Skip to content
Autenti / Blog / Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – kiedy i jak to zrobić?

Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – kiedy i jak to zrobić?

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny podpisowi własnoręcznemu. Warto pamiętać, że certyfikat potwierdzający podpis ma określoną datę ważności. Wyjaśniamy, kiedy należy odnowić kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego i jak przebiega ten proces.

Kwalifikowany podpis elektroniczny może być wykorzystany we wszystkich sytuacjach, gdy wymagane jest zachowanie formy pisemnej – niezależnie od tego, czy obowiązek ten został narzucony przez ustawodawcę, czy wynika z ustaleń stron. 

Aby podpis elektroniczny wywoływał takie same skutki prawne, co podpis własnoręczny, musi spełniać wymogi zawarte w art. 3 rozporządzenia eIDAS. Definicja zawarta w tym akcie prawnym mówi, że kwalifikowany podpis elektroniczny to zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego.

Kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego jest przypisany do konkretnej osoby, która posługuje się podpisem. Umożliwia to jednoznaczne określenie tożsamości osoby, która złożyła podpis np. pod umową. 

Data ważności kwalifikowanego podpisu elektronicznego

Kwalifikowane certyfikaty wydawane są przez dostawców usług zaufania – to na nich spoczywa obowiązek zweryfikowania tożsamości osoby, która składa wniosek o wydanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

Każdy kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego ma określoną datę ważności – może wynosić ona kilka dni, miesiąc, rok lub kilka lat. Dostawca podpisu kwalifikowanego jednoznacznie określa datę początku i końca ważności certyfikatu. Data ważności certyfikatu jest bardzo istotna z prawnego punktu widzenia. Aby podpis kwalifikowany wywoływał skutki prawne, musi być złożony przy użyciu ważnego certyfikatu kwalifikowanego. Wynika to z przepisów  eIDAS.

Podpis złożony przy użyciu ważnego certyfikatu kwalifikowanego jest ważny także po ustaniu ważności certyfikatu – systemy informatyczne, które umożliwiają weryfikację podpisu, nie będą jednak w stanie stwierdzić jego ważności. 

Kiedy i jak odnowić certyfikat kwalifikowany?

Jeżeli chcesz dalej korzystać z kwalifikowanego podpisu elektronicznego, musisz odnowić certyfikat przed dniem, w którym traci swoją ważność. To, przez jaki czas certyfikat jest ważny, zależy od tego, na jakie rozwiązanie się zdecydowałeś. 

 • Autenti Short Term – okres ważności: 1 miesiąc
 • Autenti by InfoCert – okres ważności: 1 rok, 2 lub 3 lata  – do wyboru
 • SimplySign dla Autenti - okres ważności: 1 rok, 2 lub 3 lata – do wyboru
 • SimpySign – okres ważności: 1 rok, 2 lub 3 lata – do wyboru.

Co ważne,  żeby odnowić certyfikat, nie jest potrzebna ponowna weryfikacja tożsamości.

Do czego możesz wykorzystać kwalifikowany podpis elektroniczny?

Jak już wspominaliśmy na początku artykułu, kwalifikowany podpis elektroniczny wywołuje takie same skutki jak podpis własnoręczny, a co za tym idzie – umożliwia zachowanie formy pisemnej. To znaczy, że za jego pomocą można podpisać m.in.: 

 • umowę o pracę,
 • umowę o zakazie konkurencji,
 • pełnomocnictwo ogólne,
 • umowę leasingową,
 • umowę najmu terminowego,
 • umowę pośrednictwa w nieruchomościach,
 • umowy, które obejmują przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji wyłącznej.

Kwalifikowany podpis elektroniczny możesz również wykorzystać w kontaktach z administracją publiczną. Za jego pomocą podpiszesz m.in. Jednolite Pliki Kontrolne oraz dokumenty składane do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.