Skip to content

TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE A PLATFORMEI AUTENTI

Acești Termeni și Condiții stabilesc principiile și condițiile pentru furnizarea de servicii electronice de către Operator în cadrul Platformei Autenti. Utilizarea Platformei Autenti este posibilă în condițiile specificate în Termeni și Condiții.

Articolul 1. Definiții

Terminologia utilizată în acești Termeni și Condiții:

 1. Operator - Autenti sp. z o.o. cu sediul în Poznań, str. Św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań, înscris în registrul întreprinzătorilor ținut de Tribunalul Raional Poznań Nowe Miasto și Wilda din Poznań, Secția VIII Economică a Registrului Judiciar Național cu numărul KRS 0000436998, cu NIP [CIF] 783-169-32-51
 2. Platforma Autenti - instrumentul IT prin care serviciul este furnizat electronic de către Operator, disponibil ca parte a site-ului web pus la dispoziție sub denumirea "Autenti", în conformitate cu Termenii și Condițiile.
 3. Termeni și Condiții - acești Termeni și Condiții ai Platformei Autenti.
 4. Client – persoană fizică, persoană juridică sau unitate organizațională fără personalitate juridică, care deține un Cont pe Platforma Autenti.
 5. Utilizator - o persoană fizică care acționează în numele sau pentru Client sau al unei alte persoane sau în nume propriu și efectuează acțiuni faptice sau juridice în cadrul Platformei Autenti, în special depune o semnătură electronică.
 6. Cont – setul de date referitoare la un anumit Client, cuprinzând informații furnizate de Client în timpul Înregistrării, precum și informații privind activitatea Clientului și a Utilizatorilor adăugați la acest Cont ca parte a Platformei Autenti. Contul permite comandarea sau utilizarea integrală a serviciilor furnizate în cadrul Platformei Autenti, alocate unui anumit Cont.
 7. Înregistrare - procesul de creare a unui Cont în cadrul Platformei Autenti.
 8. Document – fișierul electronic introdus în Platforma Autenti de către Utilizator care, prin depunerea unei semnături electronice, exprimă declarația de intenție a semnatarului privind conținutul acesteia față de părțile indicate în aceasta sau părțile care au participat la semnarea acesteia în cadrul Platformei Autenti.
 9. Card de semnături / Certificat Autenti - confirmare emisă de Furnizorul de Servicii, care documentează starea realizării Serviciului de Încredere și este conectată la Document.
 10. eIDAS - Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE.

Articolul 2. Termeni de utilizare a platformei Autenti

 1. Utilizarea Platformei Autenti necesită ca Utilizatorul să aibă un sistem teleinformatic care să îndeplinească cel puțin următoarele cerințe tehnice:
  1. accesul la Internet, printr-o conexiune activă care permite comunicarea bidirecțională prin protocolul HTTPS;
  2. posibilitatea de a utiliza un browser web standard, ale cărui setări, dacă intenționați să utilizați un site web criptat atunci când vă conectați la Platforma Autenti, trebuie să permită deservirea unei conexiuni criptate,
  3. posibilitatea utilizării software-ului care permite citirea fișierelor trimise de persoanele cu care Utilizatorul comunică prin intermediul Platformei Autenti în diverse formate (printre altele: grafice, de sunet, multimedia, text, video etc.) în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 1 din Termeni și Condiții,
  4. deținerea unei adrese și accesului la poșta electronică configurată.
 2. Utilizarea anumitor funcționalități ale Platformei Autenti poate necesita îndeplinirea unor condiții suplimentare, în special în cazul utilizării semnăturilor electronice calificate - deținerea unui serviciu adecvat de depunere a semnăturilor electronice, precum și a unui certificat valabil emis de furnizorul de servicii de încredere.
 3. Clientul și Utilizatorul sunt obligați să se abțină de la orice activități ilegale, în special:
  1. utilizarea Platformei Autenti direct sau indirect în scopuri ilegale sau în scopul încălcării legii,
  2. utilizarea Platformei Autenti într-un mod care contravine Termenilor și Condițiilor, bunelor obiceiuri sau regulilor general acceptate de utilizare a internetului,
  3. utilizarea Platformei Autenti într-un mod care încalcă drepturile Operatorului, ale altor Utilizatori sau ale terților, în special prin furnizarea de date false sau străine, uzurparea identității altor entități sau abuzarea drepturilor posedate,
  4. furnizarea de către sau către Platforma Autenti a datelor care pot încălca legea sau drepturile terților,
  5. furnizarea de către sau către Platforma Autenti a datelor care cauzează întreruperea activității sau supraîncărcarea sistemelor IT sau provoacă modificarea neautorizată a datelor plasate pe Platforma Autenti.
 4. Clienții sunt responsabili pentru toate acțiunile Utilizatorilor adăugați în Contul acestui Client, descrise în Termeni și Condiții, la fel ca pentru propriile acțiuni.

Articolul 3. Înregistrarea

 1. Pentru a utiliza anumite funcționalități ale Platformei Autenti, în special pentru a iniția procesul de semnare a Documentelor, Clientul trebuie să efectueze Înregistrarea. Pentru a vă înregistra, trebuie să completați formularul electronic disponibil pe Platforma Autenti furnizând adresa dvs. de e-mail sau numărul de telefon. Operatorul trimite un link de activare necesar pentru finalizarea procesului de înregistrare la adresa de e-mail sau la numărul de telefon furnizat. Clientul își confirmă identitatea și dorința de a se înregistra făcând clic pe link-ul de activare (activarea contului) care îl trimite la Platforma Autenti. Activarea Contului este necesară pentru a furniza Clientului funcționalitatea completă a unui anumit Cont și a serviciilor furnizate în cadrul acestuia.
 2. Clientul poate adăuga Utilizatori care vor acționa în baza Contului creat. Operatorul adaugă la Cont Utilizatorul indicat de Client și trimite la adresa de e-mail sau numărul de telefon al Utilizatorului link-ul de activare furnizat de Client, necesar pentru a permite Utilizatorului să acceseze Contul. Utilizatorul este obligat să-și confirme identitatea și consimțământul de a utiliza Contul, făcând clic pe link-ul de activare care îl direcționează la Platforma Autenti.
 3. Clientul se poate înregistra și Utilizatorul se poate autentifica în Platforma Autenti utilizând numele de utilizator (autentificare) și parola în alte site-uri web care oferă o astfel de posibilitate și care au fost legate funcțional de site-ul web al Platformei Autenti (denumite în continuare "site-uri web conexe"). Într-un astfel de caz, datele referitoare la conturile Clientului sau Utilizatorului acestor servicii furnizate și colectate în profilul Platformei Autenti vor fi tratate ca date transmise de Client pentru înregistrarea pe Platforma Autenti. Clienții se pot înregistra, iar Utilizatorii se pot autentifica în Platforma Autenti și în cadrul altor sisteme, în condițiile specificate între operatorii acestor sisteme și Operator.
 4. Clientul – efectuând înregistrarea, iar Utilizatorul - autentificându-se în Platforma Autenti, începe în mod voluntar să utilizeze Platforma Autenti și declară că datele conținute în formularul de înregistrare se referă la persoana lui, sunt complete și adevărate.
 5. Utilizatorii pot utiliza serviciile Platformei Autenti și pot plasa semnături electronice în cadrul conturilor personale sau a conturilor de firmă. Utilizatorii, folosind Platforma Autenti în cadrul Contului Clientului dat, acționează în numele și în beneficiul Clientului pentru care a fost efectuată Înregistrarea. Este interzisă crearea de Conturi pentru anumite entități, dacă nu există dreptul de reprezentare a acestora sau autorizația necesară de la persoanele autorizate să acționeze în numele acelor entități.
 6. Contul conține datele Clientului și ale Utilizatorilor furnizate în timpul înregistrării sau în cadrul actualizărilor de date. În cazul oricăror modificări ale datelor plasate în cont, Utilizatorul este obligat să le actualizeze imediat. Clientul și Utilizatorul au toată responsabilitatea în cazul furnizării sau menținerii unor date incomplete, neactuale sau neadevărate.
 7. Utilizatorul nu poate oferi terțelor părți posibilitatea de a utiliza Contul, inclusiv nu poate dezvălui parola utilizată pentru accesarea Contului. Utilizatorul este obligat să păstreze secretă parola contului și să o protejeze împotriva divulgării. Utilizatorul este obligat să informeze imediat Autenti dacă datele de acces la Cont au fost preluate de terți și să explice circumstanțele dobândirii acestora.
 8. Platforma Autenti poate fi utilizată fără un Cont înregistrat anterior, în cazul în care Utilizatorul căruia i-a fost trimis documentul prin intermediul Platformei Autenti pentru aprobare electronică nu are un Cont înregistrat. Atunci Utilizatorul poate - prin intermediul Platformei Autenti - să semneze electronic Documentul trimis la adresa sa de e-mail sau la numărul său de telefon, confirmând prin butonul "semnează" (sau echivalent).
 9. Dacă în orice loc de pe Platforma Autenti este permisă furnizarea de date ale unor terțe persoane, altele decât Utilizatorul (de exemplu, în scopul recomandării sau realizării comunicării), atunci Utilizatorul care introduce astfel de date trebuie să aibă consimțământul necesar pentru a le utiliza pe Platforma Autenti, iar în cazul transferului neautorizat al datelor în cauză, poartă toată responsabilitatea legată de transferul acestor date și declară că îl va exonera pe Operator de toate revendicările posibile.
 10. Utilizatorul nu poate folosi Contul său într-un mod incompatibil cu natura și scopul serviciilor furnizate de Operator în cadrul Platformei Autenti, precum și într-un mod care interferează cu utilizarea acestor servicii, în special pentru a obține acces la conținutul care nu este destinat unui anumit Utilizator sau pentru a trimite informații comerciale nesolicitate prin intermediul Platformei Autenti.
 11. În cazul încălcării de către Utilizator a Termenilor și Condițiilor, a dispozițiilor legale sau a bunelor obiceiuri, Operatorul poate rezilia contractul de menținere a Contului cu Clientul sau poate împiedica accesul la un anumit Cont sau unui anumit Utilizator.
 12. Este interzisă agregarea și prelucrarea datelor și a altor informații disponibile prin intermediul Platformei Autenti pentru a le pune la dispoziția terților pe alte site-uri web, precum și în afara internetului. De asemenea, este interzisă utilizarea mărcii Autenti, inclusiv a elementelor grafice caracteristice, fără acordul Operatorului.

Articolul 4. Utilizarea platformei Autenti

 1. Clientul și Utilizatorul își pot utiliza Contul:
  1. pentru a face declarații de voință în nume propriu,
  2. pentru a face declarații în numele altora, în cadrul autorizației deținute, în special ca reprezentant sau membru al organismului antreprenorului,
  3. pentru a participa la procesul de flux al documentelor.
 2. Operatorul oferă următoarele servicii clienților și utilizatorilor:
  1. SUPORT PENTRU SEMNAREA ELECTRONICĂ A DOCUMENTELOR -
   constând în a permite Utilizatorilor să se familiarizeze cu conținutul Documentului și să depună declarații de voință pe Document, inclusiv: în vederea încheierii unui contract sau a acceptării (autorizării) unui alt tip de Document, în baza Serviciului de semnătură electronică furnizat de Autenti în conformitate cu Termenii și Condiţiile sau a altui serviciu de încredere necalificat sau calificat prestat de Operator sau de un alt furnizor;
  2. SEMNAREA ELECTRONICĂ A DOCUMENTELOR - constând în confirmarea depunerii declarațiilor de voință de către Utilizatori, inclusiv declarații consensuale de voință depuse reciproc de către Clienți sau Utilizatori în vederea încheierii unui contract sau a acceptării (autorizării) conținutului documentului și crearea pe această bază în numele Utilizatorului a unei semnături electronice, a unei semnături electronice avansate sau a unei semnături electronice calificate în conformitate cu elDAS, de asemenea, cu alocarea semnificației contextuale, de exemplu, marcajul drept "semnătură" sau "semnătură cu inițiale";
  3. SIGILAREA ELECTRONICĂ A DOCUMENTELOR – constând în asigurarea integrității conținutului Documentului și autenticității originii Documentului și crearea pe această bază și plasarea pe Document a unui sigiliu electronic, a unui sigiliu electronic avansat sau a unui sigiliu electronic calificat în conformitate cu elDAS, cu alocarea unei semnificații contextuale a sigiliului;
  4. STOCAREA ȘI PARTAJAREA DOCUMENTELOR ELECTRONICE - constând în stocarea Documentelor pe serverele Platformei Autenti și permiterea Utilizatorilor să partajeze Documentele stocate pe Platforma Autenti cu alte persoane prin indicarea metodei de autorizare a accesului la Document (de exemplu, accesul la o anumită adresă de e-mail, număr de telefon sau deținerea unui cod de acces);
  5. VERIFICATOR DIGITAL AL DOCUMENTELOR - care constă în posibilitatea verificării autenticității depunerii semnăturilor de către Utilizator;
  6. SUPORT DIGITAL DURABIL AL DOCUMENTELOR - constând in stocarea sau transmiterea online a Documentului într-un mod care să permită accesul la informații în viitor și care să permită reproducerea informațiilor stocate într-o formă neschimbată.
 3. Utilizatorii care dețin un Cont pentru Companii autorizează Operatorul să utilizeze numele sau denumirea (logo-ul) antreprenorului pentru care a fost creat Contul, pentru a marca Contul și Utilizatorul, precum și pentru a efectua serviciile specificate în Termeni și Condiții și activități de informare despre serviciile furnizate.
 4. Utilizatorii în cadrul Platformei Autenti pot utiliza funcționalități marcate "LABS", al căror proces de creare nu a fost încă finalizat și, prin urmare, nu există nicio garanție a funcționării corecte a acestora, furnizarea lor viitoare nu este sigură, iar domeniul de aplicare poate fi modificat. Aceste funcționalități sunt puse la dispoziția Utilizatorilor gratuit pentru testarea și exprimarea opiniilor, iar în viitor pot fi supuse plății, lucru despre care Utilizatorii vor fi informați înainte de a începe utilizarea plătită a serviciului.
 5. În cazul în care furnizarea unui anumit serviciu, disponibil în cadrul Platformei Autenti, necesită acțiunea unui alt furnizor (în special a unui furnizor de servicii de încredere calificat), atunci aceste servicii vor fi furnizate de un astfel de furnizor, în condițiile specificate separat și în detaliu pentru serviciul dat, lucru despre care Utilizatorii vor fi informați înainte de a folosi un astfel de serviciu.
 6. Operatorul se obligă să stocheze Documentul atribuit sau semnat de Client sau Utilizator în cadrul Platformei Autenti timp de cel puțin 12 luni, cu excepția cazului în care se prevede altfel separat, în special în Lista de prețuri.

Articolul 5. Determinarea conținutului Documentului și încheierea contractelor

 1. Clienții, în cadrul contului lor, pot trimite către Platforma Autenti Documente constând în fișiere electronice care conțin informații ce fac, în special, obiectul unei declarații depuse, unui acord, unor consultări sau unui proiect de acord depus (denumite în continuare "fișiere"). Dimensiunea maximă a unui fișier, formatele de fișiere disponibile și numărul de fișiere care pot fi încărcate depind de parametrii contului acordați de Operator. În cadrul Autenti, pot fi trimise fișiere care au format PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX, ODS, ODT și, indiferent de formatul introdus, fișierele sunt prezentate după conversia în PDF (imprimare în PDF). Fișierele într-un format diferit trebuie deschise pentru a vizualiza conținutul lor folosind alt software adecvat.
 2. Clientul sau Utilizatorul poate indica fișierele care nu vor face parte integrantă din Documentul de semnat și care vor fi puse la dispoziția destinatarilor indicați numai pentru vizualizare sau descărcare.
 3. Clientul sau Utilizatorul poate indica alți Utilizatori care vor primi acces la conținutul Documentului menționat la alin. 1 și poate specifica rolul acestora în procesul de discutare, acceptare a conținutului sau fluxului Documentului.
 4. Toate persoanele indicate să semneze Documentul trebuie să fie autorizate în mod corespunzător pentru reprezentarea entității în numele căreia se depune semnătura. Operatorul nu va fi responsabil pentru lipsa autorizării corespunzătoare din partea persoanelor care acționează în numele unei astfel de entități.
 5. Prin confirmarea opțiunii "Semnează" (sau a altei opțiuni însemnând acceptarea sau confirmarea depunerii semnăturii), Utilizatorul face o declarație de voință (corespunzătoare conținutului acestei opțiuni) cu privire la conținutul exprimat în Document, iar Documentul este tratat ca fiind semnat de Client sau de o altă entitate în numele căreia acționează Utilizatorul. Cele de mai sus se aplică, de asemenea, declarațiilor de voință pentru a confirma conținutul unui fișier a cărui deschidere necesită software separat și, prin urmare, Utilizatorii trebuie să se asigure că le este cunoscut conținutul Documentului din fișier înainte de a face o declarație specifică de intenție.
 6. De îndată ce toate entitățile indicate ca ["SEMNATARI"] confirmă opțiunea "Semnează", se face o declarație de voință cu conținutul indicat în Document (depunerea semnăturii), iar dacă Documentul constituie un acord, se ajunge în acest fel la încheierea unui acord în formularea specificată în conținutul Documentului. O versiune electronică a Documentului va apărea în Contul fiecăruia dintre Clienții participanți la semnare, împreună cu adnotări despre datele și metoda de semnare și cu datele Utilizatorilor care au semnat Documentul.

Articolul 6. Verificarea Utilizatorului

 1. În cadrul Platformei Autenti, atunci când trimite un Document spre semnare, Utilizatorul indică persoana autorizată să semneze și furnizează datele ei personale și de contact pentru confirmarea identității acesteia. Utilizatorul suportă întregul risc legat de veridicitatea și corectitudinea datelor personale și de contact furnizate de persoana indicată pentru semnarea Documentului.
 2. Verificarea datelor personale ale utilizatorilor poate avea loc prin intermediul serviciului de identificare, furnizat pe baza unui acord separat (Termeni și Condiții) de către Operator sau alți furnizori.

Articolul 7. Plăți

 1. Unele servicii furnizate de Operator în cadrul Platformei Autenti pot fi supuse plății.
 2. Clientul va fi informat cu privire la valoarea taxei înainte ca aceasta să fie suportată, sub forma unui mesaj care solicită acceptarea de către Client, sau sub forma unei liste de prețuri disponibile pe site-ul Autenti.
 3. Utilizatorilor li se vor emite facturi electronice. Clientul poate descărca factura în format electronic folosind butonul "Descarcă factura" disponibil în Cont.
 4. Clientul este obligat să efectueze plata pentru o anumită perioadă de decontare, cel târziu la data indicată în comanda / confirmarea comenzii. Lipsa plății la timp dă dreptul Operatorului să suspende furnizarea serviciilor către Client sau Utilizatori în cadrul Contului acelui Client, să reducă domeniul de aplicare al funcționalităților disponibile ale Contului sau să rezilieze contractul de furnizare a serviciilor.

Articolul 8. Protecția datelor și confidențialitatea

 1. Prioritatea Operatorului este de a asigura confidențialitatea și securitatea datelor prelucrate în cadrul Platformei Autenti, inclusiv a datelor personale ale Utilizatorilor.
 2. Regulile de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul Platformei Autenti sunt stabilite în Politica de confidențialitate.
 3. În scopul încredințării prelucrării datelor cu caracter personal de către Client, se aplică prevederile Articolului 8 alin. 4-12 care constituie un acord de încredințare a datelor cu caracter personal în sensul articolului 28 alin. 3 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (Jurnalul Oficial al Parlamentului European L. din 2016. Nr. 119, p. 1, cu modificările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul general privind protecția datelor „RGPD”)).
 4. Clientul, dacă este cazul, încredințează Operatorului, în conformitate cu articolul 28 din RGPD, prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul executării contractului, adică utilizarea instrumentelor furnizate în cadrul Platformei Autenti. Operatorul poate prelucra datele cu caracter personal care i-au fost încredințate exclusiv în măsura și scopul specificate în propoziția precedentă, precum și în scopul și domeniul de aplicare necesare pentru furnizarea serviciilor specificate în Termeni și Condiții.
 5. Operatorul declară că asigură implementarea măsurilor tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să îndeplinească cerințele Regulamentului RGPD și să protejeze drepturile persoanelor vizate.
 6. Clientul poate încredința Operatorului în special astfel de tipuri de date cu caracter personal, cum ar fi: numele și prenumele, locul de muncă, funcția, adresa de e-mail, numărul de telefon și alte date de identificare, în funcție de serviciul furnizat. Tipurile de date cu caracter personal pot viza, în special, următoarele categorii de persoane: angajații sau colaboratorii Clientului, persoanele care reprezintă contractanții Clientului, persoanele care reprezintă clienții Clientului și alte persoane fizice cărora Clientul le trimite documente prin intermediul Platformei Autenti.
 7. Operatorul se obligă:
  1. să exercite diligența necesară în prelucrarea datelor cu caracter personal încredințate și în prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu prevederile legislației aplicabile, în special RGPD;
  2. să autorizeze prelucrarea datelor cu caracter personal tuturor persoanelor care vor prelucra datele încredințate;
  3. să asigure confidențialitatea (menționată la articolul 28 alin. 3 lit. b din RGPD) a datelor prelucrate de persoanele pe care le autorizează pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
  4. să securizeze datele cu caracter personal prin aplicarea unor măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare care să asigure un nivel adecvat de securitate, corespunzător riscurilor asociate prelucrării datelor cu caracter personal menționate la art. 32 din RGPD, inclusiv, printre altele, dacă este cazul: (i) pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal, (ii) capacitatea de a asigura în mod continuu confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și reziliența sistemelor și serviciilor de prelucrare, (iii) capacitatea de a restabili rapid disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la acestea în cazul unui incident fizic sau tehnic, precum și (iv) testează, măsoară și evaluează periodic eficacitatea măsurilor tehnice și organizatorice care trebuie să asigure securitatea prelucrării;
  5. Operatorul, evaluând dacă nivelul de securitate este adecvat,
   ia în considerare, în special, riscurile pe care le implică prelucrarea, mai ales cele care rezultă din distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat, accidentale sau ilegale, la datele cu caracter personal transferate, stocate sau prelucrate în alt mod;
  6. asistarea Clientului în măsura necesară pentru a respecta obligația de a răspunde solicitărilor persoanei vizate și pentru a respecta obligațiile prevăzute la articolele 32-36 din RGPD;
  7. după încetarea furnizării serviciilor legate de prelucrare, returnează orice date cu caracter personal sau șterge orice copii existente ale acestora, cu excepția cazului în care legislația UE sau dreptul intern permite stocarea datelor cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, caz în care returnarea sau ștergerea permanentă a datelor cu caracter personal va avea loc după expirarea perioadei respective;
  8. să furnizeze Clientului informațiile necesare pentru a demonstra respectarea obligațiilor care decurg din art. 28 al RGPD și să permită Clientului să efectueze audituri după stabilirea în prealabil a datei și domeniului lor;
  9. Operatorul poate încredința datele personale ale Utilizatorului pentru prelucrare ulterioară unei alte entități (denumită în continuare "Subprocesor"). Subprocesorul care prelucrează date cu caracter personal în numele Operatorului și în beneficiul Utilizatorului trebuie să îndeplinească aceleași garanții și obligații în domeniul protecției datelor cu caracter personal care au fost impuse Operatorului. Entitățile de prelucrare pot fi în special entitățile care furnizează servicii tehnice, printre altele de hosting, legate de dezvoltarea și întreținerea sistemelor informatice și a site-urilor web.
   Informații detaliate privind subcontractanții pot fi puse la dispoziția utilizatorului la cererea acestuia.
  10. Clientul are dreptul să se opună catalogului de subcontractanți al Operatorului, cu toate acestea, obiecția sau neacceptarea acestora poate duce la necesitatea rezilierii Acordului și, astfel, la încetarea furnizării Serviciului de către Operator către Client, dacă un anumit Subprocesor este o entitate cheie în realizarea Serviciului.
  11. Transferul datelor cu caracter personal prelucrate către o țară terță sau o organizație internațională de către Operator poate avea loc numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute în capitolul V din RGPD.
 8. După constatarea unei încălcări a protecției datelor cu caracter personal ale Clientului, Operatorul, fără întârzieri nejustificate, raportează acest fapt Clientului.
 9. În cazul constatării unei încălcări, Operatorul este obligat să ia toate măsurile posibile pentru a preveni efectele încălcării sau pentru a le minimiza.
 10. Operatorul nu va fi responsabil pentru încălcările protecției datelor care rezultă direct din activitățile Clientului pe Platforma Autenti, adică, printre altele, trimiterea unui Document eronat sau direcționarea Documentului către un destinatar eronat.
 11. În cazul în care Operatorul dezvăluie utilizarea de către Client a Platformei Autenti într-o manieră incompatibilă cu Regulamentul sau reglementările aplicabile, Operatorul poate prelucra datele personale ale Clientului în intervalul necesar pentru determinarea responsabilității lui.
 12. Datele Clienților, Utilizatorilor sau entităților reprezentate de Utilizatori pot fi transferate altor Clienți, Utilizatori sau entități reprezentate de Utilizatori, în cazul când acest lucru este necesar pentru scopuri de comunicare, utilizare a serviciilor furnizate de Operator, în special pentru încheierea sau executarea unui contract încheiat prin intermediul instrumentelor puse la dispoziție pe Platforma Autenti.

Articolul 9. Rolul și responsabilitatea Operatorului

 1. Operatorul pune la dispoziția Utilizatorilor instrumente IT pentru comunicarea dintre Utilizatori, dar nu este responsabil pentru comportamentul Clienților sau Utilizatorilor sau pentru executarea necorespunzătoare sau neîndeplinirea acțiunilor faptice sau juridice de către aceștia în legătură cu Documentele prelucrate în cadrul Platformei Autenti și nici nu este responsabil pentru consecințele acțiunilor întreprinse de Clienți, Utilizatori, entități reprezentate de Utilizatori și terțe părți și care constituie o încălcare a prevederilor Regulamentului, a dispozițiilor legale sau a bunelor maniere. În special, Operatorul nu va fi răspunzător pentru neîncheierea sau nulitatea contractelor încheiate de entitățile reprezentate de Utilizatori și alte circumstanțe care sunt rezultatul acțiunilor sau omisiunilor Clienților sau Utilizatorilor, în special lipsa selectării tipului adecvat de semnătură pentru forma de acțiune juridică în care trebuie încheiat Documentul pentru a obține efectele juridice exprimate în acesta.
 2. Operatorul nu este responsabil pentru veridicitatea și fiabilitatea informațiilor furnizate de Utilizatori sau capacitatea Clienților, Utilizatorilor sau a altor entități reprezentate de Utilizatori de a face obiectul unor acțiuni legale specifice.
 3. În cazul în care acțiunile Clienților sau ale Utilizatorului încalcă prevederile Termenilor și Condiţiilor, prevederile legislației aplicabile, drepturile Clienților, ale altor Utilizatori, ale persoanelor reprezentate de Utilizatori sau ale terților, precum și în alte cazuri justificate în care Contul sau activitatea Utilizatorului pe Platforma Autenti necesită verificări suplimentare ale datelor, Operatorul poate:
  1. să suspende contul pentru o perioadă determinată sau nedeterminată;
  2. să limiteze funcționalitatea Contului pentru o perioadă determinată sau nedeterminată în intervalul accesului la serviciile individuale furnizate în cadrul Platformei Autenti;
  3. să condiționeze utilizarea Platformei Autenti de confirmarea credibilității de către Client sau Utilizator în modul indicat de Operator.
 4. Indiferent de suspendarea Contului, Clientul sau Utilizatorul poartă întreaga responsabilitate pentru acțiunile și omisiunile sale care stau la baza suspendării Contului, în special responsabilitatea pentru daune față de Operator.
 5. Operatorul este responsabil în termeni generali pentru daunele cauzate ca urmare a neexecutării sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în acești Termeni și Condiții, cu excepția profiturilor pierdute. Față de antreprenori, responsabilitatea Operatorului este limitată la daunele cauzate intenționat sau ca urmare a neglijenței grave.

Articolul 10. Procedura de depunere a plângerilor

 1. Clientul, Utilizatorul sau entitatea reprezentată de Utilizator poate depune o plângere dacă serviciile specificate în acești Termeni și Condiții nu sunt furnizate de Operator sau nu sunt efectuate conform prevederilor Termenilor și Condițiilor.
 2. Reclamația poate fi depusă în format electronic utilizând formularul de contact sau în scris la adresa Operatorului. Reclamația trebuie să conțină cel puțin adresa de e-mail atribuită Contului, Utilizatorului sau - dacă reclamantul nu a furnizat anterior o adresă de e-mail - o altă adresă de e-mail, o descriere a obiecțiilor ridicate, inclusiv - dacă se referă la un anumit Document - specificarea marcajului Documentului și metoda preconizată de soluționare a problemei.
 3. În cazul în care datele sau informațiile furnizate în reclamație necesită completare, în scopul examinării corespunzătoare a reclamației și satisfacerii cererii persoanei care depune reclamația, înainte de a o examina, Operatorul va cere persoanei reclamante să o completeze în intervalul și timpul indicat. Expirarea inefectivă a termenului înseamnă că plângerea nu poate fi luată în considerare și este respinsă. Acțiunea de a chema persoana care depune plângerea să completeze plângerea întrerupe termenul de examinare a acesteia. Această dispoziție nu aduce atingere normelor de drept imperative, în măsura în care acestea oferă o protecție mai extinsă a consumatorilor.
 4. Operatorul examinează reclamația în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia în forma adecvată, cu rezerva că Operatorul poate refuza să ia în considerare reclamațiile depuse după 90 de zile de la apariția motivelor care stau la baza reclamației.
 5. Răspunsul la reclamație este trimis numai la adresa de e-mail atribuită Contului sau unui anumit Utilizator. În cazuri justificate, Operatorul poate trimite un răspuns la o altă adresă de e-mail indicată de reclamant, care nu este atribuită Contului.

Articolul 11. Durata contractului și încetarea acestuia

 1. La înregistrarea pe Platforma Autenti, se încheie un Contract de Administrare a Contului între Client și Autenti pentru o perioadă nedeterminată. Acordul de administrare a contului poate fi reziliat în orice moment prin opțiunea "Ștergere cont la Autenti", disponibilă din panoul "Contul meu".
 2. Din motive importante pentru care Operatorul nu este responsabil, contractul de întreținere a Contului poate fi reziliat de către Operator cu o perioadă de preaviz de șapte zile.
 3. În cazul în care contractul de menținere a contului a fost reziliat pe baza declarației Operatorului, Clientul nu se poate înregistra din nou fără acordul prealabil al Operatorului.

Articolul 12. Dreptul de retragere al consumatorului

 1. Entitatea acționând în domeniul drepturilor consumatorilor, care a încheiat un contract la distanță cu Operatorul, are dreptul să se retragă din contract fără a expune un motiv, în termen de 14 zile de la data încheierii contractului.
 2. Dreptul de retragere dintr-un contract la distanță nu se acordă dacă Operatorul a efectuat pe deplin serviciul cu consimțământul expres al persoanei care acționează în domeniul drepturilor consumatorilor și - în legătură cu contractele de furnizare de conținut digital care nu este înregistrat pe un suport material - dacă prestarea serviciului a început cu consimțământul expres al persoanei respective, în special:
  1. în ceea ce privește Clienții, contractul se încheie la Înregistrare, iar momentul începerii serviciului este utilizarea serviciului disponibil în cadrul Contului, în special trimiterea Documentului spre semnare sau confirmarea butonului "semnează" de sub Document.
  2. sub rezerva legii, persoana care acționează în calitate de consumator care nu deține un Cont și care utilizează serviciul în cadrul Platformei Autenti, prin confirmarea butonului "semnează" de sub Document, datorită prestării automate a serviciului în domeniul semnăturii electronice, nu are dreptul să se retragă dintr-un contract la distanță.
 3. În cazul în care persoanele care acționează în calitate de consumatori utilizează servicii suplimentare plătite, disponibile pe Platforma Autenti, începerea furnizării serviciului este activarea serviciilor suplimentare plătite în modul specificat pentru serviciul respectiv.
 4. Pentru a vă exercita dreptul de retragere menționat la alin. 1, în termen de 14 zile de la încheierea contractului, trebuie trimisă o declarație de retragere la următoarea adresă: bok@autenti.com sau în scris la adresa de corespondență a Operatorului.

Articolul 13. Dispoziții finale

 1. Operatorul poate modifica Termenii și Condițiile sau poate lansa o versiune modificată sau nouă a serviciilor furnizate în cadrul Platformei Autenti în cazul:
  1. necesității adaptării la modificările legislației sau obligațiilor impuse de autoritățile statului;
  2. modificărilor listei de prețuri;
  3. dictat de motive de securitate, prevenirea abuzurilor, îmbunătățirea protecției vieții private a Utilizatorilor,
  4. modificări tehnologice sau funcționale în vederea îmbunătățirii funcționării platformei Autenti;
  5. modificări ale domeniului de aplicare sau ale modului de furnizare a serviciilor;
  6. modificări editoriale.
 2. O modificare a Termenilor și Condițiilor va intra în vigoare la data indicată de Operator după ce Termenii și Condițiile modificate vor fi puse la dispoziție pe Platforma Autenti.
 3. Clientul și Utilizatorul adăugat în Cont vor fi notificați cu privire la modificarea Termenilor și Condițiilor la adresa de e-mail cu cel puțin 14 zile înainte de intrarea în vigoare a modificării.
 4. Legea aplicabilă contractului încheiat cu Operatorul, al cărui obiect sunt serviciile furnizate de Operator ca parte a Platformei Autenti, este legea poloneză, cu excepția cazului în care legislația Uniunii Europene prevede o jurisdicție diferită în ceea ce privește consumatorul. Orice litigii legate de serviciile furnizate de Operator în cadrul Platformei Autenti vor fi soluționate de instanțele generale competente. O entitate care acționează în domeniul drepturilor consumatorilor are opțiunea de a utiliza o metodă extrajudiciară de soluționare a reclamațiilor și executare a creanțelor în fața Curții Permanente de Arbitraj pentru Consumatori de pe lângă Inspectorul voievodal al Inspecției Comerciale din Poznań. Informații privind modalitatea de accesare a modului și procedurilor de soluționare a litigiilor menționate mai sus pot fi găsite la următoarea adresă: http://www.uokik.gov.pl, în fila "Soluționarea litigiilor consumatorilor". Entitatea care este consumator are, de asemenea, opțiunea de a utiliza platforma online SOL a UE, disponibilă la adresa de internet: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. În cazul în care anumite dispoziții ale acestor Termeni și Condiții sunt declarate nule de către o instanță sau un alt organ autorizat, celelalte dispoziții rămân valabile.
 6. În aspectele care nu sunt reglementate de Termeni și Condiții, se aplică dispozițiile legislației general aplicabile, în special Codul civil, Legea privind furnizarea de servicii electronice, RGPD și elDAS.
 7. Prevederile acestor Termeni și Condiții în relațiile dintre Operator și entitatea care acționează în domeniul drepturilor consumatorilor nu aduc atingere legislației în vigoare, a cărei aplicare nu poate fi exclusă și care acordă consumatorilor o protecție mai extinsă.
 

Termenii și condițiile aplicabile în prezent ale Platformei Autenti pot fi descărcate la: Termenii_si_Conditiile_Platformei_Autenti_versiunea_2.1.