Skip to content
Autenti / Blog / Sprawdź, jakie zalety ma podpis elektroniczny Autenti

Sprawdź, jakie zalety ma podpis elektroniczny Autenti

O zaletach składania podpisu online opowiadają m.in. CEO, CMO i Compliance Officer z Autenti. Wychodzimy z założenia, że niebawem podpisywanie online stanie się standardem i zapomnimy o kartce i długopisie. Sprawdź, które dokumenty można podpisać elektronicznie i przekonaj się, jak łatwo to zrobić!

 

Co to jest Autenti?

Autenti to platforma do autoryzacji dokumentów i zawierania umów przez internet. Jest to wyjątkowe połączenie podpisu elektronicznego, innowacyjnej technologii oraz środowiska prawnego w oparciu o przepisy europejskie i krajowe. Z usługi korzystać można nie tylko w relacjach z partnerami biznesowymi (B2B), ale również z konsumentami (B2C) i pracownikami (B2E). To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce i jedno z nielicznych w Europie. Autenti upraszcza i skraca do niezbędnego minimum proces podpisywania dokumentów (minuty, najdalej godziny do zamknięcia transakcji zamiast dni) oraz obniża koszty związane z ich przygotowaniem i przesyłaniem tradycyjnymi metodami – pocztą lub kurierem (gwarantowane oszczędności przekraczają 50%).

Rozwiązanie paperless

Poprzez ograniczenie zużycia papieru w działalności biznesowej jest również rozwiązaniem proekologicznym. Platforma gwarantuje swoim klientom pełną obsługę w zakresie procesu e-transakcji. Począwszy od nadania dokumentu, przez e-identyfikację, e-doręczenie, podpis elektroniczny skutkujący certyfikatem, aż po wygenerowanie linków prowadzących do płatności. Niewątpliwym atutem jest fakt, że Autenti ewidencjonuje łańcuch zdarzeń pomiędzy stronami zawierającymi umowę, a dowody umieszcza na trwałym nośniku. Na życzenie, integruje również podpis weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem. Szyfrowanie danych gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa i zaufania. W Autenti stosujemy rozwiązania zgodne z unijnym rozporządzeniem EIDAS, które obowiązuje od 1 lipca 2016 roku i krajową ustawą o usługach zaufania, która wdraża w/w rozporządzenie w Polsce. Autenti to projekt czołowych menedżerów polskiej branży internetowej i IT.