Skip to content
Autenti / Blog / Cyfryzacja a digitalizacja - poznaj różnice

Cyfryzacja a digitalizacja - poznaj różnice

Digitalizacja i cyfryzacja to dwa terminy, które często są używane zamiennie, ale w rzeczywistości różnią się znacząco. Mówiąc najogólniej i najkrócej, digitalizacja dotyczy przekształcania zasobów analogowych na cyfrowe, takich jak np. skanowanie dokumentów i przechowywanie ich w formie elektronicznej. Natomiast cyfryzacja to proces wdrażania i wykorzystywania technologii cyfrowych, który obejmuje zarówno digitalizację, jak i wiele innych działań.

Jeżeli wciąż nie jesteś pewien, czym różnią się te określenia, to zapraszamy do lektury poniższego artykułu, który rozwieje twoje wątpliwości.

Spis treści

1. Co to jest cyfryzacja?
2. Co to jest digitalizacja?
3. Cyfryzacja a digitalizacja – różnice
4. Nie tylko digitalizacja - znaczenie podpisu elektronicznego i zdalnej identyfikacji w cyfryzacji
5. Podsumowanie

Co to jest cyfryzacja?

Cyfryzacja procesów i dokumentów to kluczowe pojęcia w dzisiejszej erze cyfrowej. Proces cyfryzacji umożliwia przeniesienie tradycyjnych, papierowych dokumentów i procesów na nowoczesne platformy elektroniczne, co pozwala na automatyzację wielu działań oraz poprawę efektywności i szybkości pracy. Cyfryzacja to proces wprowadzania technologii cyfrowych do działań biznesowych i społecznych. Widać tu bardzo wyraźnie różnicę między tym procesem a digitalizacją, która polega na przekształcaniu danych w formie papierowej na postać elektroniczną, co umożliwia ich łatwiejszą cyfrową archiwizację i przetwarzanie.

Współczesne firmy coraz częściej decydują się na cyfryzację swoich procesów i dokumentów. Cyfryzacja procesów umożliwia automatyzację wielu działań, co przyspiesza i ułatwia ich realizację. Dzięki temu można zredukować czas oraz koszty związane z wykonywaniem działań biznesowych, co przekłada się na większą konkurencyjność firmy na rynku. Cyfryzacja dokumentów pozwala na przeniesienie tradycyjnych form dokumentów, takich jak np. faktury czy umowy, na platformy cyfrowe. Dzięki temu dokumenty są dostępne z każdego miejsca i w każdym czasie, a ich przetwarzanie jest szybsze i łatwiejsze. Ponadto cyfryzacja dokumentów zmniejsza liczbę papierowych dokumentów (paperless), co pozytywnie wpływa na środowisko. Podsumowując, cyfryzacja procesów w wielu wymiarach to nieodzowne narzędzia dzisiejszych czasów, które umożliwiają firmom i instytucjom osiągnięcie większej efektywności, szybkości oraz poprawę jakości wykonywanych działań.

Cyfryzacja to proces, który obejmuje szeroki zakres działań, w tym: 

  • automatyzację procesów biznesowych;
  • wdrażanie nowych technologii;
  • rozwijanie systemów IT;
  • szkolenie pracowników w zakresie korzystania z nowych technologii;
  • budowanie cyfrowych relacji z klientami. 

Celem cyfryzacji jest zwiększenie konkurencyjności firmy na rynku poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i umiejętności.

Co to jest digitalizacja?

Digitalizacja to w istocie pojęcie węższe od cyfryzacji. Przykładowo, digitalizacja dokumentów to sam proces przenoszenia informacji z dokumentów papierowych na nośnik cyfrowy. Warto zaznaczyć, że digitalizacja dokumentów to jedno z kluczowych narzędzi w zarządzaniu dokumentacją, które przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa przechowywania informacji. Dzięki digitalizacji dokumentów ich wyszukiwanie i udostępnianie jest łatwiejsze.

Digitalizacja dokumentów jest szczególnie ważna dla firm, które przechowują dużą liczbę dokumentów. Dzięki przeniesieniu ich na nośnik cyfrowy możliwe jest łatwiejsze zarządzanie dokumentami i ochrona ich przed utratą czy zniszczeniem. Cyfrowa baza dokumentów ułatwia również dostęp do informacji i umożliwia ich szybsze przetwarzanie. W dzisiejszych czasach, kiedy większość informacji przekazywana jest drogą elektroniczną, digitalizacja dokumentów jest coraz częściej stosowaną praktyką. Dokumenty są bardziej dostępne i łatwiejsze do udostępniania w formie elektronicznej, co znacznie usprawnia procesy biznesowe i umożliwia pracownikom pracę zdalną.

Warto zaznaczyć, że proces digitalizacji dokumentów nie polega tylko na przeniesieniu treści dokumentów papierowych na nośnik cyfrowy. Digitalizacja wymaga również zachowania odpowiednich standardów jakości, aby dokumenty w formie cyfrowej były czytelne i wiarygodne. Dlatego przy digitalizacji dokumentów należy skorzystać z odpowiednich narzędzi i technologii, które pozwolą na przeniesienie dokumentów w sposób bezpieczny i wiarygodny.

Ważne jest, aby zrozumieć, że digitalizacja jest tylko jednym z elementów cyfryzacji i nie gwarantuje sukcesu. Firma, która inwestuje tylko w digitalizację bez uwzględnienia szerszego kontekstu cyfryzacji, może stracić wiele możliwości i nie osiągnąć oczekiwanych efektów. Dlatego ważne jest, aby podejść do procesu w sposób kompleksowy i wdrożyć różnorodne rozwiązania, które pozwolą na poprawę efektywności i konkurencyjności firmy na rynku.

Cyfryzacja a digitalizacja – różnice

Powyższe definicje wskazują najważniejsze różnice między dwoma terminami. Podsumowując, cyfryzacja to globalny proces transformacji, który dotyka różnych aspektów organizacji i społeczeństwa, podczas gdy digitalizacja to bardziej techniczny proces konwersji danych. Obie są jednak ściśle powiązane i stanowią podstawę dla funkcjonowania nowoczesnego, cyfrowego świata.

Nie tylko digitalizacja - znaczenie podpisu elektronicznego i zdalnej identyfikacji w cyfryzacji

Cyfryzacja to nie tylko proces digitalizacji, ale również wdrażanie innych technologii i narzędzi, które umożliwiają efektywne i bezpieczne zarządzanie danymi cyfrowymi. Są to na przykład podpis elektroniczny i zdalna identyfikacja tożsamości, które stają się coraz bardziej powszechne w dzisiejszych czasach. Pozwalają one na pewne i efektywne zarządzanie procesami i dokumentami cyfrowymi, a także ułatwiają dostęp do różnych usług cyfrowych.

Podpis elektroniczny dodaje autentyczności i bezpieczeństwa do procesów i dokumentów cyfrowych. Jest to ważne, szczególnie w przypadku dokumentów biznesowych i prawnych, gdzie prawdziwość i bezpieczeństwo są kluczowe.

Zdalna identyfikacja tożsamości z kolei umożliwia szybki i bezpieczny dostęp do usług cyfrowych, eliminując potrzebę fizycznego potwierdzenia tożsamości. Oba te elementy nie tylko zwiększają efektywność, ale również poprawiają doświadczenie użytkownika, ponieważ procesy stają się szybsze i bardziej intuicyjne.

Zrób pierwszy krok do cyfryzacji i przetestuj, jak działa podpis elektroniczny

 

Podsumowanie

Zarówno cyfryzacja, jak i digitalizacja odgrywa istotną rolę w kształtowaniu świata cyfrowego, w którym obecnie żyjemy. Wprowadzenie technologii cyfrowych do różnych aspektów działalności może przynieść wiele korzyści, takich jak zwiększenie efektywności, poprawa jakości, redukcja kosztów oraz poprawa konkurencyjności. Jednak kluczem do skutecznej cyfryzacji jest holistyczne podejście, które uwzględnia różne aspekty, takie jak digitalizacja dokumentów, zdalna identyfikacja tożsamości oraz podpis elektroniczny. Wszystko to pozwoli firmom i instytucjom na skuteczne wykorzystanie potencjału technologii cyfrowych i osiągnięcie oczekiwanych efektów.