Skip to content
Autenti / Blog / O czym myślą liderzy cyfrowej zmiany? Relacja z wydarzenia Top Account Programme

O czym myślą liderzy cyfrowej zmiany? Relacja z wydarzenia Top Account Programme

Transformacja cyfrowa to nie tylko konieczność, ale również klucz do przyszłości każdej organizacji, która chce pozostać konkurencyjna i efektywna. Wydarzenie Top Account Programme (TAP) zorganizowane przez Autenti na 38 piętrze Warsaw Spire zgromadziło liderów zmiany polskiego biznesu, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i wnioskami dotyczącymi cyfryzacji.


Spis treści

1. Analiza poziomu cyfryzacji na świecie – gdzie jest Polska?
2. eIDAS 2.0 i europejski portfel cyfrowy
3. Jak prowadzić transformację w firmie? 
4. Cyfryzują się kolejne procesy – co nowego?
5. Efektywne komunikowanie zmiany
6. Podsumowanie

Analiza poziomu cyfryzacji na świecie – gdzie jest Polska?

Globalnie, wydatki na technologie i usługi transformacji cyfrowej są motorem wzrostu, pomimo ekonomicznej niepewności. Prognozy m.in. Statista wskazują, że wydatki te wzrosną dwukrotnie w ciągu pięciu lat, osiągając poziom 3 bilionów dolarów do 2026 roku. W Europie inwestycje w architekturę zaufania i tożsamości cyfrowej wzrosły o prawie 50%, co świadczy o rosnącym znaczeniu bezpieczeństwa danych i ochrony prywatności.

Group 6356213

Polska, choć jest pionierem zarówno w kwestii cyfrowych kompetencji obywateli jak i w wielu obszarach cyfrowych, takich jak bankowość elektroniczna (BLIK), e-commerce (Allegro), gry komputerowe (CD Projekt), edukacja cyfrowa (Brainly) czy rezerwacja usług online (Booksy) – wciąż ma wiele do zrobienia w kontekście cyfryzacji biznesu.

Według raportu Monitor Transformacji Cyfrowej Biznesu 2023 przygotowanego przez KPMG i Microsoft, tylko 14% polskich firm planuje zwiększyć wydatki na cyfryzację w najbliższym roku. To znacznie mniej niż średnia w Europie, co wskazuje na potrzebę większych inwestycji w transformację cyfrową biznesu.

Według Indeksu Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego (DESI), Polska zajmuje pozycję poniżej średniej europejskiej, co jednoznacznie wskazuje na rozległy obszar do poprawy w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii w firmach.

Group 6356214

eIDAS 2.0 i europejski portfel cyfrowy

Z zarówno pojęciem, jak i tempem wdrażania cyfryzacji nierozerwalnie łączy się regulacja eIDAS – która po nowelizacji do wersji 2.0 wprowadza więcej usług zaufania oraz europejski portfel cyfrowy. Te innowacje zapewnią bezpieczne przechowywanie i udostępnianie danych, rozpoznawalne w całej Unii Europejskiej. Dodatkowo, możliwe będzie uzyskanie bezpłatnego kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego do celów nieprofesjonalnych, co zwiększy dostępność i bezpieczeństwo cyfrowych usług.


Group 6356215

Jak prowadzić transformację w firmie? 

Przenosimy wątek transformacji z analizy i statystyk do konkretnych historii i wdrożeń. Czym właściwie jest proces cyfryzacji i jaka jest rola lidera tej zmiany? To pytanie było głównym tematem panelu dyskusyjnego prowadzonego przez Łukasza Zakrzewskiego. Michał Miszulowicz z BNP Paribas Polska, Sławomir Polus z Masterlease oraz Marek Piotrowski z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu podzielili się swoimi doświadczeniami i perspektywami.

Kluczowe wnioski:

  1. Transformacja jako czynnik konkurencyjności – cyfryzacja to nie tylko sposób na realizowanie potrzeb klientów, ale także element budujący przewagę konkurencyjną

  2. Konieczne wsparcie – liderzy transformacji potrzebują wsparcia zarządu i zespołu menedżerskiego, w tym CFO, aby skutecznie przeprowadzać zmiany

  3. Adaptacja i komunikacja – zespoły muszą mieć czas i wsparcie w adaptacji do nowych rozwiązań, a dobra komunikacja zmian jest kluczowa

  4. Strategia działania – kluczowe jest posiadanie przemyślanej strategii działania, aby transformacja była skuteczna i przynosiła oczekiwane rezultaty

Plan działania to wręcz fundamentalny wniosek, ponieważ według przytoczonego wcześniej raportu Monitora Transformacji Cyfrowej Biznesu, ponad 3/4 badanych (78%) nie posiada formalnego dokumentu dotyczącego strategii transformacji cyfrowej. 

Group 6356219

Cyfryzują się kolejne procesy – co nowego?

Cyfryzacja to nieustanny proces, który obejmuje coraz to nowe obszary działalności. W miarę jak technologia i legislacja rozwijają się, kolejne obszary poddawane są cyfryzacji, co pozwala firmom na zwiększenie efektywności i bezpieczeństwa swoich operacji. Co zatem liderzy zmiany mogą włączyć do puli procesów obsługiwanych elektronicznie?

  • BROKER IDto rozwiązanie z zakresu e–Identyfikacji, które integruje różne metody potwierdzania tożsamości w jednym miejscu. BROKER ID przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody użytkowników, umożliwiając łatwe i szybkie potwierdzanie tożsamości w różnych systemach.

Group 6356216

  • e–Doręczenia czyli równie ciekawe usługi z obszaru przesyłek poleconych, które również właśnie przechodzą na tryb elektroniczny. Dzięki nim możliwe jest uproszczenie komunikacji, oszczędność kosztów oraz poprawa jakości i szybkości przekazywania informacji. Wprowadzono harmonogram wdrażania eDelivery, który obejmuje różne terminy dla różnych podmiotów, od 1 października 2024 r. do 1 października 2026 r.

Group 6356218

Efektywne komunikowanie zmiany

Transformacja cyfrowa, aby była skuteczna musi być nie tylko wprowadzona w bezpieczny i świadomy sposób, ale również odpowiednio zakomunikowana w zespole. To właśnie ten element jest często pomijany przez liderów, a to on na końcu determinuje sukces wdrożenia zmiany.

Jak zatem z sukcesem zakomunikować wprowadzaną zmianę? Jarosław Kuźniar, podczas mowy inspiracyjnej podkreślił trzy kluczowe kroki:

  • Bądź przekonany – pewność siebie w komunikowaniu zmian buduje zaufanie zespołu i skuteczność działań
  • Weź odpowiedzialność – liderzy muszą brać pełną odpowiedzialność za proces i wyniki zmian
  • Bądź szczery –  transparentność i uczciwość budują zaufanie i zaangażowanie zespołu

Group 6356217

Podsumowanie

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i zaangażowanie. A z uwagi na to, że transformacja cyfrowa to niekończący się proces, który wymaga ciągłego uczenia się i adaptacji – i do zobaczenia już niebawem na kolejnych spotkaniach TAP!

Group 6356220

Chcesz zostać liderem cyfryzacji w swojej firmie?