Skip to content
Polski
User-2

Role użytkowników konta

Dodając użytkownika do swojego konta firmowego, określasz, jakie uprawnienia otrzymuje. Dzięki nim odgrywać może wybrane role w procesach administrowania kontem organizacji oraz zarządzania obiegiem dokumentów.

online-1

Do czego służy ta funkcjonalność?

Definiuj role, jakie powinni pełnić użytkownicy Twojego konta firmowego. Masz do wyboru trzy: Super administrator, Administrator i Użytkownik.

Twoje korzyści

  • Sprawujesz kontrolę nad procesami podpisywania elektronicznego dokumentów w Twojej firmie.
  • Przydzielasz należytą rolę w procesie podpisywania swoim pracownikom.
  • Czym wyższą rolę posiadasz, tym więcej masz uprawnień, w tym dostęp do wszystkich użytkowników korzystających z konta firmowego, ich ról lub okresów ważności konta.

Jak to działa?

 

Zapoznaj się ze szczegółowym opisem ról:

SUPER ADMINISTRATOR

Zarządza kontem oraz użytkownikami na koncie firmowym, ustala ustawienia konta i nadaje role członkom organizacji. Może wysyłać dokumenty, mieć podgląd ich statusu i przeprowadzać operacje na dokumentach. Co ważne, Super administrator może dokonywać zakupu kont dla siebie i innych członków firmy.

ADMINISTRATOR
Dodaje, usuwa oraz edytuje użytkowników o typie konta Użytkownik. Może edytować dane konta organizacji, dysponuje podglądem danych organizacji i zarządza swoimi ustawieniami konta. W ramach tej roli możliwe jest wysyłanie i przeprowadzanie operacji na dokumentach oraz podgląd ich statusu.

PRACOWNIK
Ma podgląd innych użytkowników należących do organizacji i może zmienić hasła do swojego konta i język aplikacji. W ramach tej roli możliwe jest wysyłanie, podgląd statusu i operacje na dokumentach.

 

Te funkcjonalności
mogą Cię zainteresować

Eye-2
WGLĄD W DOKUMENTY DLA ZESPOŁÓW

Udostępniasz wybrane lub wszystkie dokumenty do wglądu członkom Twojego zespołu. Tworzysz podgrupy i przydzielasz im odpowiednie uprawnienia dla zwiększenia bezpieczeństwa oraz wygody odbiorców.

Document forward-2
WSPÓŁDZIELONE ETYKIETY DOKUMENTÓW

Kategoryzujesz dokumenty przypisując im wybrane etykiety. Dzięki temu dostęp do nich zyskują wyłącznie wybrane osoby lub działy w Twojej firmie, nawet wtedy, kiedy nie biorą one udziału w procesie podpisywania.

Document forward-2
PRZEKAZYWANIE DOKUMENTÓW

Przekazujesz dokument do podpisu innej osobie w ramach Twojego konta firmowego. Po wskazaniu nowego adresata proces podpisywania jest kontynuowany, a wszyscy odbiorcy zostają o tym poinformowani.

Rozpocznij podpisywanie dokumentów bez
wychodzenia z domu za darmo

  • jedna platforma, wiele aplikacji
  • wszystkie rodzaje podpisów elektronicznych
  • oszczędność, szybkość i wygoda
  • gwarancja satysfakcji klienta