Skip to content
Autenti / Blog / Podpis elektroniczny w Polsce

Podpis elektroniczny w Polsce

Podpis elektroniczny to bardzo użyteczne, lecz nadal mało popularne narzędzie. W Polsce z e-podpisu korzysta obecnie niewiele ponad 270 tys. osób. Rozwiązanie to w znacznym stopniu usprawnia procesy administracyjno-prawne oraz ogranicza czas użytkowników. A jak jest z bezpieczeństwem? W trosce o najwyższe standardy ochrony danych stworzony został bezpieczny podpis elektroniczny.

Podpis ten składany jest za pomocą specjalnej karty procesorowej lub tokena (generatora kodów) USB oraz oprogramowania służącego do składania podpisu elektronicznego. Pod względem prawnym bezpieczny e-podpis równoważny jest z podpisem własnoręcznym. Jego zastosowanie jest bardzo szerokie.

Obecnie jest on stosowany m.in. do:

  • elektronicznego podpisywania umów i dokumentów,
  • podpisywania pism i decyzji administracyjnych przez urzędy,
  • podpisywania faktur elektronicznych,
  • składania deklaracji celnych i podatkowych,
  • podpisywania wniosków w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zestawy do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego można kupić w tzw. kwalifikowanych podmiotach świadczących usługi certyfikacyjne w zakresie podpisu elektronicznego np. w Krajowej Izbie Rozliczeniowej czy Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Nadzór nad nimi pełni Minister właściwy ds. gospodarki. Formę oraz sposób nadzoru określa ustawa o podpisie elektronicznym.W myśl ustawy, kwalifikowany podmiot ma obowiązek zapewnić odpowiednie gwarancje ubezpieczeniowe oraz środki przeciwdziałające fałszerstwom certyfikatów, tj. chronić urządzenia i dane wykorzystywane przy świadczeniu usług certyfikacyjnych.

W ujęciu europejskim prace w zakresie podpisu elektronicznego prowadzone są przez Directorate General for Communications Network, Content and Technology.

Podpis elektroniczny przyporządkowany jest wyłącznie do osoby składającej podpis. Dzięki powiązaniu z danymi do których został dołączony, wszelka zmiana danych jest rozpoznawalna. Głównymi cechami charakteryzującymi e-podpis są autentyczność, integralność oraz niezaprzeczalność. Mechanizm działania zasadza się na tym, aby autoryzowane dokumenty jednoznacznie identyfikowały nadawcę dokumentów oraz by wszelka próba ingerencji osób trzecich była rejestrowana.