Skip to content
Autenti / Blog / Jak wygląda kwalifikowany podpis elektroniczny i jak go rozpoznać?

Jak wygląda kwalifikowany podpis elektroniczny i jak go rozpoznać?

Każdy dokument podpisany na platformie Autenti jest następnie konwertowany do formatu PDF. Gdy otworzysz taki plik w Adobe Acrobat Reader, możesz łatwo rozpoznać rodzaj złożonych podpisów elektronicznych, a oprogramowanie rozpoznaje je i informuje, czy są poprawne. Sprawdź, jak wygląda wizualizacja kwalifikowanego podpisu elektronicznego na dokumencie oraz na karcie podpisów.

Czym są zwykły i kwalifikowany podpis elektroniczny?

Podpis elektroniczny jest ciągiem bitów, który jest dołączony do podpisanego dokumentu. Potwierdza on, że osoba fizyczna złożyła oświadczenie pod treścią dokumentu. Czym jednak kwalifikowany podpis elektroniczny różni się od zwykłego e-podpisu

Zwykły podpis da się zastosować do dokumentów i umów, które mogą przyjąć tak zwaną formę dokumentową, czyli w zdecydowanej większości przypadków, z jakimi można się spotkać w biznesie. Najczęściej stosowaną metodą weryfikacji podpisujących jest tu adres e-mail lub kod SMS.

W pozostałych przypadkach konieczny jest kwalifikowany podpis elektroniczny, który jest prawnie równoważny podpisowi własnoręcznemu. Taki e-podpis jest oparty o kwalifikowany certyfikat, który jest wydawany na czas określony przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania, po weryfikacji tożsamości osoby.

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest unikalnie przyporządkowany podpisującemu i umożliwia ustalenie jego tożsamości. Składa się go też przy użyciu danych, których podpisujący może z dużą dozą pewności użyć pod swoją wyłączną kontrolą i jest powiązany z podpisywaną treścią tak, że każda jej późniejsza zmiana jest rozpoznawalna. Więcej na temat kwalifikowanego e-podpisu w Autenti dowiesz się z artykułu „Co to jest podpis kwalifikowany?”.

Jak wygląda kwalifikowany podpis elektroniczny na dokumencie PDF?

Kwalifikowany podpis elektroniczny nie musi być wizualizowany. Na końcu każdego dokumentu podpisanego na platformie Autenti znajduje się jednak Karta Podpisów, czyli wizualna reprezentacja wszystkich e-podpisów i pieczęci elektronicznych. 

Chociaż wcześniej w samej treści nie muszą być one widoczne, rozpoznaje je oprogramowanie do odczytu plików PDF, takie jak Adobe Acrobat Reader. Jest to możliwe, bo podpisy i pieczęcie elektroniczne są w formacie PAdES zgodnym z europejską normą ETSI EN 319 142-1. 

W górnym wierszu dokumentu jest informacja, że zawiera on podpisy i pieczęcie elektroniczne. Gdy w programie Acrobat włączona jest automatyczna walidacja e-podpisów, prezentowany jest także status walidacji.

Gdy klikniesz „Panel Podpis”, zostanie on wyświetlony po lewej stronie dokumentu. Panel podpisów pozwala wyświetlić szczegółowe informacje o wszystkich podpisach i pieczęciach prezentowanych w osobnych wierszach. W przypadku kwalifikowanych podpisów elektronicznych od razu wyświetlane są dane podpisującego. 

Pozostałe podpisy są natomiast każdorazowo zabezpieczone pieczęcią elektroniczną Autenti, a szczegółowe informacje o podpisującym i zastosowanym uwierzytelnieniu są widoczne po rozwinięciu danego pola. Każdy dokument podpisany na platformie Autenti zawiera też co najmniej 2 dodatkowe pieczęcie – otwierającą (pierwszy wiersz) i końcową (wierz ostatni lub przedostatni, jeśli ostatni zawiera niezależny znacznik czasu).

W module Classic Sign wizualizację kwalifikowanego podpisu elektronicznego możesz też umieścić na każdej stronie wynikowego pliku PDF. To przydatna funkcja zwłaszcza wtedy, jeśli dokument ma też zostać wydrukowany i podpisany odręcznie przez osobę, która nie dysponuje możliwością złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Składając e-podpis decydujesz, jakie dane z certyfikatu kwalifikowanego będą się pojawiać na wizualizacji. Domyślnie jest to imię i nazwisko, a dodatkowo data i godzina złożenia podpisu.

Jak wygląda wizualizacja kwalifikowanego podpisu elektronicznego na Karcie Podpisów?

Karta Podpisów jest ostatnią, dodaną do treści stroną każdego dokumentu podpisanego przez platformę Autenti. Wysyłany do podpisu dokument zawsze zawiera już pieczęć otwierającą Autenti.

Następnie Karta jest uzupełniana w trakcie składania e-podpisów przez kolejne osoby, a z chwilą zakończenia tego procesu pojawia się na niej również pieczęć końcowa Autenti. Kwalifikowany podpis elektroniczny zawiera natomiast Europejski Znak Zaufania, który wedle prawa UE jest stosowany tylko w przypadku kwalifikowanych usług zaufania.

Wizualizacja podpisu prezentuje też dane osoby podpisującej pochodzące z jej certyfikatu. Gdy ją klikniesz, a następnie zaznaczysz pole „Właściwości podpisu”, zobaczysz szczegółowe informacje dotyczące e-podpisu.

Możesz wtedy również wyświetlić certyfikat autora podpisu.

Karta Podpisów