Skip to content
Autenti / Blog / Autenti i Swisscom Trust Services nawiązują partnerstwo na rynku e-podpisów w Europie

Autenti i Swisscom Trust Services nawiązują partnerstwo na rynku e-podpisów w Europie

Autenti, świadczące usługi cyfrowych podpisów, identyfikacji i e-Doręczeń, we współpracy z dostawcą usług zaufania, Swisscom Trust Services, wspólnie poszerzają możliwości przepływu dokumentów transgranicznych w Europie. Klienci Autenti mogą teraz podpisywać dokumenty za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego (QES) dostarczanego przez Swisscom Trust Service. Dzięki ekosystemowi podpisów kwalifikowanych  Autenti możliwe jest to nawet wtedy, gdy druga strona używa usług innego dostawcy zaufania.

Założone w 2013 roku, Autenti jest liderem rynku w Polsce. Od czasu swojego uruchomienia, firma rozszerzyła obecność międzynarodowo, otwierając biura w krajach DACH i Beneluksu oraz poszerzając działalność na rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Oferta Autenti obejmuje szeroki zakres usług związanych z cyfrową tożsamością, zarządzaniem dokumentami i zapewnieniem bezproblemowych oraz bezpiecznych cyfrowych doświadczeń na jednej platformie. Firma oferuje również usługi e-Doręczeń, z certyfikatem ISO 27001, umożliwiające prawnie wiążące i bezpieczne dostarczanie dokumentów elektronicznych przez organy publiczne i firmy. Cały proces cyfryzacji został zaprojektowany w taki sposób, aby pomagać klientom oszczędzać czas, pieniądze, papier i CO2. Ponad 7500 firm zaufało już Autenti, a platforma zyskała użytkowników z więcej niż 120 krajów.

Od samego początku swojej działalności, Autenti kładło nacisk na paneuropejskie podejście do elektronicznych podpisów i zaufania w cyfrowym świecie. W Unii Europejskiej działa wielu dostawców usług zaufania, oferujących usługi regulowane przez rozporządzenie eIDAS, takie jak kwalifikowane elektroniczne podpisy, pieczęcie elektroniczne czy znaczniki czasu. Często ich działalność ogranicza się tylko do danego kraju lub jest powiązana z instytucjami poszczególnych państw członkowskich. Platforma Autenti tworzy wyjątkowy pomost między tymi usługami, umożliwiając klientowi zarejestrowanemu i zidentyfikowanemu przez krajowego dostawcę usług zaufania, na przykład z Austrii, podpisywanie cyfrowych umów z klientami korzystającymi z francuskich lub niemieckich e-podpisów.

Swisscom Trust Services stanowi idealne uzupełnienie portfolio Autenti, będąc marką rozpoznawalną w całym regionie DACH z klientami nie tylko w Szwajcarii, ale także w Niemczech oraz Austrii. Ta usługa zaufania zgodna jest nie tylko z  przepisami prawnymi UE, określonymi w rozporządzeniu eIDAS, ale również ZertES, wymaganymi w Szwajcarii.Dzięki niej użytkownicy Autenti będą mogli bezproblemowo podpisywać dokumenty elektronicznie między Szwajcarią a UE. Certyfikaty dla kwalifikowanych podpisów elektronicznych(QES) dostarczane przez Swisscom Trust Services zapewniają, że podpisy cyfrowe mają taką samą moc prawną jak podpisy odręczne w większości przypadków zastosowania.

"Naszym głównym celem jest zapewnienie klientom jak najszerszego o wyboru kwalifikowanych partnerów usług zaufania oraz włączanie wiodących marek z Europy do naszego ekosystemu. Dlatego Swisscom Trust Services stanowi idealne uzupełnienie naszego portfolio.arka Swisscom jest silna i dobrze znana, co niesie za sobą zaufanie 'Made in Switzerland'," podkreśla Marco Gouw, International Sales Director i Statutory Director w Autenti BV. "Pozycjonuje nas to doskonale do wspólnego odpowiadania na potrzeby biznesowe dużych klientów h i rozszerzania naszej obecności na obecnych rynkach."

"Model działania Autenti jest bardzo interesujący i odzwierciedla nasze własne paneuropejskie podejście," dodaje Mario Voge, Head of Growth Management Swisscom Trust Services  "Dlatego jesteśmy podekscytowani tą współpracą. Dzięki międzynarodowej orientacji, silnej obecności w wielu krajach i wielojęzyczności platformy, Autenti jest idealnym wyborem dla naszych istniejących klientów, którzy chcą podpisywać dokumenty na arenie międzynarodowej."

Dowiedz się więcej o rynku e-podpisów Autenti

 
 
Kontakt prasowy Autenti
Monika Głowacka
Communications Manager
48 600 399 473
press@autenti.com 
 
 
O Swisscom Trust Services

Swisscom Trust Services to jedyny dostawca w Europie, który oferuje kwalifikowany podpis elektroniczny obejmujący zarówno przepisy prawne UE (regulację eIDAS), jak i Szwajcarii (ustawę ZertES). Jako wiodący europejski dostawca usług zaufania, umożliwia partnerom i klientom końcowym wprowadzanie innowacyjnych modeli biznesowych dzięki usługom opartym na tożsamości cyfrowej, które umożliwiają bezproblemową cyfrową działalność. Usługa Kwalifikowanego Elektronicznego Podpisu (QES) pozwala partnerom i klientom na łatwe integracje z ich rozwiązaniami biznesowymi, uwzględniając specyficzne wymagania branżowe. Dzięki temu cyfryzacja procesów, które tradycyjnie wymagały papierowej formy, staje się możliwa. Obejmuje to podpisywanie różnego rodzaju umów (np. umowy o pracę), zawieranie polis ubezpieczeniowych, realizację transakcji bankowych (otwarcie konta, wnioski o pożyczkę) czy podpisywanie protokołów. Usługa Inteligentnej Rejestracji (po angielsku Smart Registration Service), będąca kluczowym elementem dla procesu identyfikacji i rejestracji użytkowników, oferuje różne metody identyfikacji (SRS Wideo, SRS Bank, SRS Bezpośredni, SRS eID) zintegrowane w jedną platformę, co ułatwia legalną identyfikację użytkowników dla celów podpisu elektronicznego.
 
Swisscom Trust Services AG jest w pełni własną spółką córką Swisscom, wiodącej firmy telekomunikacyjnej w Szwajcarii.