Skip to content
Autenti / Blog / Poznaj opinie prawne dotyczące Autenti

Poznaj opinie prawne dotyczące Autenti

O ocenę możliwości zawierania umów przez internet na platformie Autenti oraz o ich skuteczność w świetle przepisów prawa krajowego i europejskiego, zapytaliśmy przedstawicieli trzech wiodących w kraju kancelarii prawnych. Swoimi opiniami podzielili się z nami reprezentanci Kancelarii Prawnej "Answer" Ostafi i Partnerzy, SWS Kancelarii Prawnej Strykowski Wachowiak sp. k. oraz Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna. Oto skrócona lista wniosków, jakie wynikają z treści zamówionych przez nas opinii:

Umowy zawierane przez Autenti są skuteczne

Za pomocą platformy Autenti możliwe jest skuteczne zawieranie umów. Kodeks cywilny wymaga do zawarcia umowy złożenia zgodnych oświadczeń woli stron. Oświadczenie woli może być wyrażone przez każde zachowanie, które w sposób dostateczny ujawnia wolę. Należy przez to rozumieć także ujawnienie woli w postaci elektronicznej i kliknięcie komendy "Podpisz".

Przez Autenti zawrzesz większość umów

Użytkownik Autenti może przy zastosowaniu platformy Autenti zawrzeć większość umów. Może bowiem zawrzeć umowy, dla których ustawa nie przewiduje żadnej formy. Na przykład:

 • umowa zlecenia
 • umowa o dzieło
 • umowa o współpracy
 • umowa sprzedaży ruchomości
 • umowa zamiany
 • umowa najmu i dzierżawy na okres do roku
 • i wiele innych

Może również zawrzeć umowy, dla których ustawa przewiduje formę pisemną, między innymi:

 • umowa pożyczki powyżej 500 zł
 • umowa dostawy
 • umowa najmu i dzierżawy nieruchomości na okres powyżej roku

Autenti spełnia wymogi trwałego nośnika

Platforma Autenti pozwala także na wymianę dokumentów elektronicznych oraz trwałych nośników treści umowy, pozwalających na skuteczne jej zawarcie w trybie określonym przez właściwe przepisy prawa.

Z podpisem kwalifikowanym podpiszesz prawie wszystkie umowy

Zawarcie umów, dla których ustawa przewiduje formę pisemną pod rygorem nieważności jest możliwe. Użytkownik Autenti musi wtedy dysponować podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Są to takie umowy jak:

 • umowa leasingu
 • umowa przyjęcia długu
 • oświadczenie poręczyciela w umowie poręczenia

 

Jeżeli natomiast ustawa przewiduje inna formę szczególną dla danej umowy (np. akt notarialny), to wówczas użytkownik Autenti nie może zawrzeć tej umowy przy pomocy platformy Autenti.

Przykładami takich umów są:

 • oświadczenie darczyńcy w umowie darowizn
 • umowy zobowiązujące do przeniesienia własności nieruchomości
 • jak i przenoszące własność przedsiębiorstwa: umowy sprzedaży, wydzierżawienia przedsiębiorstwa

 

Mając powyższe na uwadze, za pomocą platformy Autenti możliwe jest bezpieczne i w pełni skuteczne zawieranie większości umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym.

Zainteresowanych szczegółami, odsyłamy do pełnej treści opinii Kancelarii Prawnych:

Opinia z Kancelarii Prawnej ANSWER Ostafi i Partnerzy

Opinia z Kancelarii SWS Strychowski Wachowiak

Opinia z Kancelarii Prawnej Sztostek BAR i Partnerzy