Skip to content
Autenti / Blog / Wybraliśmy serwerownię

Wybraliśmy serwerownię

serw9 września 2014 r. podjęliśmy decyzję o umieszczeniu infrastruktury   Autenti w serwerowni Grupy 3S. Dzięki temu porozumieniu,   infrastruktura naszej platformy znajdzie się w jednej z   najbezpieczniejszych i najnowocześniejszych serwerowni w kraju.   Autenti wybrało rozwiązanie, z którego korzystają chętnie instytucje   finansowe, firmy IT, przedsiębiorstwa z branży logistyki, e-commerce i mediów.

Dedykowane serwery, szerokie możliwości konfiguracji oraz bezpieczeństwo na wielu poziomach (fizyczne, energetyczne, telekomunikacyjne, środowiskowe) w połączeniu z gwarancją jakości, ostatecznie przekonały nas o partnerstwie z Grupą 3S.

Serwery Autenti zlokalizowane są w specjalnie wydzielonej Strefie Danych Osobowych – pomieszczeniu, zlokalizowanym w wydzielonym module centrum danych, które powstało w odpowiedzi na potrzeby świadczenia usług przechowywania danych o wysokim profilu bezpieczeństwa. Strefa Danych Osobowych spełnia restrykcyjne normy przechowywania danych wrażliwych definiowane przez GIODO.

Pełny opis specyfikacji 3S Strefa Danych Osobowych znajduje się tutaj.