Skip to content
Autenti / Blog / Autenti partnerem technologicznym Operacji Czysta Rzeka

Autenti partnerem technologicznym Operacji Czysta Rzeka

Trwa piąta edycja Operacji Czysta Rzeka – największa w Polsce akcja społecznego sprzątania rzek, ich okolic i terenów zielonych. Można wziąć w niej udział, rejestrując sztaby, a następnie akcje. Dzięki współpracy z firmą Autenti – partnerem technologicznym Operacji Czysta Rzeka, szefowie sztabów OCR mają możliwość podpisywania dokumentów drogą cyfrową.

Operacja Czysta Rzeka angażuje lokalne społeczności, samorządy, organizacje pozarządowe, a także turystów do posprzątania rzek i terenów wokół, a w ciągu roku do utrzymania tam czystości. To także akcja edukacyjna i społeczna, zakładająca w długiej perspektywie wpływanie na zachowania i postawy obywateli, wyrażające dbałość o środowisko lokalne, w którym na co dzień żyją, z którego korzystają, i z którego w przyszłości będą korzystać następne pokolenia. Początkowo miała dotyczyć jedynie rzeki Bug, ale szybko okazało się, że są chętni do propagowania idei w całej Polsce. W ramach czterech edycji ponad 15 tysięcy ochotników uprzątnęło z łona natury ponad 500 ton odpadów. Do tegorocznej do 27 marca zgłosiło się niemal 400 sztabów i 7 500 uczestników. Dzięki współpracy Autenti formalne kwestie związane z założeniem sztabu i akcji zostały znacznie uproszczone i usprawniły system rejestracji w czasie.

Autenti specjalizuje się w rozwiązaniach, które pomagają klientom zredukować ilość zużywanego papieru oraz innych surowców wykorzystywanych do produkcji i transportu papieru, co wpływa pozytywnie na poziom emisyjności. Firma zaangażowana jest w projekty związane z zieloną ekonomią oraz dzieli się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami z klientami i partnerami biznesowymi, opartymi na konkretnych wynikach.

Autenti kładzie nacisk na szybkość i wygodę prowadzenia biznesu, cyberbezpieczeństwo oraz ochronę środowiska. Firma dąży do aktywnego wspierania ochrony środowiska i rozwijania rozwiązań zgodnych z filozofią "paperless". W 2022 roku użytkownicy platformy Autenti zaoszczędzili ponad 2 789 drzew, ponad 27 890 288 litrów wody i uniknęli emisji 3 012 151 kg dwutlenku węgla dzięki wsparciu rozwiązań Autenti.

Autenti jest członkiem grupy roboczej ds. ESG przy Związku Banków Polskich i aktywnie uczestniczy w panelach i konferencjach poświęconych tematyce ESG, a także wdraża rozwiązania wspierające zrównoważony rozwój.

Firma planuje wdrożyć politykę ESG i opublikować deklarację dotyczącą zagadnień zrównoważonego rozwoju do końca I połowy 2024 roku, chociaż formalnie nie będzie miała takiego obowiązku. W planowanej polityce ESG Autenti uwzględni aspekty środowiska naturalnego oraz wdroży serię proaktywnych działań, które będą realizowane we współpracy z pracownikami, klientami i partnerami biznesowymi.

Autenti obok partnerstwa technologicznego dla Fundacji Operacja Czysta Rzeka wspiera akcję od strony inicjatywy pracowniczej - zespół Autenti zaangażował się w przeprowadzenie akcji oczyszczania terenów będących blisko dwóch głównych siedzib firmy: w Warszawie i w Krakowie.