Skip to content
Autenti / Blog / Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron to nie tylko formalność. Decyzja o formie rozstania z pracodawcą może wpłynąć na twoją przyszłość zawodową. Jak zatem podejść do tego kroku mądrze? Zapraszamy do lektury.

 • Zapamiętaj!
  Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron wymaga zgody na zakończenie współpracy ze strony zarówno pracodawcy, jak i pracownika.
 • Dokument wypowiedzenia powinien być sporządzony w formie pisemnej i zawierać podpisy obu stron, które potwierdzają ich decyzję.
 • W zależności od ustaleń wypowiedzenie może wejść w życie bez okresu wypowiedzenia lub z jego zachowaniem.

Spis treści

1. Dlaczego warto rozważyć rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?
2. Złóż wypowiedzenie online - z podpisem elektronicznym
3. Wypowiedzenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia
4. Wypowiedzenie bez okresu wypowiedzenia
5. Współpraca z pracodawcą po wypowiedzeniu umowy
6. Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron – wzór

Dlaczego warto rozważyć rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron to dla wielu osób korzystne rozwiązanie, które umożliwia zakończenie współpracy w sposób pokojowy i bez konfliktów. Pozwala zachować dobre relacje z byłym pracodawcą, co w dłuższej perspektywie może przynieść wiele korzyści.

Kluczowe korzyści

W porównaniu z tradycyjnym wypowiedzeniem wypowiedzenie za porozumieniem stron pozwala uniknąć wielu formalności i skomplikowanych procedur. Dzięki temu proces jest szybszy i mniej stresujący. W wielu przypadkach można negocjować odprawę, termin zakończenia współpracy czy przekazanie obowiązków.

Złóż wypowiedzenie online - z podpisem elektronicznym

Rozwiązanie umowy o pracę zgodnie z przepisami prawa musi zostać złożone drugiej stronie stosunku pracy w formie pisemnej (z podpisem własnoręcznym) lub elektronicznej (przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego).

 

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia to specyficzne i korzystne rozwiązanie dla obu stron, które pozwala na uporządkowane zakończenie współpracy. Zamiast nagle kończyć zatrudnienie, obie strony decydują się na zastosowanie standardowego okresu wypowiedzenia, który jest określony w umowie o pracę lub w przepisach prawa pracy. 

Taka forma rozstania pozwala pracownikowi na przygotowanie się do zmiany stanowiska i poszukiwanie nowych możliwości zawodowych. Z kolei pracodawca ma czas na znalezienie zastępcy i przekazanie obowiązków. Jest to przykład konstruktywnego podejścia do zakończenia współpracy, które uwzględnia interesy obu stron.

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron bez okresu wypowiedzenia

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron bez okresu wypowiedzenia to szybkie i bezpośrednie zakończenie stosunku pracy. Takie rozwiązanie jest często wykorzystywane w sytuacjach, gdy obie strony pragną natychmiastowego rozwiązania umowy z różnych przyczyn – może to być potrzeba szybkiego podjęcia nowej pracy przez pracownika lub konieczność pilnego zastąpienia pracownika na danym stanowisku przez pracodawcę.

Współpraca z pracodawcą po wypowiedzeniu umowy

Zakończenie formalnej współpracy z pracodawcą nie oznacza, że wasze drogi na zawsze się rozejdą. Często byli pracownicy i pracodawcy wchodzą w różnego rodzaju relacje biznesowe czy partnerskie.

Zawodowe sieci kontaktów

Dzięki temu, że zakończenie współpracy przebiegło w sposób pokojowy, masz szansę na długoterminową relację z byłą firmą. Może to otworzyć przed tobą wiele nowych możliwości biznesowych. W grę wchodzą choćby polecenia, rekomendacje czy nawet współpraca w nowych projektach.

Budowanie marki osobistej

Sposób, w jaki kończysz swoje zobowiązania zawodowe, mówi wiele o tobie jako o profesjonaliście. Dbając o dobre relacje z byłą firmą, wzmacniasz swoją markę osobistą i budujesz reputację osoby godnej zaufania w branży.

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron – wzór

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron wymaga precyzyjnie sformułowanego wzoru, by uniknąć późniejszych nieporozumień czy problemów prawnych. Oto elementy, które powinny się znaleźć w takim wzorze:

 • nagłówek dokumentu – nazwa „Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron”;
 • dane pracodawcy – pełna nazwa firmy, adres, NIP, REGON oraz inne dane identyfikacyjne;
 • dane pracownika – imię, nazwisko, stanowisko, adres zamieszkania oraz inne potrzebne informacje;
 • data wypowiedzenia – konkretna data sporządzenia dokumentu;
 • treść wypowiedzenia – informacja, że obie strony zgodziły się na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron oraz data zakończenia współpracy;
 • okres wypowiedzenia – określenie, czy zachowano okres wypowiedzenia, czy umowa ma być rozwiązana z dniem podpisania dokumentu;
 • inne postanowienia – w zależności od indywidualnych ustaleń mogą to być informacje na temat wypłaty odprawy, zwrotu sprzętu, zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa itp.;
 • miejsce i data podpisania – wskazanie miejsca i daty, w której dokument jest podpisywany;
 • podpisy obu stron – podpisy zarówno pracodawcy, jak i pracownika, potwierdzające zgodę na rozwiązanie umowy.

Warto także zwrócić uwagę na to, aby wszystkie postanowienia były klarowne i zrozumiałe dla obu stron. Jeśli występują jakiekolwiek wątpliwości, dobrze jest skonsultować się z ekspertem ds. prawa pracy lub radcą prawnym przed podpisaniem dokumentu.

Pobierz przykładowy wzór rozwiązania umowy o pracę
za porozumieniem stron

Podsumowanie informacji

Wypowiedzenie umowy o pracę za porozumieniem stron to rozwiązanie, które może przynieść wiele korzyści obu stronom. Aby proces ten przebiegł sprawnie, warto dobrze się do niego przygotować i unikać typowych pułapek. Dzięki temu zyskasz pewność, że podejmujesz właściwe decyzje w kwestii swojej kariery zawodowej.

 

Interesuje Cię cyfrowa obsługa dokumentów kadrowych
Sfinalizuj wszystkie formalności z pracownikiem w 100% zdalnie.