Skip to content
Autenti / Blog / Umowa B2B - co to znaczy, na czym polega, czy się opłaca? Wyjaśniamy!

Umowa B2B - co to znaczy, na czym polega, czy się opłaca? Wyjaśniamy!

Umowa B2B to odpowiedź na stale zmieniający się rynek pracy. Kiedy znane od lat formy zatrudnienia przestają się opłacać, zarówno pracodawcy, jak i pracownicy szukają alternatyw. Jedną z nich jest współpraca na zasadzie Business-to-Business.

Zapamiętaj!

 • Umowa B2B polega na współpracy i wymianie usług lub produktów między przedsiębiorstwami, gdzie dotychczasowy pracownik staje się niezależnym podmiotem gospodarczym.
 • Kontrakt B2B oferuje większą elastyczność i potencjalnie wyższe zarobki dzięki niższym kosztom ZUS i ulgom podatkowym, choć wiąże się z brakiem stałego wynagrodzenia i tradycyjnych benefitów pracowniczych.
 • Przejście na umowę B2B wymaga założenia własnej działalności, co obejmuje rejestrację firmy, wybór formy opodatkowania, regularne opłacanie składek oraz prowadzenie księgowości.

Spis treści

1. Co to znaczy „umowa B2B”?
2. Umowa B2B – na czym polega?
3. Czy praca na B2B się opłaca?
4. Umowa B2B – wady i zalety
5. Umowa B2B – jakich formalności musi dopilnować przedsiębiorca?
6. Kwestie finansowe – ile kosztuje działalność B2B?
7. Umowa B2B a umowy stosunku pracy

Co to znaczy „umowa B2B”?

Umowa B2B, czyli Business-to-Business, odnosi się do transakcji pomiędzy firmami. Oznacza to, że nie zachodzi tu relacja pracodawca – pracownik, a następuje współpraca i wymiana usług czy produktów między przedsiębiorstwami. Dotychczasowy zatrudniony staje się wtedy niezależnym podmiotem gospodarczym. Na takie rozwiązanie decyduje się coraz więcej firm. Najważniejsze jest jednak, by umowa o współpracy B2B odpowiadała obu stronom.

Umowa B2B – na czym polega?

Co należy wiedzieć o umowie B2B? Istotną cechą jest jej struktura i zawartość, dostosowana do specyficznych potrzeb biznesowych. Zawiera ona szczegółowe warunki współpracy, terminy realizacji, szczegóły płatności oraz odpowiedzialność stron. Umowy B2B często obejmują także klauzule dotyczące poufności i ochrony danych.

Od teraz możesz podpisać dokument na platformie dowolnym z 170+ podpisów kwalifikowanych z UE!

 
Do końca czerwca 2024 wszyscy użytkownicy kont firmowych na platformie Autenti mogą bez dodatkowych opłat przetestować funkcjonalność na swoim koncie. 

 

Czy praca na B2B się opłaca?

Czy umowa B2B się opłaca, zależy od profesji. Istnieje bowiem pewna grupa zawodów, które cenią sobie niezależność, którą daje. Bardzo często działalność B2B prowadzą specjaliści z dziedziny:

 • IT;
 • konsultingu biznesowego i finansowego;
 • coachingu;
 • marketingu i reklamy;
 • HR;
 • szkoleń.

 

Kontrakt B2B na pewno nie jest dla każdego. Z tego rozwiązania najchętniej korzystają osoby przedsiębiorcze, które cenią swój wolny czas. Nie chcą pracować na etacie – wolą być rozliczane za ostateczny efekt. Poza tym zatrudnienie B2B daje możliwość negocjowania stawek i wyższych zarobków. Pracodawca nie musi bowiem opłacać wielu składek, które są konieczne na umowie o pracę.

Ile trzeba zarabiać na B2B, żeby się opłacało?

Warto zaznaczyć, że kwestia tego czy praca na B2B się opłaca, nie zależy od branży, a poziomu zarobków. Takie rozwiązanie jest korzystne dla osób, które mają wysokie wynagrodzenia. Wtedy można liczyć na wiele korzyści oraz ulgi podatkowe, a dzięki temu, że pracodawca nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem nowej osoby, można spodziewać się naprawdę dobrej pensji.

Przyjmuje się, że działalność B2B jest najbardziej opłacalna dla osób, które wpadają w drugi próg podatkowy. Dotyczy to zarobków wynoszący powyżej 120 tys. zł rocznie.

Umowa B2B – wady i zalety

Nie można spontanicznie przechodzić na umowę B2B – wady i zalety to kwestie, które wymagają zastanowienia. Zacznijmy jednak od pozytywów, a tych jest naprawdę wiele.

Zalety umowy B2B

Umowa B2B przynosi szereg korzyści, w tym możliwość uzyskania wyższego wynagrodzenia netto w porównaniu z tradycyjnym zatrudnieniem. Dzięki niższym kosztom ZUS i ulgom podatkowym dochód na umowie B2B często przewyższa pensję netto pracownika na umowie o pracę. Dodatkowo przedsiębiorcy mogą odliczać wydatki związane z działalnością, takie jak zakup sprzętu, co przekłada się na oszczędności. 

Umowa B2B zapewnia także większą elastyczność, umożliwiając pracę w dowolnym miejscu i czasie, a także współpracę z kilkoma firmami jednocześnie. Przedsiębiorcy mogą również korzystać z leasingu na firmę, w tym na sprzęt elektroniczny czy samochód, co oferuje dodatkowe korzyści podatkowe. Te atuty sprawiają, że kontrakt B2B jest atrakcyjną alternatywą dla standardowego zatrudnienia.

Wady działalności B2B

Mimo że praca na kontrakcie B2B w ogólnym rozrachunku może być korzystna, nie jest wolna od wad. Zanim ktoś zdecyduje się na tego rodzaju działalność, powinien poznać jej „ciemniejszą” stronę:

 • brak stałego wynagrodzenia może prowadzić do niestabilności finansowej, szczególnie w przypadku nieregularności zleceń;
 • osoby pracujące na B2B nie mają prawa do płatnego urlopu, chorobowego, czy dodatków za nadgodziny, co stanowi znaczną różnicę w porównaniu do zatrudnienia na umowie o pracę;
 • samodzielne odprowadzanie składek i podatków wymaga większej samodyscypliny i znajomości przepisów;
 • warto także wspomnieć o zjawisku fałszywego samozatrudnienia, gdzie relacja z pracodawcą przypomina tradycyjne zatrudnienie, ale bez jego korzyści i ochrony prawnej – pracujący na umowie B2B nie korzystają z ochrony kodeksu pracy, w tym z minimalnego wynagrodzenia czy ograniczonego czasu pracy;
 • brak dostępu do benefitów oferowanych w ramach tradycyjnego zatrudnienia, takich jak prywatna opieka medyczna czy fundusze socjalne;
 • w modelu B2B rozwój kariery zależy głównie od zdobywania nowych klientów i rozwijania własnych umiejętności, co oznacza mniej oczywistą ścieżkę awansu w porównaniu do pracy w strukturach firmy.

Umowa B2B – jakich formalności musi dopilnować przedsiębiorca?

B2B wymaga założenia własnej działalności, co oznacza, że przedsiębiorca musi spełnić formalności, o których wcześniej nie musiał myśleć.

Na początku konieczna jest rejestracja firmy, określenie zakresu działalności, a także wybór formy opodatkowania oraz decyzja o byciu czynnym podatnikiem VAT. Następnie należy regularnie opłacać składki zdrowotne, ubezpieczenie społeczne i zaliczki na podatek dochodowy. Dodatkowo każda wykonana praca wymaga wystawiania faktur, które mogą być comiesięczne lub jednorazowe. 

Osoba samozatrudniona musi także prowadzić księgowość i w razie potrzeby przesyłać Jednolity Plik Kontrolny. Część tych zadań może zostać zlecona do biura księgowego, co wiąże się z dodatkowymi kosztami, ale znacznie ułatwia zarządzanie.

Kwestie finansowe – ile kosztuje działalność B2B?

Wiele miejsca poświęciliśmy zaletom umowy B2B, która wiąże z wyższymi zarobkami. Ale jakie wydatki czekają młodego przedsiębiorcę w związku z tą działalnością? Pojawiają się kwestie tego, ile płaci się podatku na B2B, ile płaci się ZUS-u na B2B, a także czy B2B liczy się do emerytury?

Ile płaci się podatku na B2B?

Wszystko zależy od wybranej formy opodatkowania: skala podatkowa, podatek liniowy lub ryczałt. Należy zaznaczyć, że świadcząc usługi dotychczasowemu pracodawcy, podatnik nie ma możliwości wyboru opodatkowania – musi korzystać ze skali. Zupełnie inaczej to wygląda, gdy przechodzi na własną działalność i znajduje nowego pracodawcę:

 • podatek liniowy wynosi 19% (bez kwoty wolnej) oraz 4,9% składki zdrowotnej;
 • skala podatkowa to kwota wolna od podatku (30 tys. zł), powyżej której należy płacić stawkę 12% – aż do progu 120 tys. zł, natomiast od nadwyżki wchodzą stawki 30%; do tego należy doliczyć 9% składki zdrowotnej;
 • ryczałt, gdzie podstawą opodatkowania jest przychód – w poprzednich przypadkach był to dochód – a składka zdrowotna zależy od jego wysokości.

Ile płaci się ZUS-u na B2B?

Na początku działalności przedsiębiorcy mogą korzystać z ulgi na start, która na pół roku zwalnia ich z podlegania ubezpieczeniu społecznemu. Po tym terminie mogą przystąpić do dwuletniej ulgi w opłacaniu składek – podstawą do jej wyliczeń jest 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeśli przy prowadzeniu działalności przez 365 dni w 2023 roku przychód przedsiębiorcy nie przekroczył 120 tys. zł, wówczas może przystąpić na dwa lata do ulgi mały ZUS plus. Po tym czasie jest już zobowiązany do płacenia dużego ZUS-u, który wynosi 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę.

Czy B2B wlicza się do emerytury?

W składkach odprowadzanych w ramach działalności B2B jest ujęta składka emerytalna (przedsiębiorca sam musi pamiętać o jej opłaceniu). Jednak nie daje to gwarancji przyszłej wysokiej emerytury. Osoby przedsiębiorcze powinny pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu swojej starości.

Umowa B2B a umowy stosunku pracy

B2B a umowa o pracę –  wiele osób zastanawia się, co jest lepsze. Z pewnością umowa o pracę daje większą stabilizację, a także gwarancję odprowadzania składek czy korzystania z benefitów. Warto dokładniej przyjrzeć się z omówionymi wcześniej wadami i zaletami umowy B2B. A co z innymi umowami, takimi jak zlecenie?

Co lepsze – B2B czy umowa zlecenie? Trudno odpowiedzieć tu jednoznacznie, wszystko zależy od preferencji osoby prowadzącej działalność. Zlecenie zabezpiecza bowiem składki społeczne, można korzystać z ubezpieczenia zdrowotnego, urlopu macierzyńskiego czy zasiłku chorobowego. Pracodawca musi opłacić wszystkie stawki. Ma to jednak wpływ na wysokość wynagrodzenia.

W każdym omówionych wyżej aspektów umowa B2B odgrywa ważną funkcję w kształtowaniu relacji biznesowych i strategii rozwoju przedsiębiorstw. Odpowiednie zrozumienie tych zależności jest niezbędne dla każdego, kto chce skutecznie działać na współczesnym rynku biznesowym.

Prowadzisz działalność gospodarczą? Podpisuj dokumenty online
na Platformie Autenti