Skip to content
Autenti / Blog / Baza EPREL. Czym jest? Kto musi się w niej zarejestrować?

Baza EPREL. Czym jest? Kto musi się w niej zarejestrować?

Komisja Europejska uruchomiła w 2019 roku nowy system rejestracji etykiet energetycznych, znany jako Europejski Rejestr Etykiet Energetycznych (European Registry for Energy Labelling – EPREL). Zgodnie z rozporządzeniem KE producenci i importerzy wprowadzający nowe modele produktów związanych z energią na rynek Unii Europejskiej muszą zarejestrować je w bazie EPREL przed wprowadzeniem na rynek.

Spis treści

1. Co to jest EPREL?
2. Kto musi zarejestrować się w bazie EPREL?
3. Proces rejestracji
4. Elektroniczna weryfikacja tożsamości dostawców
5. EPREL - produkty
6. Baza EPREL - podsumowanie

Co to jest EPREL?

Europejski Rejestr Etykiet Energetycznych działa od kilku lat i dotyczy producentów, a także importerów, którzy chcą wprowadzić swoje urządzenia na rynek europejski. To właśnie ich dotyczy obowiązek rejestracji produktów w bazie EPREL.

To duże repozytorium informacji dotyczących produktów, które składa się z dwóch części.

  • Pierwsza z nich to baza publiczna, dostępna dla konsumentów od drugiego kwartału 2019 roku.
  • Drugą częścią jest baza niepubliczna, dostępna wyłącznie dla władz państw członkowskich i Komisji Europejskiej. Dzięki temu organy nadzoru rynku mogą w łatwy sposób monitorować produkty związane z energią i upewniać się, że przestrzegane są normy związane z etykietowaniem energii.

Główną zmianą wprowadzoną przez nowe rozporządzenie jest zastąpienie starej klasyfikacji określającej efektywność energetyczną produktów w skali od A+++ do G na Nową Etykietę Energetyczną, która obowiązuje od 1 marca 2021 roku. Nowa etykieta obejmuje klasy od A do G i zawiera kod QR, nowe piktogramy oraz dodatkowe informacje o produkcie. Celem wprowadzenia tej zmiany jest ułatwienie konsumentom dokonywania świadomych wyborów zakupowych. Dzieje się to poprzez dostarczanie im szczegółowych informacji na temat efektywności energetycznej produktów. Zmiana ta ma przyczynić się do obniżenia kosztów zużycia energii i ochrony środowiska.

Kto musi zarejestrować się w bazie EPREL?

Organizacje, które chcą sprzedawać swoje urządzenia energetyczne na rynku unijnym, muszą zarejestrować je w bazie EPREL. W przypadku firm spoza UE producenci muszą współpracować z dostawcami mającymi siedzibę w jednym z krajów członkowskich, aby zarejestrować swoje produkty przed wprowadzeniem ich na rynek. Baza publiczna EPREL, dostępna od drugiego kwartału 2019 roku, pozwala konsumentom na przeglądanie informacji dotyczących produktów energetycznych, w tym etykiet energetycznych i kart informacyjnych produktów.

W praktyce obowiązek etykietowania produktów energetycznych zgodnie z unijnymi standardami, wynikający z rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej nr 1369/2017, dotyczy producentów, importerów lub upoważnionych przedstawicieli. Dzięki bazie danych EPREL i nowej etykiecie energetycznej konsumenci mają dostęp do bardziej precyzyjnych i łatwiejszych w odczytaniu informacji o produkcie. To z kolei zwiększa ich świadomość zakupową i pomaga w dokonywaniu bardziej świadomych wyborów.

Proces rejestracji

Proces rejestracji modeli w bazie EPREL jest prosty i składa się z trzech kroków. W pierwszej kolejności należy uzyskać konto użytkownika UE w bazie ECAS.

Gdy już zostanie założone, na stronie EPREL należy zarejestrować model, co można zrobić na trzy sposoby:

  • poprzez ręczną rejestrację pojedynczego modelu,
  • ręczną rejestrację setek modeli poprzez załadowanie skompresowanego pliku
  • lub automatyczną rejestrację system-to-system w oparciu o pliki XML.

Po zarejestrowaniu produktu otrzymuje się numer rejestracyjny, który umożliwia tworzenie linków prowadzących do urządzenia przy pomocy kodów QR.

Elektroniczna weryfikacja tożsamości dostawców

Wszyscy, którzy chcą wprowadzić swój model do bazy EPREL zobowiązani są do przedłożenia specjalnej deklaracji w formacie PDF podpisanej elektronicznie:

Po opatrzeniu deklaracji pieczęcią lub podpisem nasze produkty będą widoczne i możliwe do wyszukania w publicznej bazie EPREL.

EPREL - produkty

W bazie EPREL znajdują się produkty elektroniczne i inne, które objęte są obowiązkiem rejestracji. Do grupy produktów, które muszą być wpisane na listę EPREL, należą między innymi klimatyzatory, oświetlenie, telewizory, chłodziarki i chłodziarko-zamrażarki, zmywarki, pralki, suszarki, okapy, piekarniki, zbiorniki na gorącą wodę, profesjonalne chłodnie, systemy wentylacyjne, kotły na paliwo stałe, grzejniki i opony.

Baza EPREL - podsumowanie

Jak widać funkcjonowanie omawianej bazy jest proste i przejrzyste. Rejestr EPREL umożliwia władzom UE łatwe i skuteczne monitorowanie rynku produktów związanych z energią i przestrzeganie norm związanych z etykietowaniem energii. Ułatwia także konsumentom dokonywanie świadomych wyborów zakupowych poprzez dostarczanie im informacji o efektywności energetycznej produktów, co pozwala na obniżenie kosztów zużycia energii i ochronę środowiska.