Skip to content
Polski

Przyspieszenie procesów i proekologiczne korzyści dla akcji o ogólnopolskim zasięgu

OCR
O kliencie 

Fundacja Czysta Rzeka wywodzi się od Operacji Czysta Rzeka - ogólnopolskiej akcji społecznej sprzątania rzek i terenów zielonych. Projekt angażuje tysiące wolontariuszy oraz setki lokalnych sztabów, które koordynują działania sprzątania w całym kraju. Inicjatywa ma na celu nie tylko poprawę stanu środowiska naturalnego, ale także edukację społeczeństwa na temat ekologii i odpowiedzialności za zasoby wodne. Zainicjowana w 2018 roku, szybko zdobyła ogromne uznanie i wsparcie. W ciągu minionych edycji, w akcjach sprzątania wzięło udział ponad 63 tysiące uczestników, którzy zebrali przeszło 1400 ton śmieci.

Fundatorem Fundacji Czysta Rzeka jest 5 Strona Sp. z.o.o – wydawca czasopisma Kraina Bugu.

 

Problem

W pierwszych czterech edycjach Operacji Czysta Rzeka, Szefowie Sztabów odsyłali fizycznie podpisane dokumenty na adres biura Operacji lub drukowali dokumenty, skanowali i odsyłali na dedykowany adres e-mail. Cały proces był dla nich czasochłonny. 

"Podpisywanie umów przez Szefów Sztabów Operacji Czysta Rzeka było wyzwaniem logistycznym i ekologicznym. Powodowało to, że szefowie sztabu nie mając innych rozwiązań musieli drukować regulaminy a następnie odsyłać je do Organizatora ogólnopolskiej akcji w wersji drukowanej pocztą tradycyjną lub elektroniczną" - mówi Mariusz Kalinowski, prezes Fundacji Czysta Rzeka. 

 

Rozwiązanie

Od piątej edycji Operacji Czysta Rzeka, dzięki współpracy z Autenti, umowy z Szefami Sztabów są podpisywane elektronicznie. Autenti dostarczyło narzędzia do bezpiecznego i efektywnego podpisywania dokumentów online z wolontariuszami rozproszonymi po całej Polsce. W 6. edycji, trwającej od 1 marca do 25 maja 2024 r., zawarto umowy z łącznie 809 sztabami: 613 indywidualnymi, 166 sztabami Radia 357 oraz 30 sztabami firmowymi.

poziom__1

Efekty

Wprowadzenie elektronicznego podpisywania umów przez Fundację Czysta Rzeka przyniosło znaczące korzyści w zakresie efektywności, ekologii, logistyki i oszczędności czasu:

  1. Wdrożenie rozwiązania Autenti pozwoliło zaoszczędzić 8 682 kartek formatu A4 i 43 410 litrów wody potrzebnej do produkcji takiej ilości papieru. 
  2. Sam proces podpisywania umów stał się tym samym nie tylko bardziej efektywny, ale również ekologiczny i oszczędny

"Dzięki elektronicznym podpisom Szefowie Sztabów w bardzo prosty sposób mogą elektronicznie podpisywać dokumenty, oszczędzając nie tylko papier, ale i czas. Taki model podpisywania regulaminów pozwala na szybkie zatwierdzanie sztabów w systemie, dzięki czemu możemy skupić się na logistyce i koordynacji zaplanowanych akcji sprzątania utworzonych przez szefów sztabów w całym kraju" - dodaje Mariusz Kalinowski.

 

 

Dalsze plany i podsumowanie

Fundacja Czysta Rzeka planuje kontynuować współpracę z Autenti, widząc potencjał w dalszej digitalizacji procesów związanych z rejestracją sztabów i uczestników akcji. Fundacja zamierza rozwijać swoje działania w kolejnych edycjach, wykorzystując innowacyjne rozwiązania Autenti.

Dzięki elektronicznym podpisom Szefowie Sztabów w bardzo prosty sposób mogą elektronicznie podpisywać dokumenty, oszczędzając nie tylko papier, ale i czas.
Mariusz Kalinowski, prezes Fundacji Czysta Rzeka

Jesteś gotowy na cyfrową transformację swojej firmy?

Nasi doradcy czekają na kontakt!

  • dedykowane procesy w zakresie e-podpisu
  • dostęp 24/7 z dowolnego urządzenia
  • bezpiecznie dla Twojej firmy i środowiska