Skip to content
Autenti / Blog / Czy wiesz z kim podpisujesz umowę?

Czy wiesz z kim podpisujesz umowę?

W świecie online gdzie umowy są zawierane za jednym kliknięciem, kluczowe staje się pytanie o tożsamość drugiej strony. Elektroniczna weryfikacja tożsamości powinna łączyć szybkość działania z bezpieczeństwem, chroniąc przed oszustwami. Rozwiązania takie jak elektroniczny podpis z metodami identyfikacji, zmieniają sposób, w jaki firmy sprawdzają tożsamość klientów - to szybkie, bezpieczne i nowoczesne rozwiązanie.

Znaczenie weryfikacji tożsamości w wybranych branżach

Sektor leasingowy

W branży leasingowej, gdzie obiekty takie jak sprzęt czy pojazdy mają znaczącą wartość, weryfikacja tożsamości najemców jest kluczowa. Wyzwaniem jest tu nie tylko zapobieganie kradzieży i niewłaściwemu wykorzystaniu majątku, ale także zabezpieczenie warunków umowy leasingowej.

Usługi najmu

W sektorach związanych z umowami najmu i rezerwacji, dokładna weryfikacja tożsamości klientów ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia sporów prawnych i zapewnienia zgodności z umowami. To obejmuje zarówno krótkoterminowe rezerwacje, jak i długoterminowe umowy najmu. Niedostateczna weryfikacja może prowadzić do problemów prawnych, niewykonania umowy, a nawet strat finansowych. 

Usługi finansowe

W sektorze usług finansowych, weryfikacja tożsamości wykracza poza zapobieganie oszustwom finansowym. Jest to również niezbędne do spełnienia wymogów regulacyjnych, takich jak przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz przestrzeganie zasad Know Your Customer (KYC). Firmy finansowe są zobowiązane do szczegółowej analizy i potwierdzania tożsamości klientów, co jest kluczowe nie tylko do zabezpieczenia transakcji, ale także do ochrony przed finansowaniem terroryzmu i innymi przestępstwami finansowymi. 

Procesowanie płatności

Sektor procesowania płatności staje przed wyzwaniem zapewnienia bezpieczeństwa transakcji w czasie rzeczywistym, co jest kluczowe w zapobieganiu oszustwom płatniczym. W obliczu rosnącej liczby transakcji online, istotne jest zastosowanie systemów, które nie tylko szybko weryfikują tożsamość, ale też nie zakłócają płynności doświadczeń klientów. 

Konsekwencje niewystarczającej weryfikacji tożsamości

Niewystarczająca weryfikacja może prowadzić do poważnych konsekwencji, zarówno dla firm, jak i ich klientów.

Oszustwa finansowe stanowią jedno z głównych zagrożeń wynikających z niewłaściwej weryfikacji tożsamości. Kradzież tożsamości są coraz częstszymi problemami, które dotykają zarówno poszczególnych osób, jak i całych organizacji. Dla firm, skutki takich oszustw mogą być katastrofalne, obejmując nie tylko straty finansowe, ale również utratę zaufania klientów i partnerów biznesowych.

Niewłaściwa weryfikacja tożsamości może również prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Firmy mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności za niewystarczającą ochronę danych osobowych klientów, naruszając tym samym przepisy o ochronie danych, jak np. RODO w Unii Europejskiej. Takie naruszenia mogą skutkować nie tylko wysokimi grzywnami, ale także długotrwałymi postępowaniami prawnymi.

Ponadto, weryfikacja tożsamości jest niezbędna do przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Nieskuteczne procesy weryfikacyjne mogą narazić firmy na ryzyko nieświadomego uczestnictwa w nielegalnych działaniach, co może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i reputacyjnych.

W kontekście zawierania umów, niewystarczająca weryfikacja tożsamości może skutkować zawieraniem umów z nieupoważnionymi lub fałszywymi osobami. To z kolei prowadzi do problemów z wykonaniem umowy, sporów prawnych, a nawet do strat finansowych związanych z niewypełnieniem warunków umowy.

Jakie rozwiązania dają firmom możliwość skutecznej, szybkiej i bezpiecznej weryfikacji tożsamości klientów? Odpowiedź poniżej!

Zaawansowany podpis elektroniczny z aplikacją mObywatel

Odkryj, jak platforma Autenti może zrewolucjonizować procesy identyfikacji klientów w Twojej firmie. Oferujemy innowacyjne rozwiązanie w postaci zaawansowanego podpisu elektronicznego, które zapewnia dodatkowe warstwy bezpieczeństwa poprzez weryfikację tożsamości. Jedną z nich jest integracja z aplikacją mObywatel.

Dlaczego warto?

  • potwierdzenie tożsamości z aplikacją mObywatel, z której korzysta już kilkanaście milionów Polaków
  • prosty, szybki i intuicyjny proces podpisywania
  • dodatkowa gwarancja bezpieczeństwa, w sytuacjach, gdzie kluczowe jest tożsamość podpisującego
  • oszczędność kosztów i czasu