Skip to content
Autenti / Blog / Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Na czym polega wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika? Poznaj wszystkie informacje, aby zrozumieć ten proces od podstaw. Warto pamiętać o kilku podstawowych kwestiach, dzięki którym rozstanie z dotychczasową firmą przebiegnie bez komplikacji.

Zapamiętaj!

 • Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika jest istotnym procesem, umożliwiającym przejście do nowego miejsca zatrudnienia. 
 • Okres wypowiedzenia różni się w zależności od stażu pracy. 
 • Zrozumienie tych aspektów pomoże pracownikom działać świadomie i zgodnie z przepisami prawa.

Spis treści

1. Złożenie wypowiedzenia umowy o pracę - dlaczego jest ważne?
2. Złóż wypowiedzenie online z podpisem elektronicznym
3. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika - wzór
4. Wypowiedzenie bez okresu wypowiedzenia
5. Zachowanie okresu wypowiedzenia
6. Odejście za porozumieniem stron
7. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika na zwolnieniu lekarskim

 

Złożenie wypowiedzenia umowy o pracę - dlaczego jest ważne?

Już dawno minęły czasy, kiedy pracownik wiązał się z jedną firmą na całe swoje zawodowe życie. Obecnie zmiana miejsca zatrudnienia jest na porządku dziennym. Jednak należy wcześniej dopełnić formalności. Jednym ze sposobów rozstania jest wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika. Dotyczy to oczywiście sytuacji, kiedy to osoba zatrudniona decyduje się na odejście.

Wypowiedzenie umowy o pracę zapewnia odpowiedni proces przejścia, chroniąc zarówno prawa pracownika, jak i pracodawcy. Pozwala to na właściwe zakończenie współpracy, rozliczenie ewentualnych zobowiązań finansowych oraz uniknięcie konfliktów prawnych. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika jest niezbędne do rozpoczęcia pracy u nowego pracodawcy i pozwala na przejście z jednego miejsca zatrudnienia do drugiego w sposób zorganizowany i zgodny z prawem. Dokładnie doprecyzowuje to art. 30 Kodeksu pracy.

 

Złóż wypowiedzenie online - z podpisem elektronicznym

Rozwiązanie umowy o pracę zgodnie z przepisami prawa musi zostać złożone drugiej stronie stosunku pracy w formie pisemnej (z podpisem własnoręcznym) lub elektronicznej (przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego).

 

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika - wzór

Dokument o rozwiązaniu umowy o pracę powinien zawierać kilka określonych elementów. Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika nie jest skomplikowany. Wyjaśniamy, jak można samodzielnie przygotować takie pismo. Powinno ono zawierać:

 • datę i miejsce sporządzenia;
 • imię i nazwisko pracownika, a także jego dane kontaktowe;
 • dane pracodawcy;
 • odpowiedni tytuł;
 • w treści: informacje o chęci wypowiedzenia umowy oraz dane zawartej umowy o pracę;
 • powód złożenia wypowiedzenia (pracownik może, ale nie musi go podawać);
 • zwrot grzecznościowy;
 • podpis pracownika, który składa umowę o pracę;
 • miejsce na potwierdzenie otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika;
 • miejsce na podpis pracodawcy.

Wzór pomoże w uwzględnieniu wszystkich niezbędnych elementów, które muszą znaleźć się w treści. Prawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika zapewni zgodność z przepisami prawa pracy.

Pobierz przykładowy wzór wypowiedzenia umowy o pracę
przez pracownika

Trzy ścieżki wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

Osoby, które planują złożyć w pracy wypowiedzenie, powinny zdawać sobie sprawę z tego, że istnieje kilka rodzajów takich dokumentów. Do najczęściej spotykanych należą:

 • rozwiązanie stosunku pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia;
 • rozwiązanie stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia;
 • rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron.

Warto wiedzieć, kiedy znajdują zastosowanie poszczególne rozwiązania.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika bez okresu wypowiedzenia

Istnieją sytuacje, w których wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika może nastąpić bez okresu wypowiedzenia. Dzieje się tak na przykład wtedy, kiedy pracodawca w rażący sposób narusza prawa pracownika. Pracownik ma możliwość złożenia wypowiedzenia także w sytuacji gdy zostało wydane orzeczenie lekarskie stwierdzający szkodliwy wpływ środowiska pracy na zdrowie osoby zatrudnionej. 

W takim przypadku wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika ma skutek natychmiastowy. Trzeba jednak pamiętać, że taka decyzja wymaga spełnienia określonych warunków ujętych w Kodeksie pracy (art. 55 § 1) oraz możliwej późniejszej weryfikacji przez sąd pracy.

„Standardowe” wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika z zachowaniem okresu wypowiedzenia 

Wypowiedzenie umowy o pracy z zachowaniem okresu wypowiedzenia to standardowa procedura, która pozwala na uporządkowane zakończenie stosunku pracy. 

Okres wypowiedzenia to czas, który musi upłynąć od dnia złożenia wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika do dnia zakończenia zatrudnienia. Zaczyna się liczyć pierwszego dnia kalendarzowego miesiąca, jaki nastąpił po miesiącu złożenia wypowiedzenia przez pracownika. Jego długość zależy od stażu pracy u danego pracodawcy. Różne okoliczności, takie jak rodzaj umowy czy okres zatrudnienia, mogą wpływać na długość okresu wypowiedzenia.

Jeśli umowa została zawarta na czas ściśle określony lub nieokreślony, okres wypowiedzenia przedstawia się następująco:

 • 2 tygodnie – przy zatrudnieniu trwającym do 6 miesięcy;
 • 1 miesiąc – przy zatrudnieniu trwającym powyżej 6 miesięcy;
 • 3 miesiące – przy zatrudnieniu trwającym powyżej 3 lat.

W przypadku gdy pracownik był zatrudniony na okres próbny, czas wypowiedzenia jest o wiele krótszy i wynosi odpowiednio:

 • 3 dni robocze (przy 2-tygodniowym okresie próbnym);
 • 1 tydzień (jeśli okres próbny wynosił więcej niż 2 tygodnie);
 • 2 tygodnie (gdy okres próbny trwał 3 miesiące).

Odejście z pracy pracownika za porozumieniem stron

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika za porozumieniem stron jest szczególnym rodzajem rozwiązania umowy. Obie strony zgadzają się bowiem na zakończenie współpracy. Proces ten zwykle jest szybszy niż standardowe wypowiedzenie i może obejmować różne warunki, takie jak odprawa czy skrócenie okresu wypowiedzenia. 

Porozumienie stron pozwala na bardziej elastyczne zakończenie stosunku pracy, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb zarówno pracownika, jak i pracodawcy.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika na zwolnieniu lekarskim

Wiele osób zastanawia się, czy wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika na zwolnieniu lekarskim jest możliwe. Wiadomo bowiem, że w odwrotnej sytuacji, kiedy to pracodawca chce wręczyć wypowiedzenie, nie może tego zrobić. Pracownik powinien zwrócić uwagę na swoje prawa oraz na obowiązujące regulacje. 

Jeśli wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika zostanie złożone na zwolnieniu lekarskim, zasadniczo nie wpływa to na warunki zwolnienia. Ustawodawca nie zakazuje wykonania takiego kroku. Co więcej, składający wypowiedzenie pracownik zachowuje prawo do świadczenia chorobowego, a następnie zasiłku chorobowego także na okresie wypowiedzenia. Jeśli choroba trwa dłużej, wówczas wszystkie dokumenty należy przekazać do ZUS-u, który przejmie obowiązek wypłaty zasiłku.

Interesuje CIę cyfrowa obsługa dokumentów kadrowych
Sfinalizuj wszystkie formalności z pracownikiem w 100% zdalnie.