Skip to content
Polski

Vienna Life używa platformy Autenti!

podpisywanie
O naszym kliencie

Vienna Life to duży gracz i pierwsze towarzystwo ubezpieczeń życiowych w Polsce, które zdecydowało się na podpisywanie umów ze swoimi klientami w pełni online. Wybrało do tego celu naszą platformę. W Towarzystwie Vienna Life można już kupić ubezpieczenie na życie online używając e-podpisu.

 

Potrzeby
  • rozwój w przestrzeni cyfrowej,
  • uproszczenie procesu zawierania umów,
  • ułatwienie życie klientom narzekającym na konieczność złożenia wielu oświadczeń oraz zapoznania się z obszerną dokumentacją.
Rozwiązanie

Dzięki Autenti można zawrzeć umowę ubezpieczenia na życie z wykorzystaniem zaawansowanego podpisu elektronicznego przez Internet. Wystarczy wybrać na platformie Vienny Life ubezpieczenie, wypełnić wniosek i podpisać umowę zaawansowanym podpisem elektronicznym. Na laptopie, telefonie lub tablecie. Z domu, z pociągu, w kawiarni. Bez skanowania, drukowania, kolejek na poczcie czy wysyłania kurierem. Dbając o środowisko.

To kolejne innowacje w Vienna Life, odpowiadające na potrzeby naszych klientów, którzy oczekują nowoczesnych i bezpiecznych sposobów korzystania z oferowanych przez nas ubezpieczeń. Działania te wpisują się jednocześnie w filozofię ‘paperless’ grupy VIG, która polega na zastępowaniu papierowych dokumentów elektronicznymi - powiedział nam Jarosław Krasowski, Dyrektor Sprzedaży Vienna Life.

W pierwszej kolejności badane są potrzeby i oczekiwania klienta. Po doborze odpowiedniego ubezpieczenia następuje wypełnienie i rejestracja wniosku. Następnie klient otrzymuje elektronicznie komplet dokumentów niezbędnych do zawarcia wybranej umowy. Ostatni krok to podpisanie dokumentów elektronicznie. Co ważne, aby skorzystać z e-podpisu, nie trzeba posiadać konta na platformie Autenti. Ten sposób zatwierdzenia dokumentów jest prawnie wiążący, a także spełnia wymogi w zakresie bezpieczeństwa danych.

Autenti występuje tu w roli tzw. „zaufanej strony trzeciej” podpisywanej umowy, oferując wygodny interfejs oraz gromadząc dokumenty. Klient zyskuje do nich łatwy dostęp, a dodatkowo dokumenty są bezpiecznie archiwizowane – podkreśla Grzegorz Wójcik, CEO Autenti. – Z dużym entuzjazmem zaangażowaliśmy się w ten projekt, mając na uwadze, że oferowane przez Vienna Life rozwiązanie będzie przełomowym na tym rynku – dodaje Grzegorz.

W poniższym materiale wideo można zobaczyć, jak przebiega cały proces: https://youtu.be/BmCfHOSFv2M

To kolejne innowacje w Vienna Life, odpowiadające na potrzeby naszych klientów, którzy oczekują nowoczesnych i bezpiecznych sposobów korzystania z oferowanych przez nas ubezpieczeń."
Jarosław Krasowski, Dyrektor Sprzedaży Vienna Life

Jesteś gotowy na cyfrową transformację swojej firmy?

Nasi doradcy czekają na kontakt!

  • dedykowane procesy w zakresie e-podpisu
  • dostęp 24/7 z dowolnego urządzenia
  • bezpiecznie dla Twojej firmy i środowiska