Skip to content
Autenti / Blog / Faksymile podpisu - kiedy warto sięgać po pieczątkę z podpisem?

Faksymile podpisu - kiedy warto sięgać po pieczątkę z podpisem?

Faksymile podpisu to na pewno bardzo użyteczne narzędzie, które może znaleźć zastosowanie również w twojej firmie. Warto jednak zgłębić temat i dowiedzieć się, w jakich sytuacjach sięgać po podpis z pieczątką.

Zapamiętaj!

  • Faksymile podpisu to bardzo dokładna kopia oryginalnego podpisu używana w firmach do zatwierdzania pewnych rodzajów dokumentów.
  • Pieczątka z podpisem jest wartościowa w codziennych operacjach biurowych i w dokumentach urzędowych. 
  • Należy pamiętać, że nie może zastępować oryginalnych podpisów w niektórych przypadkach i nie są nim sygnowane dokumenty sądowe.

Spis treści

1. Co to są faksymile podpisu?
2. Kiedy można stosować faksymile?
3. Czy faksymile może zastąpić podpis?
4. Kto może korzystać z faksymile podpisu?
5. Jak zrobić faksymile podpisu?

Co to są faksymile podpisu?

Faksymile to bardzo dokładna kopia rysunku czy też dokumentu, która została wykonana ręcznie, mechanicznie albo chemicznie. Zatem faksymile podpisu to zeskanowany lub zreprodukowany obraz oryginalnego podpisu. Taka metoda umożliwia szybsze i łatwiejsze zatwierdzanie różnych dokumentów. Jest przydatna zwłaszcza w przypadku korporacji, gdzie podpisy są wymagane na wielu etapach procesów biznesowych. 

Zastosowanie pieczątki faksymile ma na celu ułatwienie codziennych operacji związanych z dokumentami czy korespondencją, przy równoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu wiarygodności. Ważne jest, aby pieczątki z podpisem używać go w sposób etyczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, które regulują używanie takich narzędzi.

Zastanawiasz się nad automatyzacją procesu obiegu i podpisywania dokumentów?

Odkryj przewagę konkurencyjną z platformą Autenti.

 
 

Kiedy można stosować faksymile?

Podpis z pieczątką można stosować w wielu sytuacjach, ale najczęściej używa się go w codziennych operacjach biurowych (ale nie tylko), na przykład: 

  • do zatwierdzania różnych typów dokumentacji wewnętrznej, choćby sprawozdań czy faktur;
  • do zatwierdzania dokumentów, które są wykorzystywane do celów urzędowych (aktów notarialnych, zaświadczeń, certyfikatów, dyplomów);
  • w firmowej korespondencji seryjnej oraz materiałów promocyjnych.

Ważne jest, aby zawsze uzyskiwać zgody na używanie faksymile, co pozwoli uniknąć potencjalnych problemów prawnych. Oprócz tego pieczątkę faksymile można stosować także w innych sytuacjach, by złożyć:

  • podpis na dokumentach akcji spółki akcyjnej, gdzie należy zastosować pieczęć spółki oraz podpis zarządu;
  • podpis dłużnika na wystawionych przez niego papierach wartościowych;
  • podpis na dokumentach obligacji osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu emitenta.

Czy faksymile może zastąpić podpis?

Czy faksymile może zastąpić podpis? W niektórych przypadkach faksymile mogą pełnić funkcję zastępczą, ale jest to ograniczone do określonych sytuacji. Podpisu z pieczątką nigdy nie należy utożsamiać z oryginalną, odręczną sygnaturą. W przypadku pism sądowych i administracyjnych, umów leasingu czy przejęcia długu zastosowanie faksymile skutkuje ich nieważnością.

Kto może korzystać z faksymile podpisu?

W praktyce biznesowej zasady korzystania z pieczątki faksymile mogą się różnić w zależności od wielu czynników, w tym przepisów wewnętrznych danego przedsiębiorstwa czy organizacji. Generalnie do osób, które mogą korzystać z tego typu narzędzia, zazwyczaj zalicza się wyższych rangą pracowników firmy: menedżerów, dyrektorów czy prezesów. 

Możliwe jest także upoważnienie do korzystania z pieczątki faksymile przez innych pracowników, jeżeli ich obowiązki wymagają częstego podpisywania dokumentów czy umów. Zawsze jednak kluczowe jest ustalenie jasnych procedur i zasad, które mają na celu zapobieganie nadużyciom oraz gwarantowanie, że pieczątka faksymile będzie używana zgodnie z przeznaczeniem i zapewni równocześnie prawidłowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Ważne jest więc przemyślane określenie uprawnień oraz ewentualnych ograniczeń związanych z używaniem pieczątki faksymile podpisu.

Jak zrobić faksymile podpisu?

Jesteś osobą, która chce mieć własne faksymile podpisu? Jak zrobić taką pieczątkę? Trzeba mieć na uwadze kilka kwestii. Po pierwsze, potrzebny jest oczywiście oryginalny, czysty podpis, który następnie jest skanowany, aby uzyskać wysokiej jakości obraz. Następnie ten obraz jest zapisywany w formie cyfrowej i trafia on na pieczątkę.

Ta musi zostać wykonana z troską o najmniejsze szczegóły. Oprócz tego równie ważne są elastyczność oraz ergonomiczny kształt automatu z pieczątką. Warto zadbać o komfort użytkowania.

Zastanawiasz się nad automatyzacją procesu obiegu i podpisywania dokumentów?

Odkryj przewagę konkurencyjną z platformą Autenti.