doręczeń to narzędzie informatyczne umożliwiające przechowywanie, wysyłanie i odbieranie dokumentów. Kluczową różnicą jest więc to, że adres służy do jednoznacznej identyfikacji, podczas gdy skrzynka jest miejscem przechowywania i zarządzania korespondencją.

 

Gotowy na wdrożenie nowych rozwiązań technicznych w zakresie doręczania elektronicznego? Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc!

 

Czeka nas rewolucja?
Sprawdź co o e-Doręczeniach mówią eksperci z Autenti.

"Spełniamy konkretne normy takie jak eIDAS, ETSI 319 521 i ASVS, które gwarantują bezpieczne przetwarzanie informacji.
Nasze środki ochrony danych obejmują zarówno fizyczne zabezpieczenia, jak i wykorzystanie zaawansowanego narzędzia
kryptograficznego HSM, które stanowi najbardziej bezpieczne miejsce przechowywania danych. Dodatkowo, każda
transakcja jest potwierdzona pieczętowanymi dowodami nadania i odbioru, co zapewnia pełne zabezpieczenie procesów."

Dawid Cygan

IT Systems Security Manager