Skip to content
Autenti / Blog / Czeka nas rewolucja? O e-Doręczeniach elektronicznych - komentarz eksperta

Czeka nas rewolucja? O e-Doręczeniach elektronicznych - komentarz eksperta

Digitalizacja konsekwentnie dociera do kolejnych obszarów naszej codzienności. Jeszcze niedawno byliśmy świadkami częstych kolejek w bankach i urzędach - i jak wszyscy pamiętamy, okres pandemii zrewolucjonizował ten stan rzeczy. Wymóg fizycznej wizyty przestał być powszechny, a my coraz częściej korzystamy z możliwości kontaktu z instytucjami finansowymi i publicznymi za pomocą internetu. W naszej naturze leży dążenie do upraszczania i optymalizowania, dlatego nie dziwi fakt, że postęp w dziedzinie e-Doręczeń także przyspiesza. Tradycyjna forma dostarczania dokumentów stopniowo odchodzi w zapomnienie. Coraz częściej korzystamy z przesyłania wiadomości i dokumentów za pomocą elektronicznych form komunikacji, również gdy w grę wchodzą dokumenty o istotnej ważności. Internet otworzył nowe możliwości wykorzystania odpowiednich narzędzi nie tylko do przesyłania, ale również do zabezpieczania wiadomości elektronicznych.

Spis treści

1. Bezpieczeństwo e-Doręczeń
2. Natychmiastowość i inne zalety
3. Polska przyspiesza w stronę pełnej digitalizacji komunikacji
4. Zapoznaj się z raportem o e-Doręczeniach

Bezpieczeństwo e-Doręczeń

Elektroniczne doręczenia kwalifikowane (e-Doręczenia) umożliwiają bezpieczną i legalną wymianę dokumentów elektronicznych. E-przesyłki są zabezpieczane silnymi protokołami kryptograficznymi, co gwarantuje poufność i integralność informacji, daty oraz czasu. Chronią one dokumenty przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją i podszywaniem się, co wzmacnia zaufanie do przesyłanych informacji. Dodatkowym zabezpieczeniem jest identyfikacja tożsamości zarówno nadawcy, jak i odbiorcy. Dzięki temu użytkownicy otrzymują niekwestionowaną pewność integralności swojej korespondencji - niezależnie od tego, czy korzystają z przeglądarki, integracji przez API czy z urządzeń mobilnych. E-Doręczenia są równoważne prawnie tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru. 

Natychmiastowość i inne zalety

Elektroniczne doręczenia kwalifikowane odbywają się w czasie rzeczywistym, co oznacza, że dokumenty są dostarczane praktycznie natychmiast po ich wysłaniu. Jest to szczególnie przydatne w przypadku ważnych dokumentów, takich jak umowy czy korespondencja biznesowa, dla których szybka i niezawodna dostawa jest kluczowa. Dodatkowo, zapewnione jest łatwiejsze zarządzanie dokumentami i ich archiwizacja. Przesłane dokumenty są przechowywane w formie elektronicznej, co ułatwia wyszukiwanie, udostępnianie przy jednoczesnym zachowaniu porządku chronologicznego. Dodatkowo, e-Doręczenia, w porównaniu z metodą tradycyjną, są bardziej ekologiczne - ograniczają zużycie papieru i innych zasobów.

Polska przyspiesza w stronę pełnej digitalizacji komunikacji

Wprowadzenie elektronicznych doręczeń kwalifikowanych wpisuje się w proces modernizacji i digitalizacji komunikacji, przyczyniając się do efektywniejszych i bardziej zaawansowanych metod przepływu informacji w naszym kraju. E-Doręczenia stanowią nie tylko innowację, ale są również wymogiem legislacyjnym wprowadzanym właśnie w Polsce. Zgodnie z aktualizacją komunikatu wydanego przez Ministra Cyfryzacji, podmioty objęte ustawą mają czas do 1 października 2024 r. na wdrożenie niezbędnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych umożliwiających uruchomienie systemu e-Doręczeń. Docelowo wszystkie podmioty publiczne, przedsiębiorcy oraz zawody zaufania publicznego będą zobowiązane do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych i prowadzenia korespondencji za pośrednictwem e-Doręczeń.

Zapoznaj się z raportem o e-Doręczeniach

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie e-Doręczeniami, powstał raport "e-Doręczenia, bezpieczne rozwiązanie dla transformacji korespondencji papierowej". Raport ten, będący owocem kolaboracji instytucji publicznych, przedsiębiorstw - w tym Autenti, i organizacji społecznych, skrupulatnie analizuje nowe usługi z zakresu doręczeń elektronicznych, uwzględniając ich aspekty prawne i techniczne oraz wpływ na sektor ekonomiczny. Przedstawia on również wytyczne legislacyjne, które mają zostać wprowadzone w Polsce do końca 2023 roku. Wskazuje też kluczowe zmiany, jakie czekają nas jako konsumentów, przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne. Zachęcam do zagłębienia się w tematyce e-Doręczeń poprzez lekturę tego raportu. Pozwoli na pełniejsze zrozumienie nadchodzących transformacji w obszarze cyfrowej komunikacji.

Ważne akty prawne:

Gotowy na wdrożenie nowych rozwiązań technicznych w zakresie doręczania elektronicznego? Dowiedz się, jak możemy Ci pomóc!