Skip to content
Autenti / Blog / Podpisywanie sprawozdania finansowego za 2023 - kiedy i jak to zrobić?

Podpisywanie sprawozdania finansowego za 2023 - kiedy i jak to zrobić?

Sprawozdanie finansowe jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej, w przypadku każdej firmy, która prowadzi pełną rachunkowość.
Wielu przedsiębiorców nie jest pewnych, jak podpisać  sprawozdanie i kto powinien to zrobić, aby dostarczenie dokumentu było skuteczne. W tym artykule dowiesz się, jak rozwiązać te kwestie w szybki i prosty sposób przy pomocy podpisu kwalifikowanego.

Spis treści:

1. Czym jest e-sprawozdanie finansowe
2. Sprawozdanie finansowe podpiszesz z pomocą podpisu kwalifikowanego
3. Kto podpisuje sprawozdanie finansowe
4. Do kiedy należy złożyć sprawozdanie finansowe
5. Gdzie składamy e-sprawozdanie finansowe?

Czym jest sprawozdanie w formie elektronicznej (e-sprawozdanie)

E-sprawozdanie to nic innego jak wersja elektroniczna sprawozdania finansowego. Jest to forma szczególnie korzystna dla przedsiębiorców, która pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

E-sprawozdanie jest łatwe w wypełnieniu i od października 2018 dostępne wyłącznie online. Dzięki temu możemy zaoszczędzić na kosztach drukowania i wysyłania dokumentów (filozofia paperless). Po złożeniu e-sprawozdania przedsiębiorca otrzymuje potwierdzenie odbioru, które jest dowodem złożenia dokumentów.

Sprawozdanie finansowe podpiszesz z pomocą podpisu kwalifikowanego

Podpisywanie sprawozdania finansowego kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest bezpieczną i jedną z najprostszych metod.

Podpis kwalifikowany, zabezpieczony zaawansowanym certyfikatem, jest odpowiednikiem podpisu własnoręcznego. A to oznacza, że jest legalnie wiążący i zapewnia bezpieczeństwo dokumentów.

Czy wiesz, że aktywacja popisu w Autenti, wraz z wideoweryfikacją tożsamości odbywa się w pełni online.
A to oznacza brak konieczności wizyty w punkcie autoryzacyjnym.

 

 

Podpisywanie sprawozdania finansowego bez polskiego obywatelstwa

W przypadku kiedy członkowie zarządu nie posiadają polskiego obywatelstwa, skorzystanie z kwalifikowanego podpisu elektronicznego będzie dla nich jedynym rozwiązaniem problemu. Więcej informacji o podpisie dla cudzoziemców znajdziesz we wpisie: Podpis kwalifikowany dla obcokrajowca.

Kto podpisuje sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie musi być podpisane przez osobę prowadzącą księgi rachunkowe oraz przez kierownika dane jednostki, w zależności od formy działalność jest to:

  • Spółka akcyjna - zarząd
  • Spółka z o.o. - zarząd
  • Spółka cywilna lub jawna - wspólnicy prowadzący sprawy spółki.
  • Spółka partnerska - wspólnicy prowadzący sprawy spółki lub zarząd.
  • Spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna - komplementariusz
  • Jednoosobowa działalność gospodarcza - właściciel

Nowelizacja ustawy o rachunkowości (Art. 52 ust. 2b) wprowadziła zapis, który pozwala od stycznia 2022, w przypadku organów wieloosobowych, na złożenie podpisu przez co najmniej jedna osobę z tego organu zamiast wszystkich członków zarządu. Jednakże, warunkiem jest, aby pozostałe osoby złożyły oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania określone w ustawie.

Do kiedy należy złożyć sprawozdanie finansowe

Spółki zarejestrowane w KRS mają 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego od dnia bilansowego.

W przypadku, gdy rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, ostateczny termin składania sprawozdania przypada na 31 marca 2024.

Gdzie składamy e-sprawozdanie finansowe?

  • Do KRS (Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców KRS)
  • Do Szefa KAS (Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych podlegający pod obowiązek sporządzania sprawozdań)
  • Do Szefa KAS (Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, nie wpisani do KRS, podlegający pod obowiązek sporządzania sprawozdań)

Podsumowanie

Jeżeli wciąż zastanawiasz się, czy warto zainwestować w kwalifikowany podpis elektroniczny, do podpisania sprawozdania finansowego. To pamiętaj, że oprócz oszczędności czasu, pieniędzy i nerwów - podpisu możesz użyć również dla wielu innych dokumentów obecnych w życiu codziennym Twojej firmy. To idealne rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy cenią sobie łatwość i wygodę działania.

Źródło i więcej pomocnych informacji na temat sprawozdań znajdziesz na: https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00245