Skip to content
Autenti / Blog / Ścieżka SMART - 4,5mln dla MŚP z funduszy europejskich

Ścieżka SMART - 4,5mln dla MŚP z funduszy europejskich

Ruszył nabór wniosków do projektu "Ścieżka SMART" realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027.

Dofinansowanie można uzyskać również na rozwiązania oferowane przez Autenti. A składany wniosek podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym dostępnym w naszej ofercie.

Spis treści

1. O programie "Ścieżka SMART"
2. Dla kogo dofinansowanie?
3. Termin naboru wniosków
4. Podpisywanie wniosku
5. Poziom dofinansowania
6. Skorzystaj z dofinansowania i wybierz Autenti

O programie "Ścieżka SMART"

Projekt SMART zapewnia kompleksowe wsparcie dla przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie wzmocnienia zdolności badawczo-rozwojowych i wdrażania innowacji opartych na wynikach prac B+R. Dodatkowo, projekt oferuje wsparcie dla zielonej i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, internacjonalizacji produktów, ochrony własności przemysłowej oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników.

Ścieżka SMART to jeden projekt, który może składać się z maksymalnie 7 modułów.

Wnioskodawcy są zobowiązani do wyboru przynajmniej jednego z dwóch modułów: B+R lub Wdrożenie Innowacji. Pozostałe moduły, takie jak Infrastruktura B+R, Cyfryzacja, Zazielenienie przedsiębiorstw, Kompetencje, Internacjonalizacja, są opcjonalne. Moduły mogą być realizowane zarówno w połączeniu, jak i niezależnie od siebie.

Dla kogo dofinansowanie?

O dofinansowanie w ramach działania mogą ubiegać się wyłącznie mikro, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski.

Termin naboru wniosków

Przyjmowanie wniosków trwa w terminie od 21 lutego do 12 kwietnia 2023 roku.

Podpisywanie wniosku

Wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania wnioskodawcy.

Autenti w swojej ofercie posiada dwa podpisy kwalifikowane , którymi podpiszesz wniosek

Poziom dofinansowania

Pula środków w programie SMART to 4 450 000 000 zł.

Dofinansowanie obejmuje:

  • do 80% kosztów badań przemysłowych
  • do 60% kosztów prac rozwojowych
  • do 70% kosztów nabycia/leasingu środków trwałych (w tym nieruchomości), materiałów i robót budowlanych oraz wartości niematerialnych i prawnych
  • do 50% kosztów zakupu usług doradczych
  • do 50% kosztów zakupu usług wspierających innowacyjność
  • do 100% kosztów ustanowienia zabezpieczenia umowy o dofinansowanie
  • do 80% kosztów inwestycji i usług związane z ochroną środowiska
  • do 70% kosztów szkoleń
  • do 50% kosztów udziału w imprezach targowych oraz misjach gospodarczych
  • do 50% kosztów ochrony/obrony praw własności przemysłowej

Skorzystaj z dofinansowania i wybierz Autenti

Jednym z modułów programu, jest "Moduł Cyfryzacji".  – "w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie zmierzających do cyfryzacji produkcji, procesów w przedsiębiorstwie, jak i cyfryzacji produktów, usług, modelu biznesowego oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa;"

Produkty Autenti świetnie nadają się do wykorzystania w ramach modułu cyfryzacji. Elektroniczny podpis i obieg dokumentów prowadzą do przyspieszenia i poprawy efektywność działania w każdej firmie. A dedykowane rozwiązania i integracja z API pozwalają na jeszcze więcej.

Dowiedz się jak Autenti może pomóc w cyfryzacji Twojej firmy


Dokumenty
Więcej informacji na temat programu można znaleźć:

Źródła
https://feng.parp.gov.pl/storage/grants/documents/743/20230222_Regulamin-wyboru-projektw.pdf